Đăng lúc: 31-07-2013 09:36:41 AM | Đã xem: 2539 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Khoa Công nghệ Ô Tô
 

Trường liên kết

° Trường Đại học SP kỹ thuật Vĩnh Long
Trường Đại học SP kỹ thuật Vĩnh Long.

° Khu phức hợp SX&LR Ô tô Chu Lai - Trường Hải
Khu phức hợp SX&LR Ô tô Chu Lai - Trường Hải