Giới thiệu Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia

Giới thiệu Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia

Đăng lúc: 08-03-2017 09:41:28 PM | Đã xem: 289 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TT đánh giá KNN Quốc gia
 

Trường liên kết

° Trường Đại học SP kỹ thuật Vĩnh Long
Trường Đại học SP kỹ thuật Vĩnh Long.

° Khu phức hợp SX&LR Ô tô Chu Lai - Trường Hải
Khu phức hợp SX&LR Ô tô Chu Lai - Trường Hải