Tổng phù hợp 3000 từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh thông dụng theo chủ đề được update chi tiết dựa trên từ điển Oxford khiến cho bạn mở rộng vốn từ quan liêu trọng. Lân cận đó, Monkey cũng share thêm phương pháp học tự nhằm giúp đỡ bạn đạt mục tiêu học cấp tốc 3000 từ bỏ theo chủ đề chỉ trong 2 - 3 tháng.

Bạn đang xem: 3000 câu tiếng anh thông dụng phụ đề song ngữ và hướng dẫn sử dụng trong từng hoàn cảnh


Bí quyết
THÀNH THẠO 1000+ TỪ VỰNGmỗi năm với chương trình ngoại ngữ đứng đầu 5 thế giới.Đặc biệt!Tặng ngay suất học tập Monkey Class - Lớp học chuyên đề giúp nhỏ học tốt, ba mẹ đồng hành hiệu quả. ĐĂNG KÝ NGAY!!

Từ vựng giờ Anh về: Bedroom (Phòng ngủ)

Với chủ đề phòng ngủ, các bạn có 26 tự vựng cơ bạn dạng cần biết kia là:


STT

Từ vựng

Phiên âm

Ý nghĩa

1

lamp

/læmp/

đèn

2

pillowcase

/ˈpɪl.əʊ.keɪs/

áo gối, bao gối

3

curtain

/ˈkɜː.tən/

tầm rèm che

4

bed

/bed/

cái giường

5

mirror

/ˈmɪr.ər/

cái gương

6

cushion

/ˈkʊʃ.ən/

đệm ngồi

7

wardrobe

/ˈwɔː.drəʊb/

tủ đứng (chứa quần áo)

8

fitted carpet

/ˌfɪt.ɪd ˈkɑː.pɪt/

thảm lót sàn

9

dressing table

/ˈdres.ɪŋ ˌteɪ.bəl/

bàn trang điểm

10

wallpaper

/ˈwɔːlˌpeɪ.pər/

giấy dán tường

11

pillow

/ˈpɪl.əʊ/

gối ngủ

12

carpet

/ ˈKɑː.pɪt /

tấm thảm

13

blind

/blaɪnd/

mành, mành che

14

mattress

/ˈmæt.rəs/

(tấm) nệm

15

bedspread

/ˈbed.spred/

khăn trải giường

16

blanket

/ˈblæŋ.kɪt/

tấm chăn, mền

17

jewelry

/ˈdʒuːl.ri/

nữ trang, trang sức

18

alarm clock

/əˈlɑːm ˌklɒk/

đồng hồ nước báo thức

19

air conditioner

/ˈeə kənˌdɪʃ.ən.ər/

máy lạnh, điều hòa

20

box spring

/ˈbɒks ˌsprɪŋ/

khung lò xo nâng nệm

21

comforter

/ˈkʌm.fə.tər/

chăn lông

22

hanger

/ˈhæŋ.ər/

móc treo (quần áo)

23

closet

/ˈklɒz.ɪt/

tủ áo quần (âm tường)

24

comb

/kəʊm/

cái lược

25

lightswitch

/laɪt swɪtʃ/

công tắc điện

26

chest of drawers

/ˌtʃest əv ˈdrɔːz/

tủ kéo, tủ chống (đựng quần áo)


STT

Từ vựng

Phiên âm

Ý nghĩa

1

classmate

/ˈklɑːs.meɪt/

bạn thuộc lớp, các bạn học

2

schoolmate

/ˈskuːl.meɪt/

bạn học, các bạn cùng trường

3

roommate

/ˈruːm.meɪt/

bạn thuộc phòng

4

soulmate

/ˈsəʊl.meɪt/

bạn trọng tâm giao, tri kỉ

5

colleague

/ˈkɒl.iːɡ/

đồng nghiệp, cộng sự

6

comradeship

/ˈkɒm.reɪd.ʃɪp/

tình bạn, tình đồng chí

7

partner

/ˈpɑːt.nər/

cộng sự, đồng đội

8

associate

/əˈsəʊ.si.eɪt/

bạn đồng liêu, người cùng cộng tác; đồng minh

9

buddy

/ˈbʌd.i/

bạn thân

10

ally

/ˈæl.aɪ/

đồng minh

11

companion

/kəmˈpæn.jən/

bạn đồng hành

12

boyfriend

/ˈbɔɪ.frend/

bạn trai, tín đồ yêu

13

girlfriend

/ˈɡɜːl.frend/

bạn gái, bạn yêu

14

best

/best frend/

bạn thân

15

pal

/pæl/

bạn

16

friendship

/ˈfrend.ʃɪp/

tình bạn

17

close

/kləʊz/

(quan hệ) thân thiết


Từ vựng tiếng Anh về: Kitchen (Các đồ dụng trong bên bếp)

Chủ đề về những vật dụng phòng bếp có tới 37 từ bỏ vựng.


