THÔNG BÁO TUYỂN SINH BÊN NGOÀI LỚP SƠ CẤP VẬN HÀNH XE NÂNG NĂM HỌC 2019 - 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BÊN NGOÀI LỚP SƠ CẤP VẬN HÀNH XE NÂNG NĂM HỌC 2019 - 2020
Nhằm cung cấp nguồn nhân lực vận hành xe nâng cho Công ty Cảng. Trường được Lãnh đạo giao làm đầu mối tổ chức đào tạo và cung cấp nguồn lực.
                                     TRƯỜNG CAO ĐẲNG THACO 
                THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP SƠ CẤP VẬN HÀNH XE NÂNG
Không có mô tả ảnh.

Tác giả bài viết: Nguyễn Xuân Sang