TT Phát triển kỹ năng nghề nghiệp

Đăng lúc: Thứ năm - 22/01/2015 20:22 - Người đăng bài viết: administrator
LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

 
Giám đốc
NGUYỄN CÔNG THỨC
Điện thoại: 0938808270
Email: nguyencongthuc@thaco.com.vn

CHỨC NĂNG

- Tham mưu hiệu trưởng thực hiện các hợp đồng đào tạo liên kết và hợp đồng cung cấp lao động với các cá nhân đơn vị trong và ngoài nước; chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện đào tạo bồi dưỡng các lớp ngắn hạn và dài hạn không chính qui, điều phối công tác đào tạo ngắn hạn đến các khoa, phòng trong trường.
 - Đào tạo, bồi dưỡng về các kỹ năng mềm cho CBCNV đang làm việc tại KPH;


NHIỆM VỤ

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân viên; tổ chức thực hiện các hợp đồng đào tạo; các kỹ năng mềm cho CBCNV đang làm việc tại KPH theo đúng quy định;
- Tổ chức hoặc tham gia với các đơn vị liên quan biên soạn và lựa chọn giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng  CBCNV theo quy định của Công ty;
- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng hành chính và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành thuộc các lĩnh vực quản lý;
- Tìm đối tác liên kết đào tạo, mở rộng quan hệ, ký các hợp đồng đào tạo, các khoá dài hạn và mở các lớp đào tạo ngắn hạn, đào tạo xuất khẩu lao động;
- Cập nhật thông tin, tìm các đối tác nước ngoài để mở rộng liên kết đào tạo - đào tạo theo chương trình nước ngoài tiên tiến, hiện đại tại Việt Nam;
- Trong quá trình đào tạo, trung tâm thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan: phục vụ, điểm danh, kiểm soát và quản lý lớp học;
- Sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng, gởi kết quả học tập hoặc chứng chỉ của học viên đến phòng hành chính các đơn vị yêu cầu đào tạo để bổ sung vào hồ sơ nhân sự.
- Nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của trung tâm, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu giao.

Ý kiến bạn đọc

 

Trường liên kết

° Trường Đại học SP kỹ thuật Vĩnh Long
Trường Đại học SP kỹ thuật Vĩnh Long.

° Khu phức hợp SX&LR Ô tô Chu Lai - Trường Hải
Khu phức hợp SX&LR Ô tô Chu Lai - Trường Hải