MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ Y TẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 3312/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN “HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNHTHƯỜNG GẶP Ở TRẺ EM”

BỘ TRƯỞ
NG BỘ Y TẾ

Căn cứ nguyên tắc khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Y tế;

Theo kiến nghị của cục trưởng Cục thống trị Khám,chữa bệnh

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh trẻ em

Banhành kèm theo ra quyết định này tài liệu trình độ chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán cùng điềutrị một số bệnh thường gặp mặt ở trẻ con em”

Điều 2. Tàiliệu “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số trong những bệnh thường gặp mặt ở trẻ em” ban hànhkèm theo ra quyết định này được vận dụng tại những cơ sở đi khám bệnh, trị bệnh.

Căn cứ vào tư liệu này và đk cụ thểcủa đối chọi vị, Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa căn bệnh xây dựng và ban hành tài liệuhướng dẫn chẩn đoán cùng điều trị một trong những bệnh thường gặp ở trẻ em phù hợp để thựchiện tại đối kháng vị.

Điều 3. Quyếtđịnh này còn có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Cácông, bà: Chánh văn phòng công sở Bộ, Chánh điều tra Bộ, cục trưởng Cục quản lý Khám,chữa bệnh, cục trưởng với Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc bộ Y tế, Giám đốc các bệnhviện trực thuộc bộ Y tế, giám đốc Sở Y tế những tỉnh, tp trực trực thuộc trungương. Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành cùng Thủ trưởng các đơn vị có tương quan chịutrách nhiệm thi hành ra quyết định này ./.

vị trí nhận: - Như Điều 4; - bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c); - các Thứ trưởng BYT; - bảo đảm Xã hội vn (để phối hợp); - Cổng tin tức điện tử BYT; - Website viên KCB; - lưu VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞ
NG THỨ TRƯỞ
NG Nguyễn Thị Xuyên

 