STT

Từ vựng

Phiên âm

Ý nghĩa

1

dishwasher

/ˈdɪʃˌwɒʃ.ər/

máy cọ chén

2

dish drainer

/dɪʃ ˈdreɪ.nər/

kệ úp bát bát

3

steamer

/ˈstiː.mər/

chõ hấp, nồi hấp

4

colander

/ˈkɒl.ən.dər/

cái chao (dụng vậy nhà bếp)

5

lid

/lɪd/

nắp, vung

6

blender

/ˈblen.dər/

máy xay sinh tố

7

pot

/pɒt/

nồi, xoong

8

toaster

/ˈtəʊ.stər/

máy nướng bánh mì

9

dishtowel

/ˈdɪʃ.taʊəl/

khăn lau chén bát

10

refrigerator

/rɪˈfrɪdʒ.ər.eɪ.tər/

tủ lạnh

11

freezer

/ˈfriː.zər/

tủ đông

12

cabinet

/ˈkæb.ɪ.nət/

tủ (có những ngăn)

13

microwave

/ˈmaɪ.krə.weɪv/

lò vi ba, lò vi sóng

14

bowl

/bəʊl/

(đo lường) bát, chén

15

cutting board

/ˈkʌt.ɪŋ ˌbɔːd/

thớt

16

burner

/ˈbɜː.nər/

(bếp) lò đốt

17

stove

/stəʊv/

bếp lò

18

coffee maker

/ˈkɒf.i ˌmeɪ.kər/

máy trộn cà phê

19

oven

/ˈʌv.ən/

lò, lò nướng

20

oven cleaner

/ˈʌv.ən ˈkliː.nər/

nước tẩy rửa lò

21

jar

/dʒɑːr/

lọ, hũ

22

sink

/sɪŋk/

bồn cọ bát

23

dish

/dɪʃ/

đĩa đựng thức ăn

24

dish rack

/ˈdɪʃ ˌræk/

khay để ráo chén bát đĩa

25

sponge

/spʌndʒ/

miếng xốp, bong bóng biển

26

chopstick

/ˈtʃɒp.stɪk/

đũa ăn

27

pan

/pæn/

chảo

28

cooker

/ˈkʊk.ər/

bếp nấu

29

mug

/mʌɡ/

(đo lường) ca, ly lớn

30

kettle

/ˈket.əl/

ấm đun nước

31

glass

/ɡlɑːs/

(đo lường) ly, cốc

32

teapot

/ˈtiː.pɒt/

bình trà, ấm pha trà

33

grill

/ɡrɪl/

nướng (than)

34

tray

/treɪ/

cái khay, cái mâm

35

whisk

/wɪsk/

cái phới; máy đánh (trứng)

36

knife

/naɪf/

con dao

37

spoon

/spuːn/

muỗng, thìa


Từ vựng tiếng Anh về: Jewelry (Đồ trang sức)

Các món đồ trang sức được mô tả với đôi mươi từ vựng cơ bản.


