Quá trình hình thành và phát triển của Trường Cao đẳng THACO
Trường Cao đẳng nghề Chu Lai – Trường Hải hoạt động ngày 12/5/2010 theo Quyết định số 595/QĐ-LĐTBXH. Ngày 15/01/2018, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có Quyết định số 43/QĐ-LĐTBXH đổi tên Trường thành Trường Cao đẳng Thaco. Trường trực thuộc Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (gọi tắt là THACO). Trường có nhiệm vụ tuyển sinh, đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực phục vụ chiến lược phát triển ở các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Thaco: Cơ khí và Ô tô, đầu tư xây dựng giao thông hạ tầng KCN – Đô thị, nông nghiệp, Thương mại & dịch vụ, Logistics.
Quy mô đào tạo: 1.000 HSSV
Trình độ đào tạo: Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng và liên kết đào tạo Kỹ sư, thạc sĩ
Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời
Hình ảnh. Tổng quan về Trường Cao đẳng THACO
Địa chỉ: KCN Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
Điện thoại: 02353. 567.112 website: 
http://thacocollege.edu.vn

 

Trường liên kết

° Trường Đại học SP kỹ thuật Vĩnh Long
Trường Đại học SP kỹ thuật Vĩnh Long.

° Khu phức hợp SX&LR Ô tô Chu Lai - Trường Hải
Khu phức hợp SX&LR Ô tô Chu Lai - Trường Hải