BỘY TẾ

CHỦBIÊN TẬP

PGS. TS. Nguyễn Thị
Xuyên

PGS.TS. Lê Thanh Hải

ĐỒNGCHỦ BIÊN

PGS. TS. Lương Ngọc
Khuê

GS.TS. Nguyễn Gia
Khánh

GS.TS. è Đình Long

PGS.TS. Phạm Nhật An

PGS.TS. Nguyễn Phú
Đạt

BANBIÊN SOẠN

PGS.TS. Phan Hữu
Nguyệt Diễm

PGS.TS. Trần Minh
Điển

PGS.TS. Đoàn Thị Ngọc
Diệp

PGS.TS. Khu vực Thị Khánh
Dung

PGS.TS. Hồ nước Sỹ Hà

PGS.TS. Lê Thanh Hải

PGS.TS. Lê Thị Minh
Hương

PGS.TS.Nguyễn Thị
Quỳnh mùi hương

PGS.TS. Vũ Minh Phúc

PGS.TS. Lê Tấn tô

PGS.TS. Nguyễn Văn
Thắng

PGS.TS. Phạm Văn
Thắng

PGS.TS. Nguyễn Thị
Diệu Thúy

PGS.TS.Đào Minh Tuấn

PGS.TS.Ninh Thị Ứng

PGS. TS. Bùi Văn Viên

TS. BS. Nguyễn Thị
Hương Giang

TS.BS. Nguyễn Thị
Việt Hà

TS.BS. Nguyễn Thị Thu

TS.BS. Nai lưng Thị Hồng

TS.BS. Lê Thị Hồng
Hanh

TS.BS. è Kiêm Hảo

TS.BS. Phan Thị Hiền

TS.BS. Nguyễn Phạm
Anh Hoa

TS.BS. Trương Thị Mai
Hồng

TS.BS. Nguyễn Thanh
Hùng

TS.BS. Cao Vũ Hùng

TS.BS. Nguyễn Thị
Thanh hương thơm

TS.BS. Nguyễn Thu
Hương

TS.BS. Bùi Ngọc Lan

TS.BS. Phùng Tuyết Lan

TS.BS. Huỳnh Thoại Loan

TS.BS. è Thị bỏ ra Mai

TS.BS. Nguyễn Văn Ngoan

TS.BS. Phan Hữu Phúc

TS.BS. Bùi Phương Thảo

TS.BS. Giữ Thị Mỹ Thục

TS.BS. Dương Bá Trực

TS.BS. Hà bạo phổi Tuấn

TS.BS. Tạ Anh Tuấn

BSCKII. Nguyễn Thị Diệu

BSCKII. Trịnh quang quẻ Dũng

BSCKII. Lê Thị Công Hoa

BSCKII. Nguyễn Thị
Minh Ngọc

BSCKII. Lê Tố Như

BSCKII. Phan Huy
Thuấn

BSCKII. Nguyễn Minh
Tiến

BSCKII. Trằn Kinh
Trang

BSCKII. Trịnh Hữu
Tùng

Ths.BS. Nguyễn Thị
Vân Anh

Ths.BS. Lê Quỳnh chi

Ths.BS. Vũ Chí Dũng

Ths.BS. Lê Ngọc Duy

Ths.BS. Lê Thị Hà

Ths.BS. Lê Thị Thu Hà

Ths.BS. è Thu Hà

Ths.BS. Trịnh Thị Thu

Ths.BS. Đỗ Thiện Hải

Ths.BS. Nguyễn Thúy
Hằng

Ths.BS. Đào Trung
Hiếu

Ths.BS. Nguyễn Thị
Mai trả

Ths.BS. Đậu Việt Hùng

Ths.BS. Chu Lan hương thơm

Ths.BS. Nguyễn Mai Hương

Ths.BS. Nguyễn Thị
Mai hương thơm

Ths.BS. Nguyễn Ngọc
Khánh

Ths.BS. Nguyễn Văn
Lâm

Ths.BS. Nguyễn Ngọc
Quỳnh Lê

Ths.BS. Trương Bá Lưu

Ths.BS. Nguyễn Kiến
Mậu

Ths.BS. Quách Thúy
Minh

Ths.BS. Thành Ngọc
Minh

Ths.BS. Nguyễn Hoàng phái mạnh

Ths.BS. ông nguyễn nam

Ths.BS. Thái Thiên phái mạnh

Ths.BS. Cấn Thị Bích
Ngọc

Ths.BS. Nguyễn Hữu
Nhân

Ths.BS. Giang nai lưng Phương

Ths.BS. Lê Hồng Quang

Ths.BS. Phạm Thị
Thanh Tâm

Ths.BS. Phan Thành
Thọ

Ths. Tâm lý Nguyễn
Thị Hồng Thúy

Ths.BS. Võ Đức Trí

Ths.BS. Nguyễn Thị
Ngọc Tú

Ths.BS. Hồ Anh Tuấn

Ths.BS. Nguyễn Minh
Tuấn

Ths.BS. Trần Anh Tuấn

Ths.BS. è cổ Thị Hồng
Vân

Ths.BS. Nguyễn Minh
Trí Việt

Ths.BS. Đỗ Châu Việt

Th
S.BS. Phùng Đăng
Việt

BSCKI. Bùi Văn Đỡ

BSCKI. Lê Nhật Trung

BS. Bạch Văn Cam

BS. Ninh Quốc Đạt

BS. Lê Thị Thu hương

BS. Thục Thanh Huyền

BS. Trần Thị Bích
Huyền

BS. Trương Hữu Khanh
BS.Nguyễn Thu Vân

TỔ THƯ KÝ

Ths.BS. è Văn học

Ths.BS. Nguyễn Đức
Tiến

Ths.BS. Ngô Thị Bích

Ths.BS. Trương Lê Vân
Ngọc

Ths.BS. Nguyễn Đức Thắng

BSCKI. Bùi Thị Hồng
Hoa

MỤCLỤC

Danh mục các từ viếttắt

Chương 1. NHI KHOAĐẠI CƯƠNG

1.Các thời kỳ pháttriển của trẻ

Chương 2. HỒI SỨC –CẤP CỨU – CHỐNG ĐỘC

1. Nhận ra và xửtrí những dấu hiệu ăn hiếp dọa công dụng sống ở trẻ em

2. Cấp cứu cơ bản

3. Tiếp cận chẩn đoánvà xử trí dịch nhi cực nhọc thở

4. Ngưng thở ngưngtim

5. Chuyển động an toànbệnh nhân con trẻ em

6. Nguyên lý tiếpcận và xử trí ngộ độc cấp ở trẻ em em

7. Xử trí vết thươngdo tín đồ và súc trang bị cắn

8. Xử lý ong đốt ởtrẻ em

9. Rắn cắn

10. Sốc tim trẻ con em

11. Sốc bớt thể tíchtuần hoàn ở trẻ em em

12. Sốc phản bội vệ ở trẻem

13. Sốc nhiễm khuẩn

14. Rối loạn nướcđiện giải

15. Xôn xao kiềmtoan ngơi nghỉ trẻ em

16. Rối loạn Can xivà Ma giê máu

17. Rối loạn Natri và
Kali máu

18. Nuôi dưỡng tĩnhmạch cho người bệnh nặng hồi sức cung cấp cứu

19. Tăng áp lực đè nén nộisọ

20. Hôn mê

21. Co giật

22. Viêm phổi liênquan mang đến thở máy

23. Nhiễm khuẩn huyếttrên người bệnh đặt Catheter mạch máu

Chương 3. SƠ SINH

1. Hạ mặt đường huyết sơsinh

2. Tăng đường huyếtsơ sinh

3. Hội bệnh hít phânsu

4. Tăng áp lực nặng nề độngmạch phổi dai dẳng ở trẻ con sơ sinh

5. Viêm ruột hoại tửsơ sinh

6. Dịch phổi mạn tínhở con trẻ sơ sinh

7. Còn ống hễ mạchở trẻ con đẻ non

8. Xoàn da tăng
Bilirubine gián tiếp

9. Dịch màng trongtrẻ đẻ non

10.Bệnh óc thiếu oxythiếu máu viên bộ

11. Suy thở sơsinh

12. Bồi bổ quađường tiêu hóa mang lại trẻ sinh non, dịu cân