STT

Từ vựng

Phiên âm

Ý nghĩa

1

pendant

/ˈpen.dənt/

mặt dây chuyền

2

earring

/ˈɪə.rɪŋ/

bông tai, hoa tai

3

necklace

/ˈnek.ləs/

vòng cổ, dây chuyền

4

bracelet

/ˈbreɪ.slət/

vòng tay

5

brooch

/brəʊtʃ/

ghim thiết lập áo, trâm cài

6

hair clip

/ ˈHeə ˌklɪp /

kẹp tóc

7

wedding ring

/ˈwed.ɪŋ ˌrɪŋ/

nhẫn cưới

8

jeweler

/ˈdʒuː.ə.lɚ/

thợ kim hoàn

9

jewelry store

/ˈdʒuː.əl.ri stɔː r /

cửa sản phẩm trang sức, tiệm đá quý

10

anklet

/ˈæŋ.klət/

vòng chân

11

noble

/ˈnəʊ.bəl/

đáng nể, ấn tượng

12

luxurious

/lʌɡˈʒʊə.ri.əs/

sang trọng, xa hoa

13

modern

/ˈmɒd.ən/

hiện đại, tân tiến

14

suitable

/ˈsuː.tə.bəl/

phù hợp, thích hợp hợp

15

twinkle

/ˈtwɪŋ.kəl/

(sáng) tủ lánh

16

bead

/biːd/

(chuỗi) hạt

17

hair tie

/ˈheə ˌtaɪ/

dây buộc tóc

18

pocket watch

/ˈpɒk.ɪt wɒtʃ/

đồng hồ vứt túi, đồng hồ đeo tay quả quýt

19

tiepin

/ˈtaɪ.pɪn/

ghim cà vạt, kẹp cà vạt

20

precious stone

/ˌpreʃ.əs ˈstəʊn/

đá quý


STT

Từ vựng

Phiên âm

Ý nghĩa

1

land

/lænd/

đất, khu đất đai

2

pollute

/pəˈluːt/

gây ô nhiễm

3

decompose

/ˌdiː.kəmˈpəʊz/

thối rữa, phân hủy

4

balance

/ˈbæl.əns/

(trạng thái) cân nặng bằng

5

climate change

/ˈklaɪ.mət ˌtʃeɪndʒ/

biến thay đổi khí hậu

6

global warming

/ˌɡləʊ.bəl ˈwɔː.mɪŋ/

(hiện tượng) ấm dần lên toàn cầu

7

oil slick

/ˈɔɪl ˌslɪk/

dầu loang

8

ozone layer

/ˈəʊ.zəʊn ˌleɪ.ər/

tầng ozon

9

biodiversity

/ˌbaɪ.əʊ.daɪˈvɜː.sə.ti/

đa dạng sinh học

10

ecology

/iˈkɒl.ə.dʒi/

hệ sinh thái; sinh thái học

11

water

/ˈwɔː.tər/

nước

12

air

/eər/

khí, không khí

13

forest

/ˈfɒr.ɪst/

rừng, khu vực rừng

14

flora

/ˈflɔː.rə/

(hệ) thực vật

15

creature

/ˈkriː.tʃər/

sinh vật

16

insect

/ˈɪn.sekt/

(loài) côn trùng

17

reproduction

/ˌriː.prəˈdʌk.ʃən/

(quá trình) sinh sản

18

wildlife

/ˈwaɪld.laɪf/

động đồ dùng hoang dã

19

sewage

/ˈsuː.ɪdʒ/

nước thải

20

fauna

/ˈfɔː.nə/

(hệ) rượu cồn vật


STT

Từ vựng

Phiên âm

Ý nghĩa

1

drapes

/dreɪps/

màn cửa

2

cushion

/ˈkʊʃ.ən/

đệm ngồi

3

sofa

/ˈsəʊ.fə/

sa-lông, ghế sô-pha, ghế nệm

4

rug

/ rʌɡ /

tấm thảm

5

banister

/ˈbæn.ɪ.stər/

thành ước thang

6

bookcase

/ˈbʊk.keɪs/

tủ sách

7

ceiling

/ˈsiː.lɪŋ/

trần nhà

8

clock

/klɒk/

đồng hồ

9

desk

/desk/

bàn học, bàn làm cho việc

10

frame

/freɪm/

khung (ảnh, cửa,...)

11

lampshade

/ˈlæmp.ʃeɪd/

cái chụp đèn

12

mantelpiece

/ˈmæn.təl.piːs/

bệ lò sưởi

13

painting

/ˈpeɪn.tɪŋ/

bức tranh

14

remote control

rɪˌməʊt kənˈtrəʊl/

thiết bị tinh chỉnh từ xa

15

speaker

/ˈspiː.kər/

loa

16

step

/step/

bậc thang

17

stereo system

/ˈster.i.əʊ ˈsɪs.təm/

dàn thiết bị hát (có loa)

18

stereo

/ˈster.i.əʊ/

máy xtê-rê-ô

19

television

/ˈtel.ɪ.vɪʒ.ən/

vô tuyến, TV

20

vase

/vɑːz/

cái bình, lọ hoa

21

wall unit

/wɔːl ˈjuː.nɪt/

tủ kệ

22

lamp

/læmp/

đèn

23

calendar

/ˈkæl.ən.dər/

(tấm) lịch

24

fan

/fæn/

cái quạt

25

chair

/tʃeər/

cái ghế

26

stool

/stuːl/

ghế đẩu

27

ashtray

/ˈæʃ.treɪ/

đồ gạt tàn thuốc

28

bookshelf

/ˈbʊk.ʃelf/

kệ sách

29

fuse

/fjuːz/

cầu chì

30

switch

/swɪtʃ/

công tắc

31

couch

/kaʊtʃ/

ghế sa lông, ghế sô pha

32

curtain

/ˈkɜː.tən/

rèm (cửa sổ)


STT

Từ vựng

Phiên âm

Ý nghĩa

1

radiologist

/ˌreɪ.diˈɒl.ə.dʒɪst/

bác sĩ chụp X-quang

2

emergency room

/ɪˈmɜː.dʒən.si ˌruːm/

phòng cấp cho cứu

3

obstetrician

/ˌɒb.stəˈtrɪʃ.ən/

bác sĩ sản khoa

4

operating room

/ˈɒp.ər.eɪ.tɪŋ ˌruːm/

phòng phẫu thuật

5

needle

/ˈniː.dəl/

kim tiêm

6

laboratory

/ləˈbɒr.ə.tər.i/

phòng thí nghiệm

7

pharmacy

/ˈfɑː.mə.si/

hiệu thuốc, nhà thuốc

8

hospital bed

/ˈhɒs.pɪ.təl bed/

giường bệnh

9

call button

/kɔːl ˈbʌt.ən/

chuông gọi (y tá)

10

doctor

/ˈdɒk.tər/

bác sĩ

11

nurse

/nɜːs/

y tá

12

gurney

/ˈɡɜː.ni/

xe cáng, giường cung cấp cứu

13

waiting room

/ˈweɪ.tɪŋ ˌruːm/

phòng chờ, khu vực ngồi chờ

14

surgeon

/ˈsɜː.dʒən/

bác sĩ phẫu thuật

15

midwife

/ˈmɪd.waɪf/

hộ sinh, bà đỡ

16

injection

/ɪnˈdʒek.ʃən/

(việc) tiêm thuốc

17

calcium

/ˈkæl.si.əm/

(nguyên tố) canxi

18

hospital

/ˈhɒs.pɪ.təl/

bệnh viện, nhà thương

19

crutch

/krʌtʃ/

cái nạng

20

wheelchair

ˈwiːl.tʃeər/

xe lăn

21

paramedic

/ˌpær.əˈmed.ɪk/

nhân viên y tế, hộ lý

22

stretcher

/ˈstretʃ.ər/

cáng cứu vớt thương

23

rush

/rʌʃ/

đưa đi, đưa đi (nhanh)

