Phòng Đào tạo và Công tác học sinh, sinh viên

Đăng lúc: 19-01-2015 09:04:03 AM - Đã xem: 1326 - Phản hồi: 0

TT Phát triển kỹ năng nghề nghiệp

Đăng lúc: 23-01-2015 08:22:31 AM - Đã xem: 868 - Phản hồi: 0

Giới thiệu Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia

Đăng lúc: 09-03-2017 09:41:28 AM - Đã xem: 416 - Phản hồi: 0

Giới thiệu Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia

TT Ngoại ngữ - Tin học

Đăng lúc: 23-01-2015 08:24:16 AM - Đã xem: 703 - Phản hồi: 0

 

Trường liên kết

° Trường Đại học SP kỹ thuật Vĩnh Long
Trường Đại học SP kỹ thuật Vĩnh Long.

° Khu phức hợp SX&LR Ô tô Chu Lai - Trường Hải
Khu phức hợp SX&LR Ô tô Chu Lai - Trường Hải