13. Dự đoán, đánhgiá, điều trị và tiên lượng trẻ con sơ sinh có nguy cơ tiềm ẩn cao

Chương 4. HÔ HẤP

1. Viêm phổi do Virus

2. Viêm phổi bởi vikhuẩn ở trẻ em

3. Viêm phổi khôngđiển hình ngơi nghỉ trẻ em

4. Khó thở thanh quảnở con trẻ em

5. Tràn khí màng phổi

6. Viêm tiểu phế quảncấp sinh hoạt trẻ em

7. Dị vật mặt đường thở

8. Viêm mủ màng phổi

Chương 5. TIM MẠCH

1. Vĩnh cửu ống độngmạch

2. Viêm cơ tim dovirus

3. Suy tim ứ đọng huyết

4. Viêm mủ màng ngoàitim

5. Viêm nội trung tâm mạcnhiễm trùng

6. Chẩn đoán cùng điềutrị căn bệnh Kawasaki

Chương 6. TIÊU HÓA –DINH DƯỠNG

1. Tiêu chảy cấp

2. Tiêu chảy kéo dài

3. Hãng apple bón

4. Nhiễm cam kết sinhtrùng đường tiêu hóa ở trẻ em

5. Đau bụng chức năng

6. Dịch trào ngược dạdày thực quản

7. Xuất huyết tiêuhóa

8. Loét bao tử tátràng ngơi nghỉ trẻ em

9. Phác vật dụng điều trịviêm loét dạ dày Helicobacte Pylori tại căn bệnh viện

10. Bệnh dịch suy dinhdưỡng bởi thiếu Protein – Năng lượng

11. Căn bệnh còi xương dothiếu vi-ta-min D sinh sống trẻ em

12. Béo phệ ở con trẻ em

Chương 7. GAN MẬT

1. Những nguyên nhângây rubi da đọng mật làm việc trẻ em

2. Teo mặt đường mật bẩmsinh

3. Tiếp cận suy gancấp sinh sống trẻ em

Chương 8. THẬN TIẾTNIỆU

1. Tiếp cận chẩn đoán
Protein niệu

2. Tiếp cận chẩn đoánđái máu

3. Lây nhiễm trùng đườngtiểu

4. Hội hội chứng thận hưtiên phát làm việc trẻ em

5. Bệnh Lupus đỏ hệthống ở trẻ em

6. Suy thận cấp

7. Bệnh thận mạn

Chương 9. THẦN KINH

1. Nhức đầu sống trẻ em

2. Teo giật bởi sốt

3. Động gớm ở trẻ con em

4. Ra máu trong sọở trẻ con em

Chương 10. TRUYỀNNHIỄM

1. Bệnh dịch Chân – Tay – Miệng

2. Viêm màng óc mủ

3. Viêm não

4. Căn bệnh cúm

5. Căn bệnh sởi

6. Chẩn đoán, điềutrị sốt xuất ngày tiết Dengue

7. Nóng rét sinh sống trẻ em

8. Lây lan trùng huyết

Chương 11. HUYẾT HỌC

1. Tiếp cận chẩn đoánthiếu máu

2. Thiếu ngày tiết thiếusắt

3. Bệnh Thalassemia

4. Điều trị suy tủyxương mắc phải

5. Chẩn đoán điều trịxuất huyết sút tiểu ước nguyên phát sinh sống trẻ em

6. Hemophilia

7. Hội xác thực bàomáu

8. Thiếu máu tánhuyết cấp

9. Thiếu huyết tánhuyết miễn dịch

Chương 12. UNG BƯỚU

1. Bạch cầu cấp dòng
Lympho

2. Tiếp cận chẩn đoánvà hành xử khối u quánh thường gặp

3. U nguyên bào thầnkinh

4. Sốt bớt bạch cầuhạt

Chương 13. NỘI TIẾT –CHUYỂN HÓA – DI TRUYỀN Y HỌC

1. Suy thượng thận ởtrẻ em

2. Tăng sản thượngthận bẩm sinh

3. Hạ mặt đường máu nặngdo cường Insulin bẩm sinh

4. Toan Xeton vày đáitháo đường

5. Đái tháo nhạttrung ương

6. Suy gần kề trạng bẩmsinh

7. Loãng xương sống trẻem

8. Mới lớn sớm trungương

9. Tiếp cận con trẻ chậmtăng trưởng chiều cao và điều trị trẻ chậm trễ tăng trưởng do thiếu vắng hormon tăngtrưởng

10. Di truyền y họcvà quan tâm sức khỏe mạnh ban đầu

11. Tiếp cận chẩnđoán và lý lẽ điều trị cấp cứu những rối loạn gửi hóa bẩm sinh

12. Hạ đường máutrong các RLCH bẩm sinh

13. Toan đưa hóavà toan Xeton trong những bệnh náo loạn chuyển hóa bẩm sinh

14. Căn bệnh thiếu hụt
Enzym Beta - Ketothiolase

15. Tăng Amoniac máu

16. Tăng Lactate máutrong những rối loạn gửi hóa bẩm sinh

Chương 14. MIỄN DỊCH– DỊ ỨNG – KHỚP

1. Hen suyễn trẻem

2. Xử trí cơn hen phế quản phếquản cung cấp ở trẻ em

3. Lây lan trùng táidiễn

4. Không phù hợp thức ăn uống ởtrẻ em

5. Dị ứng thuốc

6. Viêm khớp từ bỏ phátthiếu niên

Chương 15. TÂM THẦN –PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

1. Náo loạn tăng hoạtđộng giảm chăm chú ở con trẻ em

2. Náo loạn tự kỷ ởtrẻ em

3. Rối loạn TIC

4. Các liệu pháp tâmlý

5. Tâm lý bệnh nhinằm viện

6. Xôn xao giấc ngủở trẻ em em

7. Hồi sinh chức năngtrẻ bại não

PHỤ LỤC

1. Tổ chức triển khai và trangbị phòng cung cấp cứu nhi

2. Chính sách sử dụngkháng sinh vào nhi khoa

3. Khoảng tham chiếucác xét nghiệm máu học

4. Giá trị hóa sinhbình thường

TỪ VIẾT TẮT

6MP

6- mercaptopurine

AFP

Alpha – feto Protein

ALL

Bạch ước cấp dòng Lympho

ALNS

Áp lực nội sọ

ALOB

Áp lực ổ bụng

BC

Bạch cầu

BCN

Bạch cầu non

BCTT

Bạch cầu trung tính

BP

Béo phì

BPD

Bronchopulmonary dysplasia

BUN

Blood Urea Nitrogen

CADO

French induction regimen consisting of cyclophosphamide, adriamycin, vincristine, carboplatin

CCG

Children Cancer Group

CLD

Chronic lung disease

CMV

Cytomegalo Virus

CO

Cyclophosphamide, Vincristine

COJEC

Rapid, platinum- containing induction schedule (CBDCA, CDDP, CYC, VCR, VP16)

