Phòng Đào tạo và Công tác học sinh, sinh viên

Đăng lúc: Chủ nhật - 18/01/2015 21:04 - Người đăng bài viết: administrator
LÃNH ĐẠO PHÒNG


 Trưởng phòng
NGUYỄN XUÂN SANG
Điện thoại: 0938808647
Email: nguyenxuansang@thaco.com.vn


CHỨC NĂNG:

Tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý công tác đào tạo và phát triển chung của nhà trường. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý, kiểm tra, điều hành tiến độ, kế hoạch đào tạo của nhà trường.

NHIỆM VỤ:

1. Phối hợp với khoa chuyên môn xây dựng và điều chỉnh tiến độ đào tạo theo từng học kỳ, năm học, khóa học. Tham mưu Hiệu trưởng ký và ban hành tiến độ đào tạo.
2. Kiểm tra việc thực hiện tiến độ đào tạo của giáo viên, việc thực hiện các loại hồ sơ, sổ sách theo quyết định 62.
3. Phối hợp với các khoa chuyên môn tổ chức và quản lý việc kiểm tra đánh giá kết thúc môn học, mô đun, tốt nghiệp kết thúc khóa của HSSV đúng theo quy chế, công bằng và nghiêm túc.
4. Theo dõi, đôn đốc CB-GV thực hiện tiến độ, chỉnh sửa chương trình đào tạo, viết giáo trình, sáng kiến cải tiến, nghiên cứu khoa học, làm thiết bị dạy học.
5. Xây dựng kế hoạch đi thực hành, thực tập tại các đơn vị sản xuất của HSSV tuyển ngoài.
6. Là thư ký của HĐ tuyển sinh, HĐ kiểm tra và công nhận tốt nghiệp kết thúc khóa học.
7. Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu học nghề.
8. Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề.
9. Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề.
10. Quản lý chặt chẽ việc in và giao bằng, chứng chỉ tốt nghiệp của HSSV tốt nghiệp cho phòng NVNS KPH.
11. Quản lý các loại sổ: Sổ lên lớp, sổ đầu bài.
12. Tổ chức phong trào hội giảng, hội thi thiết bị dạy học tự làm, đổi mới phương pháp dạy học; xây dựng KH bồi dưỡng giáo viên.
13. Làm kế hoạch giảng dạy (thời khóa biểu).
14. Phối hợp với lãnh đạo khoa chuyên môn thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ để đánh giá xếp loại chuyên môn giáo viên.
15. Phụ trách báo cáo hoạt động của Trường theo tuần, tháng, quý, năm, ở giờ chào cờ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu từ BLĐ KPH. Tác nghiệp với LĐ khoa chuyên môn để báo cáo tiến độ thực hiện việc biên soạn giáo trình, SKCT ở giờ chào cờ.
16. Công tác thư viện.
17.  Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được BGH phân công.


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Trường liên kết

° Trường Đại học SP kỹ thuật Vĩnh Long
Trường Đại học SP kỹ thuật Vĩnh Long.

° Khu phức hợp SX&LR Ô tô Chu Lai - Trường Hải
Khu phức hợp SX&LR Ô tô Chu Lai - Trường Hải