THÔNG BÁO TUYỂN SINH BÊN NGOÀI LỚP SƠ CẤP HÀN NĂM HỌC 2019 - 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BÊN NGOÀI LỚP SƠ CẤP HÀN NĂM HỌC 2019 - 2020
Nhằm cung cấp nguồn nhân lực (Thợ Hàn) cho các nhà máy/đơn vị thuộc KCN THACO Chu Lai. Trường được Lãnh đạo giao làm đầu mối tổ chức đào tạo và cung cấp nguồn lực.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THACO THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP SƠ CẤP HÀN - MIỄN HỌC PHÍ VÀ ĐƯỢC BỐ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP CHO CÔNG TY TỔ HỢP CƠ KHÍ TẠI KCN THACO CHU LAI
Không có mô tả ảnh.

Tác giả bài viết: Nguyễn Xuân Sang