TẦM NHÌN, SỨ MỆNH

Đăng lúc: 05-01-2020 05:56:40 PM - Đã xem: 5 - Phản hồi: 0

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH CỦA TRƯỜNG

Giới thiệu Trường

Đăng lúc: 24-12-2019 12:56:40 PM - Đã xem: 14 - Phản hồi: 0

Quá trình hình thành và phát triển của Trường Cao đẳng THACO

 

Trường liên kết

° Trường Đại học SP kỹ thuật Vĩnh Long
Trường Đại học SP kỹ thuật Vĩnh Long.

° Khu phức hợp SX&LR Ô tô Chu Lai - Trường Hải
Khu phức hợp SX&LR Ô tô Chu Lai - Trường Hải