CPAP

Continuous positive airway pressure

CRP

C Reactive Protein

CTM

Công thức máu

ĐBCN

Đau bụng chức năng

DD

Dung dịch

ĐK

Động kinh

ĐM

Động mạch

ĐMC

Động mạch chủ

ĐMP

Động mạch phổi

ĐTĐ

Đái túa đường

ĐTDTE

Đái toá đường con trẻ em

EBV

Epstein- Barr Virus

ELBW

Extreme low birth weight

FAB

French – American – British

GCSF

Thuốc kích bạch cầu

GIR

Glucose influsion rate

HA

Huyết áp

Hb

Hemoglobin

HC

Hồng cầu

HCG

Hormone Chorionique gonadotrope

HCTH

Hội chứng thận hư

HI

Hemophilus influenza

HPQ

Hen truất phế quản

HSCC

Hồi sức cấp cho cứu

HSV

Herpes simplex Virus

HVA

Homovanillic acid

IDRF

Image Defined Risk Factors

INPC

International Neuroblastoma Pathology Classification

INRG

International Neuroblastoma Risk Group

INSS

International Neuroblastoma Staging System

IVC

Inferior Vena Cava

LTS

Life Threatening Symtoms

MBH

Mô dịch học

MIBG

Meta- iodobenzylguanidine

MRD

Bệnh tồn kho tối thiểu Minimal Residual disease

MRI

Chụp cùng hưởng từ

NBTK

Nguyên bào thần kinh

NEC

Necrotizing enterocolitis

NICU

Neonate instensive care unit

NKBV

Nhiễm khuẩn căn bệnh viện

NKHH

Nhiễm trùng hô hấp

NKM

Nhiễm khuẩn máu

NKQ

Nội khí quản

NTĐT

Nhiễm trùng đường tiểu

NTHH

Nhiễm toan hô hấp

OMA

Opsoclonus-myoclonus-ataxia

PCR

Polymerase chain reaction

PDA

Patent ductus arteriosus

PPHN

Persistent pulmonary hypertension of the Newborn

PTNSLN

Phẫu thuật nội soi lồng ngực

RA

13-cis Retinoic acid

RDS

Respiratory dystress syndrom

RLCHBS

Rối loạn đưa hóa bẩm sinh

RNA

Ribonucleic acid

RSV

Respiratory Syncytial Virus

SDD

Suy dinh dưỡng

SGA

Small for gestational age

SGC

Suy gan cấp

SGTTTH

Sốc sút thể tích tuần hoàn

SHH

Suy hô hấp

SNK

Sốc lây lan khuẩn

SPV

Sốc bội phản vệ

TB

Tiêm bắp

TBS

Tim bẩm sinh

TC

Tiểu cầu

TM

Tĩnh mạch

TMC

Tĩnh mạch chủ

TMTT

Tĩnh mạch trung tâm

TNM

Tumor Node Metastase – hệ thống phân các loại u hạch, di

căn

TSB

Total serum bilirubin

TVCH

Thoát vị cơ hoành

TVCHBS

Thoát vị cơ hoành bẩm sinh

TX

Tủy xương

VDƯM

Vàng da ứ mật

VIP

Vasoactive Intestinal Peptide

VMA

Vanillyl mandelic acid

VMNM

Viêm màng óc mủ

VP- Carbo

Etoposide, Carboplatin

CHƯƠNG1: NHI KHOA ĐẠI CƯƠNG

CÁCTHỜI KỲ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ

1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG

Trẻ em chưa phải làngười bự thu nhỏ dại mà là một cơ thể đang bự lên cùng phát triển. Từ thời gian thụ thaiđến tuổi trưởng thành trẻ yêu cầu trải qua 2 quy trình chính.

Quá trình tăng trưởng(phát triển về số): vì chưng sự tăng con số và form size tế bào của các mô.

Quá trình trưởngthành về chất (cấu trúc và công dụng hoàn chỉnh dần): do sự đổi khác về cấutrúc của các bộ phận dẫn mang lại sự biến đổi chức năng tế bào.

Quá trình béo lên vàphát triển của trẻ bao gồm tính chất toàn diện cả về thể chất, tinh thần - vận độngvà trải qua không ít giai đoạn. Mỗi quy trình có những điểm sáng về sinh lý và bệnh dịch lýriêng.

Từ khi xuất hiện đếnkhi trưởng thành (15 - trăng tròn tuổi) trẻ nhỏ trải qua 6 giai đoạn phát triển: giaiđoạn bào thai, quá trình sơ sinh; tiến trình nhũ nhi; giai đoạn răng sữa; giaiđoạn thiếu niên; quy trình tiến độ dậy thì. Những giai đoạn có điểm sáng phát triển cùng nhucầu bổ dưỡng khác nhau.

2. ĐẶC ĐIỂM CỦA TRẺQUA CÁC THỜI KỲ

2.1. Thời kỳ bào thai

Tính từ thời điểm thụ thaiđến khi thành lập (trung bình 270  15 ngày) tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinhcuối cùng. Thời kỳ bào thai chia làm 3 giai đoạn:

- quy trình tiến độ thụ thai:kéo dài khoảng chừng chừng hai tuần đầu của bầu kỳ.

- tiến trình pháttriển phôi: tuần lễ trang bị hai mang đến thứ tám

- quy trình tiến độ bào thai:từ tuần trang bị chín cho đến khi sinh

2.1.1. Quy trình thụthai cùng giai đoạn cải tiến và phát triển phôi:

- Đặc điểm sinh lý:

Giai đoạn của sự hìnhthành và biệt hoá những bộ phận. Phần nhiều các giai đoạn cách tân và phát triển các cơ quanquan trọng ra mắt trong 12 tuần đầu. Nếu bao gồm một yếu tố làm sao làm tác động đếngiai đoạn phân phát triển, đặc biệt quan trọng thuốc hay bức xạ thì những dị tật bẩm sinh sẽ xảyra.

- Đặc điểm căn bệnh lý:

3 tháng thứ nhất của thaikỳ là thời kỳ sinh ra thai nhi. Nếu gồm điều gì đấy can thiệp vào sự pháttriển của các cơ quan lại trong quy trình này thì chúng sẽ không sửa chữa được saunày

Trong thời kỳ này,nếu bà bầu bị nhiễm những chất độc (thuốc tuyệt hoá chất), giỏi bị lây nhiễm virus như nhiễm
TORCH (Toxoplasmo, Rubeola, Cytomegalovirus, Herpes simplex) thì trẻsinh ra dễ bị dị tật.

2.1.2. Giai đoạn bàothai (tuần lễ sản phẩm chín cho đến lúc sinh)

- Đặc điểm sinh lý:

Sau khi nhiều phần cáccơ quan đã được hình thành, thời kỳ thai nhi dành hết hoàn toàn cho sự tăng trưởngvà hoàn chỉnh các cỗ phận. Rau thai hình thành, bà mẹ nuôi trẻ trực tiếp qua rauthai.

+ Tuần lắp thêm 13 – 14thời kỳ bào thai, giới tính của thai nhi rất có thể được xác định.

+ Tuần thứ 25 – 28:Tất cả những cơ quan phần tử của cơ thể đã hoàn chỉnh và đó là giai đoạn pháttriển chiều dài, khối lượng của thai nhi. Từ thời điểm tháng 3 mang đến tháng lắp thêm 6 trẻ lâu năm được70% chiều dài khi đẻ.

+ Tuần lắp thêm 37 – 41:là thời khắc thai nhi lớn lên về trọng lượng cơ thể. Bào thai lớn nhanh,đặc biệt bố tháng cuối thời gian mang thai từ 700g ở quý II, tăng mỗi tuần 200g vào quýIII.