24

treat

/triːt/

điều trị, trị trị

25

condition

/kənˈdɪʃ.ən/

trạng thái, tình trạng

26

recovery

/rɪˈkʌv.ər.i/

sự bình phục, phục hồi

27

suffer

/ˈsʌf.ər/

bị, chịu

28

deteriorate

/dɪˈtɪə.ri.ə.reɪt/

xấu đi, tệ hơn

29

coma

/ˈkəʊ.mə/

(tình trạng) hôn mê

30

common cold

ˌkɒm.ən ˈkəʊld/

(bệnh) cảm lạnh thông thường


STT

Từ vựng

Phiên âm

Ý nghĩa

1

monitor

/ˈmɒn.ɪ.tər/

(máy tính) màn hình

2

mouse pad

/ˈmaʊs ˌpæd/

tấm lót chuột

3

printer

/ˈprɪn.tər/

máy in

4

scanner

/ˈskæn.ər/

máy quét

5

open

/ˈəʊ.pən/

(tin học) khởi động, mở

6

close

/kləʊz/

(tin học) đóng, tắt

7

delete

/dɪˈliːt/

xóa, các loại bỏ

8

insert

/ɪnˈsɜːt/

cho vào, nhét vào

9

merge

/mɜːdʒ/

sát nhập, phù hợp nhất

10

helpline

/ˈhelp.laɪn/

đường dây trợ giúp

11

hard disk

/ˈhɑːd ˌdɪsk/

(tin học) ổ cứng

12

software

/ˈsɒft.weər/

(tin học) phần mềm

13

CD-ROM

/ˌsiː.diːˈrɒm/

(tin học) đĩa CD dữ liệu

14

toolbar

/ˈtuːl.bɑːr/

(tin học) thanh công cụ

15

database

/ˈdeɪ.tə.beɪs/

(tin học) các đại lý dữ liệu

16

hacker

/ˈhæk.ər/

tin tặc

17

save as

/seɪv æz/

(tin học) giữ với định dạng

18

select

/sɪˈlekt/

(tin học) chọn, thừa nhận chọn

19

copy

/ˈkɒp.i/

(tin học) sao chép

20

computer

/kəmˈpjuː.tər/

máy vi tính

21

laptop

/ˈlæp.tɒp/

máy tính xách tay

22

speaker

/ˈspiː.kər/

loa

23

file

/faɪl/

(tin học) tệp, tập tin

24

disk drive

/ˈdɪsk ˌdraɪv/

(tin học) ổ đĩa

25

battery

/ˈbæt.ər.i/

pin

26

click

/klɪk/

(tin học) nhấp chuột

27

type

/taɪp/

đánh chữ, gõ chữ

28

mouse

/maʊs/

(máy tính) con chuột

29

keyboard

/ˈkiː.bɔːd/

(máy tính) bàn phím

30

mouse mat

/ˈmaʊs ˌmæt/

miếng lót chuột

31

key

/kiː/

(tin học) phím

32

shut down

/ʃʌt daʊn/

đóng cửa; tắt máy

33

folder

/ˈfəʊl.dər/

(tin học) thư mục

34

print

/prɪnt/

in (trên giấy)

35

program

/ˈprəʊ.ɡræm/

(tin học) chương trình

36

search

/sɜːtʃ/

(tin học) kiếm tìm kiếm thông tin

37

screen

/skriːn/

màn hình (TV, thiết bị tính)


STT

Từ vựng

Phiên âm

Ý nghĩa

1

dusting

/ˈdʌs.tɪŋ/

(việc) quét bụi

2

cooking

/ˈkʊk.ɪŋ/

(việc) làm bếp ăn

3

ironing

/ˈaɪə.nɪŋ/

(việc) ủi đồ, là đồ

4

sweep

/swiːp/

quét dọn (phòng)

5

wipe

/waɪp/

chùi, vệ sinh sạch

6

throw out

/θrəʊ aʊt/

vứt, vứt đi

7

vacuum

/ˈvæk.juːm/

hút bụi

8

cleaning

/ˈkliː.nɪŋ/

(việc) dọn dẹp

9

polish

/ˈpɒl.ɪʃ/

đánh bóng

10

fold

/fəʊld/

gấp gọn, gập lại

11

scrub

/skrʌb/

chà, cọ rửa

12

tighten

/ˈtaɪ.tən/

thắt, vặn vẹo (chặt)

13

hang out

/hæŋ aʊt/

phơi vật (ngoài trời)

14

make the bed

/meɪk ðiː bed/

dọn giường, vội chăn mền

15

set the table

/set ðiːˈteɪ.bəl/

bày chén chén (bàn ăn)

16

clear the table

/klɪər ðiːˈteɪ.bəl/

dọn dẹp chén bát (trên bàn)

17

mow the lawn

/məʊ ðiː lɔːn/

cắt cỏ

18

dishwashing

/dɪʃˈwɒʃ.ɪŋ/

(việc) cọ chén, rửa bát

19

water the plants

/ˈwɔː.tər ðiːˈplɑːnt/

tưới cây

20

clean the kitchen

/kliːn ðiː kɪtʃ.ən/

lau dọn bếp


Từ vựng tiếng Anh về: The shops (Các cửa hàng)

Có 18 từ bỏ vựng cơ bạn dạng thuộc đội từ vựng với chủ đề các cửa hàng.

