Đăng lúc: 20-01-2015 07:33:39 AM | Đã xem: 969 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: P. Công tác HS-SV
 

Trường liên kết

° Trường Đại học SP kỹ thuật Vĩnh Long
Trường Đại học SP kỹ thuật Vĩnh Long.

° Khu phức hợp SX&LR Ô tô Chu Lai - Trường Hải
Khu phức hợp SX&LR Ô tô Chu Lai - Trường Hải