+ Để mạnh khỏe mạnhthông minh thì chị em không được mắc bệnh và buộc phải tăng 10 -12 kilogam trong trong cả thờigian có thai.

Sự tăng cân nặng của mẹkhi sở hữu thai:

Thai kỳ

Số cân người mẹ tăng (kg)

Quý I

0-2

Quý II

3-4

Quý III

5-6

Bé trẻ trung và tràn đầy năng lượng là békhi sinh ra cân nặng năng vừa phải là 3000gr (2500 - 3500gr), dài trung bình 50cm (48-52cm) và không có dị tật bẩm sinh.

- Đặc điểm bệnh lý:trong quy trình tiến độ này, bồi bổ của bầu nhi được hỗ trợ từ người chị em qua rauthai. Giả dụ người chị em không đủ dinh dưỡng hay tăng cân kém hoặc người mẹ có vụ việc vềrau thai thì trẻ xuất hiện dễ có trọng lượng thấp lúc sinh với tỉ lệ tử vong cao. Đẻnon dễ xẩy ra trong 3 mon cuối vị rau thai không hề là mặt hàng rào vững chắc và kiên cố đểbảo vệ thai nữa.

2.2. Thời kỳ sơ sinh:từ lúc giảm rốn cho tới 4 tuần lễ đầu.

2.2.1. Đặc điểm sinhlý

- Sự chuyển tiếp từđời sinh sống trong tử cung sang ko kể tử cung buộc trẻ phải có sự biến đổi chứcnăng của một vài cơ quan lại để say mê nghi với cuộc sống thường ngày mới như hoạt động của bộmáy hô hấp, máy bộ tuần hoàn. Trong những cơ quan lại thì sự đam mê nghi của phổi làquan trọng nhất. Nhờ vào thở tốt, hệ tuần hoàn cùng thích nghi hối hả và hệthần kinh tuyệt nhất là vỏ não cũng khá được kiện toàn.

- Ngay sau khoản thời gian rađời, trẻ bước đầu thở bằng phổi và vòng tuần hoàn bằng lòng thay mang lại tuần hoànrau thai. Sự ưng ý nghi của bộ máy tiêu hoá, gan thận… bước đầu cùng cùng với bữa ănđầu tiên của trẻ.

- bộ não trẻ còn nonnớt buộc phải trẻ ngủ các 20giờ/ngày vày vỏ não trong tâm lý ức chế. Tuy ngủnhiều nhưng lại trẻ biết đơ mình khi bao gồm tiếng cồn mạnh. Trẻ không tự chủ đượcmọi rượu cồn tác cùng có một số trong những phản ứng tự nhiên và thoải mái toàn thân như tăng trương lực cơnhẹ.

- Hệ tiêu hóa: niêmmạc con đường tiêu hóa chưa hoàn thiện, chưa xuất hiện men tiêu bột. Thức ăn duy độc nhất vô nhị củabé là sữa bà bầu hoặc sữa rứa thế. Trẻ em biết bú bà bầu ngay từ khi sinh ra. Trẻ con khôngthích uống gần như chất đắng, chua, cay và khôn cùng thích ngọt vị vậy tránh việc chotrẻ uống nước đường, sữa bò trước lúc bú người mẹ vì trẻ đã chê sữa mẹ. Trẻ gồm khảnăng ngửi hương thơm sữa của mẹ thông qua đó nhận được chị em và kiếm được vú mẹ.

- cân nặng: trẻ em bìnhthường, hàng ngày trung bình trẻ tăng 15gram. Trung bình lúc 1 tháng trẻ nặng nề từ3500 kg - 4500 kg. Chiều cao: tăng lên mức 2cm.

2.2.2. Đặc điểm bệnhlý

- bởi trẻ bắt đầuthích nghi cùng với môi trường bên phía ngoài nên nhiều yếu tố có thể cản trở sự thíchnghi của trẻ với gây tử vong cao vào 24h đầu hoặc tuần trước tiên sau sinh.

- các bệnh lý haygặp:

+ sang trọng chấn sản khoa:gây ngạt, xuất ngày tiết não, gãy xương.

+ Glucose tiết trẻ sơsinh thấp nên nên cho trẻ mút sớm sau khoản thời gian sinh.

+ khối hệ thống miễn dịchcòn non yếu đề xuất trẻ dễ dẫn đến nhiễm trùng như lan truyền trùng rốn, phổi, não, nhiễmtrùng huyết. Tuy nhiên nhờ bao gồm kháng thể từ người mẹ chuyển sang đề nghị trẻ ít bị những bệnhnhư sởi, bạch hầu...

- các bệnh tiến thưởng datăng bilirubin từ bỏ do.

+ vì thế việc săn sóctốt nhất mang đến trẻ sơ sinh là quan tâm tốt trong quá trình trước sinh siêu quantrọng nhằm mục đích hạn chế câu hỏi đẻ khó, nhiễm trùng nhằm mục đích hạ thấp tử vong sơ sinh. Bà mẹphải được khám thai định kỳ. Dọn dẹp vệ sinh cho trẻ, trẻ sinh sống trong đk sạch sẽvà đầy đủ sữa mẹ.

2.3. Thời kỳ nhũ nhi(bú mẹ): trường đoản cú 2 tháng mang đến 12 tháng tuổi

- Đặc điểm sinh lý:trong thời kỳ này trẻ to rất nhanh.

+ cân nặng: trungbình, 6 tháng đầu trẻ nặng cấp đôi trọng lượng lúc sinh (khoảng 5-6kg) cùng đếntháng đồ vật 12 trẻ nặng gấp 3 (trung bình từ 9 kilogam - 10kg) so với thời điểm đẻ.

+ Chiều cao: mỗitháng tăng 2 cm. Đến 12 mon trẻ cao vội rưỡi thời điểm sinh (trung bình con trẻ cao từ 74cm- 78cm)

+ Vòng đầu: tăng 10cm(34+10= 44cm). Tổ chức não tăng nhanh đạt tới 75% so với người lớn (900g).

