Đăng lúc: 30-07-2013 10:36:41 PM | Đã xem: 2287 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công nghệ Ô Tô
 

Trường liên kết

° Trường Đại học SP kỹ thuật Vĩnh Long
Trường Đại học SP kỹ thuật Vĩnh Long.

° Khu phức hợp SX&LR Ô tô Chu Lai - Trường Hải
Khu phức hợp SX&LR Ô tô Chu Lai - Trường Hải