Xem thêm: Toàn tập về hướng dẫn sử dụng lò vi sóng nội địa nhật, hướng dẫn sử dụng lò vi sóng hitachi mro


STT

Từ vựng

Phiên âm

Ý nghĩa

1

bakery

/ˈbeɪ.kər.i/

tiệm bánh

2

bookshop

/ˈbʊk.ʃɒp/

tiệm sách, công ty sách

3

butcher"s

/ˈbʊtʃ.ər/

cửa sản phẩm thịt

4

candy store

/ˈkæn.di ˌstɔːr/

cửa sản phẩm bánh kẹo

5

convenience store

/kənˈviː.ni.əns ˌstɔːr/

cửa sản phẩm tiện lợi

6

greengrocer

/ˈɡriːŋ.ɡrəʊ.sər/

cửa hàng phân phối rau quả

7

flower shop

/flaʊər ʃɒp/

cửa hàng hoa

8

store

/ˌstɔːr/

cửa hàng, cửa tiệm

9

gift shop

/ˈɡɪft ˌʃɒp/

cửa hàng đồ lưu niệm

10

shop

/ˌʃɒp/

cửa hàng

11

foodstall

/fuːd stɔːl/

Tiệm ăn, quán ăn

12

fast food restaurant

/ˌfɑːst ˈfuːd ˌres.trɒnt/

cửa hàng thức ăn nhanh

13

dry-cleaner"s

/ˌdraɪˈkliː.nəz/

tiệm giặt ủi

14

shoe store

/ʃuːˌstɔːr/

Tiệm giày, cửa hàng giày dép

15

barbershop

/ˈbɑː.bə.ʃɒp/

tiệm cắt tóc nam

16

newspaper kiosk

/ˈnjuːzˌpeɪ.pər ˈkiː.ɒsk/

sạp báo

17

bookstall

/ˈbʊk.stɔːl/

quầy phân phối sách

18

sports center

/ˈspɔːrts ˌsen.t̬ɚ/

trung trọng điểm thể thao


Từ vựng giờ Anh về: Entertaiment (Giải trí)

Xem ngay trăng tròn từ vựng cơ bạn dạng liên quan mang đến chủ đề vui chơi sau:


STT

Từ vựng

Phiên âm

Ý nghĩa

1

play

/pleɪ/

vở kịch

2

circus

/ˈsɜː.kəs/

rạp xiếc, vở xiếc

3

stadium

/ˈsteɪ.di.əm/

sân vận động

4

orchestra

/ˈɔː.kɪ.strə/

ban nhạc, dàn nhạc

5

scene

/siːn/

cảnh, phân cảnh

6

opera

/ˈɒp.ər.ə/

nhạc kịch, ô-pê-ra

7

theater

/ˈθɪə.tər/

rạp hát, công ty hát

8

applaud

/əˈplɔːd/

vỗ tay (tán thưởng)

9

perform

/pəˈfɔːm/

trình diễn, biểu diễn

10

exhibit

/ɪɡˈzɪb.ɪt/

vật triển lãm, cỗ sưu tập

11

art gallery

/ˈɑːt ˌɡæl.ər.i/

phòng tranh, khu triển lãm

12

comedy

/ˈkɒm.ə.di/

(thể loại) hài kịch

13

chamber music

/ˈtʃeɪm.bə ˌmjuː.zɪk/

nhạc thính phòng

14

casino

/kəˈsiː.nəʊ/

sòng bạc

15

pub

/pʌb/

quán rượu

16

concert hall

/ˈkɒn.sət ˌhɔːl/

nhà hát

17

venue

/ˈven.juː/

địa điểm (tổ chức)


STT

Từ vựng

Phiên âm

Ý nghĩa

1

travel

/ˈtræv.əl/

đi, du lịch

2

travel agent

/ˈtræv.əl ˌeɪ.dʒənt/

đại lý du lịch

3

vacation

/veɪˈkeɪ.ʃən/

kỳ nghỉ

4

flight

/flaɪt/

chuyến bay

5

voyage

/ˈvɔɪ.ɪdʒ/

chuyến đi, chuyến hải hành

6

relax

/rɪˈlæks/

thư giãn, ngủ xả hơi

7

cancel

/ˈkæn.səl/

hủy quăng quật (kế hoạch)

8

homestay

/ˈhəʊm.steɪ/

(dịch vụ) lưu giữ trú tận nơi dân phiên bản địa

9

souvenir

/ˌsuː.vənˈɪər/

quà lưu giữ niệm

10

travel sickness

/ˈtræv.əl ˌsɪk.nəs/

(chứng) say tàu xe

11

journey

/ˈdʒɜː.ni/

hành trình, chuyến đi

12

peak season

/piːk ˈsiː.zən/

(du lịch) mùa cao điểm

13

route

/ruːt/

lộ trình, tuyến đường

14

trip

/trɪp/

chuyến đi (ngắn ngày)

15

excursion

/ɪkˈskɜː.ʃən/

chuyến đi, chuyến tham quan

16

luggage

/ˈlʌɡ.ɪdʒ/

hành lý

17

tourist

/ˈtʊə.rɪst/

du khách

18

ticket

/ˈtɪk.ɪt/

19

eager

/ˈiː.ɡər/

háo hức, hăm hở

20

sunglasses

/ˈsʌŋˌɡlɑː.sɪz/

kính mát, kính râm

21

safari

/səˈfɑː.ri/

chuyến thám hiểm thiên nhiên


Từ vựng giờ Anh về: Hometown (Quê hương)

Với chủ đề quê hương, các bạn có 35 từ bỏ vựng cơ bản cần biết kia là:


STT

Từ vựng

Phiên âm

Ý nghĩa

1

village

/ˈvɪl.ɪdʒ/

ngôi làng

2

countryside

/ˈkʌn.tri.saɪd/

nông thôn, miền quê

3

isolated

/ˈaɪ.sə.leɪ.tɪd/

riêng, duy nhất

4

cottage

/ˈkɒt.ɪdʒ/

nhà tranh, nhà ở vùng quê

5

winding

/ˈwaɪn.dɪŋ/

quanh co, uốn nắn khúc, khúc khuỷu

6

well

/wel/

cái giếng

7

buffalo

/ˈbʌf.ə.ləʊ/

con trâu

8

field

/fiːld/

cánh đồng

9

canal

/kəˈnæl/

kênh, rạch

10

river

/ˈrɪv.ər/

sông

11

pond

/pɒnd/

cái ao

12

folk music

/ˈfoʊk ˌmju·zɪk/

nhạc dân gian

13

farm

/fɑːm/

trang trại

14

plow

/plaʊ/

cày, xới

15

agriculture

/ˈæɡ.rɪ.kʌl.tʃər/

nông nghiệp

16

boat

/bəʊt/

thuyền, tàu

17

peaceful

/ˈpiːs.fəl/

yên bình

18

bay

/beɪ/

vịnh

19

hill

/hɪl/

ngọn đồi

20

forest

/ˈfɒr.ɪst/

rừng, khu vực rừng

21

mountain

/ˈmaʊn.tɪn/

núi

22

port

/pɔːt/

bến cảng

23

lake

/leɪk/

hồ

24

sea

/siː/

biển

25

sand

/sænd/

cát, phân tử cát

26

valley

/ˈvæl.i/

thung lũng

27

waterfall

/ˈwɔː.tə.fɔːl/

thác nước

28

barn

/bɑːn/

kho thóc

29

harvest

/ˈhɑː.vɪst/

mùa màng, sản lượng thu hoạch

30

cattle

/ˈkæt.əl/

gia súc

31

rural

/ˈrʊə.rəl/

(thuộc) nông thôn, buôn bản dã

32

cliff

/klɪf/

vách đá (nhô ra biển)

33

landscape

/ˈlænd.skeɪp/

phong cảnh, form cảnh

34

terraced house

/ˈrəʊˌhaʊs/

nhà phố, nhà liên kế

35

view

/vjuː/

khung cảnh, quang đãng cảnh


Từ vựng giờ Anh về: Mid-Autumn (Tết trung thu)

Có 12 tự vựng cơ bản thuộc nhóm từ vựng với chủ thể tết trung thu.


STT

Từ vựng

Phiên âm

Ý nghĩa

1

Mid-Autumn Festival

/mɪd ˈɔː.təm ˈfes.tɪ.vəl/

Tết Trung thu

2

moon

/muːn/

trăng, vầng trăng

3

cake

/keɪk/

bánh ngọt, bánh nướng

4

toy

/ tɔɪ /

món thứ chơi

5

mask

/mɑːsk/

mặt nạ

6

banyan

/ˈbæn.jæn/

cây đa

7

lantern

/ˈlæn.tən/

lồng đèn

8

bamboo

/bæmˈbuː/

(cây) tre

9

perform

/pəˈfɔːm/

trình diễn, biểu diễn

10

celebrate

/ˈsel.ə.breɪt/

làm lễ ăn uống mừng, kỷ niệm

11

family reunion

/ˈfæm.əl.i ˌriːˈjuː.njən/

họp phương diện gia đình

12

rabbit

/ˈræb.ɪt/

(loài) thỏ


STT

Từ vựng

Phiên âm

Ý nghĩa

1

bride

/braɪd/

cô dâu

2

vow

/vaʊ/

lời thề, lời thêm ước

3

best man

/ˌbest ˈmæn/

phù rể, rể phụ

4

groom

/ɡruːm/

chú rể

5

tuxedo

/tʌkˈsiː.dəʊ/

áo xmốc-king

6

party

/ˈpɑː.ti/

tiệc, bữa tiệc

7

wedding

/ˈwed.ɪŋ/

lễ cưới, đám cưới

8

wedding card

/ˈwed.ɪŋ kɑːd/

thiệp mời đám cưới

9

reception

/rɪˈsep.ʃən/

tiệc chiêu đãi

10

champagne

/ʃæmˈpeɪn/

(rượu) sâm panh

11

bouquet

/buˈkeɪ/

bó hoa

12

married

/ˈmær.id/

đã kết hôn

13

newlywed

/ˈnjuː.li.wed/

(vợ chồng) new cưới

14

cake

/keɪk/

bánh ngọt, bánh nướng

15

ring

/rɪŋ/

nhẫn

16

emblem

/ˈem.bləm/

biểu tượng

17

band

/bænd/

ban nhạc

18

congratulation

/kənˌɡrætʃ.əˈleɪ.ʃən/

lời chúc mừng

19

jewelry

/ˈdʒuː.əl.ri/

nữ trang, trang sức

20

wine

/waɪn/

rượu vang

21

dowry

/ˈdaʊ.ri/

của hồi môn

22

honeymoon

/ˈhʌn.i.muːn/

tuần trăng mật

23

anniversary

/ˌæn.ɪˈvɜː.sər.i/

ngày kỷ niệm

24

brother-in-law

/ˈbrʌð.ə.rɪn.lɔː/

anh/em rể, anh/em chồng, anh/em vợ

25

sister-in-law

/ˈsɪs.tə.rɪn.lɔː/

chị/em dâu, chị/em chồng, chị/em vợ

26

engaged

/ɪnˈɡeɪdʒd/

đã lắp ước, hứa hẹn hôn

27

couple

/ˈkʌp.əl/

cặp đôi, đôi bà xã chồng

28

husband

/ˈhʌz.bənd/

chồng

29

wife

/waɪf/

vợ

30

ceremony

/ˈser.ɪ.mə.ni/

nghi lễ, nghi thức

31

betroth

/bɪˈtrəʊð/

hứa hôn, thêm hôn


STT

Từ vựng

Phiên âm

Ý nghĩa

1

aboard

/əˈbɔːd/

đi lên, làm việc trên (phương tiện)