+ Hệ tiêu hóa: hoànthiện dần cùng khi 4 tháng bắt đầu có khả năng tiêu hoá được tinh bột và các thựcphẩm khác không tính sữa. Trẻ bước đầu mọc răng sữa:

+ phương pháp tính sốrăng sữa = số mon – 4.

Lớp mỡ thừa dưới da pháttriển to gan nên trông trẻ béo bệu do vậy con trẻ còn bú đòi hỏi nhu ước năng lượngcao rộng ở người lớn trong khi đó tính năng của máy bộ tiêu hoá còn yếu, các mentiêu hoá còn kém nên dễ bị náo loạn tiêu hoá với dẫn cho suy bồi bổ nếu nuôidưỡng sai cách. Vị vậy thức ăn tốt nhất có thể là sữa mẹ. Trẻ bắt buộc 120 - 130calo/kg cơ thể/ngày.

Cùng với việc pháttriển mạnh dạn về thể chất, trẻ bước đầu có sự cách tân và phát triển tinh thần, trí tuệ và vậnđộng.

+ Thần kinh: cũng bắtđầu phân phát triển, trẻ bắt đầu nhận ra những đồ vật, khuôn mặt. Tập cười cợt nói giaotiếp với mọi người xung quanh, 2 tháng đợi chuyện, 3 tháng cười thành tiếng,chăm chú nhìn vào vật có màu đỏ, đen, trắng. 12 tháng biết chỉ tay vào trang bị mìnhưa thích. Rành mạch được lời khen với cấm đoán.

+ Vận động: con trẻ tậpbò, đứng, đi. 3 mon biết lẫy, 8 mon biết bò, 9 mon biết hoan hô, 12 thángbiết đi.

+ Ngôn ngữ: 9 thángbắt đầu phân phát âm bà, ba, mẹ. 12 tháng phân phát âm được 2 âm.

2.3.1. Đặc điểm bệnhlý: sau 6 mon trẻ dễ mắc các bệnh lây lan trùng.

Trẻ dễ dẫn đến tiêu chảycấp, tiêu tan kéo dài, nôn, chán ăn uống do tác dụng của hệ tiêu hoá không hoànchỉnh tốt nhất là trẻ không bú mẹ. Ở trẻ em được nuôi bởi sữa mẹ các rối loạn dạdày-ruột ít gặp mặt và nhẹ hơn trẻ nuôi nhân tạo.

- tốc độ phát triểnnhanh cộng hệ tiêu hoá kém yêu cầu trẻ dễ dẫn đến suy dinh dưỡng, thiếu hụt vitamin, thiếumáu. Hình như các thức ăn nhân tạo thường thiếu các vi chất yêu cầu thiết, cácvitamin và xác suất phân bố các chất chưa phù hợp lý.

- Trung trung ương điềunhiệt với da của trẻ cũng chưa trở nên tân tiến đầy đủ, quy trình ức chế và hưng phấnvẫn có xu thế lan toả nên các yếu tố gây bệnh đều có thể phản ứng toàn thândo đó trẻ dễ dẫn đến hạ thân nhiệt độ hoặc nóng cao teo giật, phản nghịch ứng não, màng não.

- trong 6 tháng đầutrẻ không nhiều bị những bệnh lây nhiễm trùng cấp cho như sởi, bạch hầu... Vì kháng thể từ mẹ(Ig
G) truyền lịch sự qua rau xanh còn trường tồn ở khung người trẻ.

- Càng về sau, miễndịch từ mẹ truyền sang giảm dần, trong những khi đó hệ thống miễn dịch của trẻ hãycòn non yếu đề xuất trẻ dễ dàng mắc các bệnh lây như viêm phổi, viêm màng não, bạch hầu,sởi. Trẻ xuất xắc bị gặp chấn thương do té và bắt đầu tập đi.

2.4. Thời kỳ răngsữa: (Thời kỳ trước lúc đi học)

Từ 1đến 6 tuổi. Cóthể chia làm 2 thời kỳ nhỏ: Tuổi đơn vị trẻ: 1 - 3 tuổi, tuổi chủng loại giáo: 4 - 6tuổi.

2.4.1. Đặc điểm sinhlý

Trong thời kỳ này trẻtiếp tục phệ và cải cách và phát triển nhưng vận tốc lớn đủng đỉnh hơn giai đoạn trước. Chức năngvận động cải tiến và phát triển nhanh, trẻ bắt đầu đi một mình rồi chạy, tập vẽ, viết, trẻtự xúc thức ăn, cọ tay, rửa mặt… biểu lộ thứ hai, ngữ điệu phát triển. Trẻ bắtđầu đi học. Trẻ nghỉ ngơi lứa tuổi chủng loại giáo có đặc điểm hiếu động. Những cơ vạc triểnmạnh cơ mà trương lực cơ duỗi nhỏ dại hơn cơ gấp cần trẻ ko ngồi lâu được.

- cân nặng: mỗi thángtăng từ 100gram - 150gram. Tỷ lệ mỡ trong cơ thể thấp tốt nhất so với các lứa tuổinên chú ý trẻ có vẻ tí hon ốm.

- Chiều cao: mỗi nămtăng 5cm chiều cao. 6 tuổi trẻ em cao từ bỏ 105cm - 115 cm.

Côngthức tính độ cao cho trẻ em > 1 tuổi: X (cm) = 75 + 5 (N -1)

(X=chiều cao; N= số tuổi tính theo năm)

Vòng đầu bởi ngườilớn (55cm), tổ chức não trưởng thành bằng 100% người lớn.

- Hệ tiêu hóa: đãhoàn thiện, trẻ đang mọc đầy đủ 8 răng hàm

- Hoạt động: trẻ tòmò, vận động nhiều, si học hỏi, phù hợp tự làm cho việc. Gồm những chuyển động giaotiếp, ham đùa hơn ăn.

2.4.2. Đặc điểm bệnhlý

Xu hướng căn bệnh ít lantoả. Ở tầm tuổi này trẻ cũng tương đối dễ bị các rối loạn tiêu hoá, bé xương, cácbệnh về thể tạng. Trong thời kỳ này miễn dịch thụ động từ người mẹ chuyển lịch sự giảmnhiều phải trẻ tốt mắc những bệnh như cúm, ho gà, bạch hầu, thường bị bệnh lây dođời sống tập thể.

