TẦM NHÌN, SỨ MỆNH

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH CỦA TRƯỜNG

Đăng lúc: 05-01-2020 05:56:40 PM | Đã xem: 5 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Sứ mệnh, tầm nhìn
 

Trường liên kết

° Trường Đại học SP kỹ thuật Vĩnh Long
Trường Đại học SP kỹ thuật Vĩnh Long.

° Khu phức hợp SX&LR Ô tô Chu Lai - Trường Hải
Khu phức hợp SX&LR Ô tô Chu Lai - Trường Hải