2

switch off

/swɪtʃ ɒf/

tắt

3

lavatory

/ˈlæv.ə.tər.i/

bồn cầu, phòng vệ sinh

4

blanket

/ˈblæŋ.kɪt/

tấm chăn, mền

5

oxygen mask

/ˈɒk.sɪ.dʒən ˌmɑːsk/

mặt nạ thở oxy

6

serve

/sɜːv/

phục vụ (thức ăn)

7

window seat

/ˈwɪn.dəʊ ˌsiːt/

ghế cạnh cửa ngõ sổ

8

airsick

/ˈeə.sɪk/

(bị) say đồ vật bay

9

cockpit

/ˈkɒk.pɪt/

buồng lái

10

fasten

/ˈfɑː.sən/

thắt, buộc

11

take off

/teɪk ɒf/

cất cánh

12

co-pilot

/ˈkəʊˌpaɪ.lət/

phi công phụ, lái phụ

13

assist

/əˈsɪst/

hỗ trợ, góp đỡ

14

first-class

/ˌfɜːst ˈklɑːs/

(ghế) hạng nhất

15

confiscate

/ˈkɒn.fɪ.skeɪt/

tịch thu

16

turn on

/tɜːn ɒn/

bật, mở


STT

Từ vựng

Phiên âm

Ý nghĩa

1

Fever

/ˈfiːvɚ/

Sốt

2

Cough

/kɔf/

Ho

3

Hurt

/hɜːt/

Đau

4

Swollen

/ˈswoʊlən/

Bị sưng

5

Pus

/pʌs/

Mủ

6

Graze

/Greiz/

Trầy xước da

7

Headache

/ˈhɛdeɪk/

Đau đầu

8

Insomnia

/ɪnˈsɑːmniə/

Bị mất ngủ

9

Rash

/ræʃ/

Phát ban

10

Black eye

/blæk aɪ/

Thâm mắt

11

Bruise

/bruːz/

Vết thâm

12

Constipation

/ˌkɑːnstɪˈpeɪʃn/

Táo bón

13

Diarrhea

/ˌdaɪəˈriːə/

Ỉa chảy

14

Sore eyes

/’so:r ais/

Đau mắt

15

Runny nose

/rʌniɳ nəʊz/

Sổ mũi

16

Sniffle

/sniflz/

Sổ mũi

17

Sneeze

/sni:z/

Hắt hơi

18

Bad breath

/bæd breθ/

Hôi miệng

19

Earache

/’iəreik/

Đau tai

20

Nausea

/’nɔ:sjə/

Chứng ảm đạm nôn

21

Eating disorder

/ˈiːtɪŋ dɪsˈɔːrdər/

Rối loạn nạp năng lượng uống

22

Asthma

/ˈæzmə/

Hen, suyễn

23

Backache

/ˈbækeɪk bəʊn/

Bệnh đau lưng

24

Chill

/tʃɪl/

Cảm lạnh

25

Fever virus

/’fi:və ‘vaiərəs/

Sốt rất vi

26

Allergy

/ˈælərdʒi/

Dị ứng

27

Paralysed

/ˈpærəlaɪz/

Bị liệt

28

Infected

/in’dʤekʃn/

Nhiễm trùng

29

Inflamed

/ɪnˈfleɪmd/

Bị viêm

30

Gout

/ɡaʊt/

Bệnh Gút

31

Hepatitis

/ˌhepəˈtaɪtɪs/

Viêm gan

32

Lump

/lʌmp/

U bướu

33

Insect bite

/ˈɪn.sekt baɪt/

Côn trùng đốt

34

Stomachache

/ˈstʌmək-eɪk/

Đau dạ dày

35

Toothache

/ˈtuːθ.eɪk/

Đau răng

36

High blood pressure

/haɪ blʌd ˈpreʃ.əʳ/

Cao ngày tiết áp

37

Sore throat

/sɔːʳ θrəʊt/

Viêm họng

38

Sprain

/spreɪn/

Bong gân

39

Burn

/bɜːn/

Bỏng

40

Malaria

/məˈleriə/

Sốt rét

41

Scabies

/ˈskeɪbiːz/

Bệnh ghẻ

42

Smallpox

/ˈsmɔːlpɑːks/

Bệnh đậu mùa

43

Heart attack

/hɑːrt əˈtæk/

Nhồi huyết cơ tim

44

Tuberculosis

/tuːˌbɜːrkjəˈloʊsɪs/

Bệnh lao

45

Diabetes

/,daiə’bi:tiz/

Bệnh tè đường

46

Cancer

/ˈkænsər/

Bệnh ung thư

47

Pneumonia

/nuːˈmoʊniə/

Viêm phổi

48

Chicken pox

/ˈtʃɪkɪn pɑːks/

Bệnh thủy đậu

49

Depression

/dɪˈpreʃn/

Suy nhược cơ thể/ trầm cảm

50

Low blood pressure

/loʊ blʌd ˈpreʃər/

Huyết áp thấp

51

Hypertension

/ˌhaɪ.pəˈten.ʃən/

Huyết áp cao

52

Measles

/ˈmiːzlz/

Bệnh sởi

53

Migraine

/ˈmaɪɡreɪn/

Bệnh đau nửa đầu

54

Mumps

/mʌmps/

Bệnh quai bị

55

Rheumatism

/ˈruːmətɪzəm/

Bệnh phải chăng khớp


STT

Từ vựng

Phiên âm

Ý nghĩa

1

Tomato

/təˈmɑːtəʊ/

Cà chua

2

Water Spinach

/ˈwɔːtə(r) ˈspɪnɪtʃ/

Rau Muống

3

Thai Basil