Xuất hiện những bệnh cótính hóa học dị ứng: hen truất phế quản, mề đay cấp, viêm ước thận cấp. Trẻ hoạt độngnhiều buộc phải hay bị những tai nạn, chấn thương, ngộ độc, bỏng...

2.5.Giai đoạn thiếuniên: tuổi học tập đường.

Có 2 thời kỳ: tuổihọc sinh nhỏ: 7 -

2.5.1.Đặc điểm sinhlý

- trẻ con vẫn tiếp tụclớn nhưng không còn nhanh. Răng vĩnh viễn nắm dần mang đến răng sữa. Sự cấu tạo vàchức phận của các cơ quan hoàn chỉnh. Trẻ biết suy nghĩ, phán đoán, trí thôngminh vạc triển.

- Cơ bắp bắt đầu pháttriển nhưng vẫn còn thon gầy.

- Dinh dưỡng: con trẻ haybỏ bữa hoặc ăn quá nhiều, hay ăn uống quà lặt vặt (bánh kẹo, nước ngọt).

2.5.2. Đặc điểm bệnhlý

- bởi tiếp xúc cùng với môitrường bao phủ nên trẻ dễ mắc các bệnh lây truyền trùng cấp. Trong thời kỳ này hệthống xương vẫn phát triển, dây chằng còn lỏng lẻo nên trẻ dễ dàng mắc những bệnh dotư thế xô lệch như vẹo cột sống, gù...

- Trẻ giảm mắc bệnhdần. Những bệnh mãn tính nếu như không chữa hoặc kiểm soát và điều hành sẽ bao gồm biến hội chứng hoặc dichứng. Những bệnh học đường hay xuất hiện như vẹo cột sống, tật khúc xạ...

2.6. Quy trình dậythì: từ 15 tới trăng tròn tuổi

2.6.1.Đặc điểm sinhlý

- giới hạn tuổi ởthời kỳ này không giống nhau tuỳ theo giới, môi trường thiên nhiên và thực trạng kinh tế, xóm hội.Trẻ gái ban đầu từ thời gian 13 - 14 tuổi và chấm dứt lúc 17 - 18 tuổi. Trẻ con trai bắtđầu 15 - 16 tuổi và chấm dứt lúc 19 - 20 tuổi.

- Trong thời gian nàychức năng các tuyến sinh dục hoạt động mạnh biểu lộ bằng sự mở ra cácgiới tính phụ như sống vùng xương mu, hố nách lông mọc nhiều, những em gái vú pháttriển, bước đầu có kinh, các em trai bước đầu thay đổi tiếng nói (vỡ tiếng)...Cáctuyến nội máu như con đường giáp, con đường yên cũng chuyển động mạnh.

- độ cao cũng pháttriển nhanh hơn trong số những năm đầu, cần tranh thủ tiến độ này để tăng chiềucao của trẻ. Tăng tự 5-8 cm/năm với đàn bà và 5,5-9 cm/năm cùng với nam kế tiếp chiều caotăng chậm trễ dần. Chiều cao của nữ dừng lại khi 19-21 tuổi cùng nam là 20-25 tuổi.

Cânnặng vận dụng công thức: X (kg) = 21 + 4 (N-10)

(X=cân nặng; N= số tuổi tính theo năm)

2.6.2. Đặc điểm bệnhlý

- trong thời kỳ nàythường xảy ra sự mất bình ổn trong các tính năng của hệ giao cảm - nội tiết,nên thường thấy những rối loạn công dụng của những cơ quan lại như hay hồi hộp,tăng ngày tiết áp, những xôn xao về thần kinh: tính tình thế đổi, dễ lạc quan nhưngcũng dễ bi tráng hay bao gồm những để ý đến bồng bột...

- Về căn bệnh tật: giaiđoạn này trẻ hay ít bệnh tật hơn cả, tuy nhiên tự tử và các bệnh tâm thầnlại mở ra nhiều .

Tóm lại:

- Sự phệ lên cùng pháttriển của trẻ em trải qua 2 quy trình cơ phiên bản bao tất cả 6 thời kỳ. Rạng rỡ giới giữacác thời kỳ này không ví dụ mà thường xen kẹt nhau. Hình như còn có một số trong những yếutố ảnh hưởng tác động không nhỏ dại đến quá trình lớn lên và trở nên tân tiến của con trẻ hoặc ảnh hưởngđến dung mạo bệnh tật của trẻ con như nước ngoài cảnh, môi trường thiên nhiên sống của trẻ em (yếu tốngoại sinh).

- từng một độ tuổi cóđặc điểm tâm sinh lý và bệnh án riêng, nếu áp dụng chế độ quan tâm và nuôi dưỡngđúng, trẻ sẽ sở hữu một sức khoẻ tốt. Trẻ cần có sự chăm sóc tốt của gia đình, xãhội và giải pháp nuôi chăm sóc đúng. Để xác định trẻ đã đủ chất bồi bổ hay chưacách cực tốt là theo dõi trọng lượng và khám sức khoẻ của trẻ từng tháng nhằm canthiệp kịp thời, tránh nhằm hậu quả lâu dài.

- vì đó trách nhiệm củanhững cán cỗ Nhi khoa là phải nắm rõ những điểm sáng của những thời kỳ trên, tạođiều kiện đảm bảo cho sự phệ lên và cải cách và phát triển của trẻ được tốt.

TÀILIỆU THAM KHẢO

1.Tài liệu giảng dạycủa cỗ môn nhi Huế (giáo trình của bộ môn nhi Huế)

2. Bài bác giảng Nhi Khoacủa cỗ Môn Nhi- Trường đh y khoa tp hcm (2000).

3. Bài xích giảng Nhi Khoatập 1 cỗ Môn Nhi- Đại học Y Khoa thủ đô (2006).

CHƯƠNG2: HỒI SỨC – CẤP CỨU – CHỐNG ĐỘC

NHẬNBIẾT VÀ XỬ TRÍ CÁC DẤU HIỆU ĐE DỌA CHỨC NĂNG SỐNG Ở TRẺ EM

Tử vong ở căn bệnh việnthường xảy ra trong tầm 24 tiếng đầu nhập viện. Phần nhiều các trường hòa hợp tử vongnày đều rất có thể ngăn phòng ngừa được ví như trẻ bị bệnh trở nặng được phát hiện tại sớm và xử tríngay sau khi tới bệnh viện .