/taɪ ˈbæz.əl/

Húng Quế

4

Eggplant

/ˈeɡplɑːnt/

cà tím

5

Beet

/biːt/

củ dền

6

Pepper

/ˈpepə(r)/

ớt chuông

7

Cauliflower

/’kɔliflauə/

súp lơ trắng, xanh

8

Cilantro

/sɪˈlæn.trəʊ/

Ngò Gai

9

Marrow

/ˈmærəʊ/

Bí xanh

10

Fish Mint

/ˈfɪʃ mɪnt/

Diếp Cá

11

Cilantro

/sɪˈlæn.trəʊ/

Ngò Mùi

12

Rice Paddy

/ˈraɪs ˌpæd.i/

Ngò ôm

13

Batata

/bæ’tɑ:tə/

Khoai lang

14

Asparagus

/əˈspærəɡəs/

măng tây

15

Mustard Leaves

/ˈmʌstəd li:vz/

Cải Xanh

16

Bitter Herb

/ˌbɪt.ə hɜːb/

Rau Đắng

17

Pumpkin buds

/’Pumpkin buds/

Rau túng bấn ngòi

18

Pumpkin

/ˈpʌmpkɪn/

bí đỏ

19

Corn

/kɔːn/

Ngô

20

Pepper Elder

/ˈpepə ˈeldə(r)/

Rau càng Cua

21

onion

/’ʌniən/

Củ hành tây

22

cress

/kres/

Rau cải xoong, rau xanh mầm ăn uống sống

23

Celery

/ˈseləri/

Cần tây

24

Potato

/pəˈteɪtəʊ/

Khoai tây

25

Carrot

/ˈkærət/

Cà rốt

26

Artichoke

/’ɑ:tit∫ouk /

cây atiso

27

Beetroot

/’bi:tru:t/

củ cải trắng, củ cải đường


STT

Từ vựng

Phiên âm

Ý nghĩa

1

road

/ roʊd /

đường

2

traffic

/ ˈtræfɪk /

giao thông

3

vehicle

/ ˈviːəkl /

phương tiện

4

roadside

/ ˈroʊdsaɪd /

lề đường

5

car hire

/ kɑːr ˈhaɪər /

thuê xe

6

ring road

/ rɪŋ roʊd/

đường vành đai

7

petrol station

/ ˈpetrəl ˈsteɪʃn /

trạm bơm xăng

8

kerb

/ kɜːrb /

mép vỉa hè

9

road sign

/ roʊd saɪn /

biển chỉ đường

10

pedestrian crossing

/ pəˈdestriən ˈkrɔːsɪŋ /

vạch lịch sự đường

11

turning

/ ˈtɜːrnɪŋ /

chỗ rẽ, vấp ngã rẽ

12

fork

/ fɔːrk /

ngã ba

13

toll

/ toʊl /

lệ mức giá qua đường hay qua cầu

14

toll road

/ toʊl roʊd /

đường tất cả thu lệ phí

15

motorway

/ ˈmoʊtərweɪ/

xa lộ

16

hard shoulder

/ hɑːrd ˈʃoʊldə /

vạt khu đất cạnh xa lộ để dừng xe

17

dual carriageway

/ duːəl ˈkærɪdʒweɪ /

xa lộ nhị chiều

18

one-way street

/ wʌn weɪ striːt /

đường một chiều

19

T-junction

/ tiːˈdʒʌŋkʃn /

ngã ba

20

roundabout

/ ˈraʊndəbaʊt /

bùng binh

21

accident

/ ˈæksɪdənt /

tai nạn

22

breathalyser

/ ˈbreθəlaɪzər /

dụng cụ kiểm tra độ cồn trong tương đối thở

23

traffic warden

/ ˈtræfɪk ˈwɔːrdn /

nhân viên kiểm soát và điều hành việc đỗ xe

24

parking meter

/ ˈpɑːrkɪŋ ˈmiːtər/

máy tính chi phí đỗ xe

25

car park

/ kɑːr pɑːrk /

bãi đỗ xe

26

parking space

/ ˈpɑːrkɪŋ speɪs /

chỗ đỗ xe

27

multi-storey oto park

/ ˈmʌlti ˈstɔːri kɑːr pɑːrk/

bãi đỗ xe các tầng

28

parking ticket

/ ˈpɑːrkɪŋ ˈtɪkɪt /

vé đỗ xe

29

driving licence

/ ˈdraɪvɪŋ ˈlaɪsns /

bằng lái xe

30

reverse gear

/ rɪˈvɜːrs ɡɪr /

số lùi

31

learner driver

/ ˈlɜːrnər ˈdraɪvər /

người tập lái

32

passenger

/ ˈpæsɪndʒər /

hành khách

33

to stall

/ stɔːl /

làm bị tiêu diệt máy

34

tyre pressure

/ˈtaɪər ˈpreʃər /

áp suất lốp

35

traffic light

/ˈtræfɪk laɪt /

đèn giao thông

36

speed limit

/ spiːd ˈlɪmɪt /

giới hạn tốc độ

37

speeding fine

/ ˈspiːdɪŋ faɪn /

3000 câu tiếng anh thông dụng phụ đề song ngữ và hướng dẫn sử dụng trong từng hoàn cảnh -->