Việc nhận biết cácdấu hiệu nạt dọa công dụng sống là một trong quy trình sàng lọc cấp tốc trẻ bệnh, có thểxếp trẻ con vào các nhóm sau:

- Trẻ tất cả dấu hiệucấp cứu giúp cần điều trị cấp cứu tức thì lập tức.

- Trẻ gồm dấu hiệucần ưu tiên cần được xét nghiệm ưu tiên trong những khi đợi, bắt buộc được nhận xét và đượcđiều trị không chậm trễ trễ.

- trẻ em không cấpcứu là đa số trẻ không nặng, có các dấu hiệu không phía trong 2 team trên.

1.CÁC DẤU HIỆU ĐE DỌATÍNH MẠNG bao gồm:

* ùn tắc đường thở* Suy hô hấp nặng

* Tím tái trung trọng tâm *Các tín hiệu sốc

* mê mẩn * co giật

Trẻ có dấu hiệu cấpcứu bắt buộc điều trị ngay chớp nhoáng để phòng ngừa tử vong. Trẻ con có dấu hiệu cần ưutiên là mọi trẻ có nguy cơ tiềm ẩn tử vong cao. Những

trẻ này cần phải đánhgiá ngay, không đủng đỉnh trễ.

2.NHẬN BIẾT DẤU HIỆUĐE DỌA TÍNH MẠNG

Việc nhận biết cácdấu hiệu này phải được tiến hành ở nơi mừng đón bệnh nhân trong bệnh viện, trướckhi làm ngẫu nhiên thủ tục hành chủ yếu nào như thủ tục đăng ký khám HOẶC ngay khibệnh nhân nhập khoa cấp cứu. Vì thế phải tổ chức triển khai một trình từ để người mắc bệnh khiđến viện tuân theo. Trẻ phải được phân loại trước khi bà mẹ ngồi vào chống đợi.Cần tất cả một y tá đánh giá nhanh chứng trạng từng trẻ trước lúc cân cùng trước khilàm thủ tục đăng cam kết khám

2.1. Đánh giá ban đầuđường thở cùng thở

Nhận biết vết hiệusuy hô hấp

Thở cố gắng sức

Khi mức độ thở gắngsức tăng lên là biểu thị nặng của các bệnh hô hấp. Cần review các chỉ số sauđây:

Tần số thở

Cần thực hiện nhịp thởnhư là vẻ ngoài để đánh giá và nhận định sự đổi khác lâm sàng giỏi lên tuyệt xấu đi.

Khi có thể hiện rốiloạn nhịp thở, thở cấp tốc để tăng thông khí do bệnh tình của phổi hoặc có cản trở đườngthở, hoặc toan máu. Nhịp thở chậm bộc lộ suy yếu hèn sau thay sức, tăng áp lựcnội sọ hoặc quá trình gần cuối.

Bảng1.Nhịp thở thông thường của người mắc bệnh theo tuổi

Tuổi

Nhịp thở (lần/phút)

1 – 2

2 – 5

5 – 12

>12

30 – 40

25 – 35

25 – 30

20 – 25

15 – 20

Rút lõm lồng ngực

Co rút cơ liên sườn,hạ sườn và các hõm ức đều biểu thị thở cố kỉnh sức. Cường độ rút lõm trình bày mức độkhó thở. Lúc trẻ vẫn thở cầm cố sức lâu và suy yếu ớt đi, thì dấu hiệu rút lõm lồngngực cũng mất đi.

Tiếng ồn thì hít vào,thở ra

Tiếng thở rít thì hítvào (stridor) là dấu hiệu của tắc nghẽn ở tại vùng hầu với thanh quản. Khò khègặp ở hầu như trẻ có ùn tắc đường thở dưới cùng thường nghe thấy sinh sống thì thởra.Thì thở ra kéo dãn dài cũng thể hiện có tắc khiêm tốn đường thở dưới. Nút độ to nhỏcủa tiếng ồn ào không tương xứng với độ nặng nề của bệnh.

Thở rên

Đây là tín hiệu rấtnặng của mặt đường thở và đặc thù ở trẻ nhỏ dại bị viêm phổi hoặc phù phổi cấp. Cũngcó thể chạm chán dấu hiệu này ở những trẻ bao gồm tăng áp lực đè nén nội sọ, chướng bụng hoặcviêm phúc mạc.

Sử dụng cơ hô hấp phụ

Cũng như người lớn,khi đề xuất thở thay sức các hơn rất có thể cần áp dụng đến cơ ức – đòn – chũm.

Phập phồng cánh mũi

Dấu hiệu phập phồngcánh mũi hay chạm mặt ở trẻ nhỏ có suy thở

Thở hắt ra

Đây là tín hiệu khithiếu oxy nặng và hoàn toàn có thể là dấu hiệu của tiến độ cuối.

Hậu quả của suy thởlên các cơ quan liêu khác

Nhịp tim

Thiếu oxy dẫn đếnnhịp tim nhanh ở trẻ lớn và con trẻ nhỏ. Trẻ em quấy khóc và sốt cũng làm cho tăng nhịptim, tạo nên dấu hiệu này không đặc hiệu. Thiếu hụt oxy ngày tiết nặng hoặc kéo dài sẽlàm nhịp tim lờ đờ và là tiến trình cuối.

Màu sắc da

Thiếu oxy huyết (dogiải phóng catecholamine) gây co mạch và da nhợt. Tím tái là tín hiệu nặng biểuhiện giai đoạn cuối của thiếu hụt ôxy máu. đề nghị phân biệt cùng với tím do dịch tim.

Tri giác

Trẻ bao gồm thiếu oxy hoặctăng CO2 máu đang kích thích vật vã hoặc li bì. Khi bệnh trở nặng lên trạng thái libì đã rõ rệt rộng và đến mức hôn mê. Những tín hiệu này đặc biệt quan trọng có quý giá nhưngthường khó thấy sống trẻ nhỏ.

Đánh giá chỉ lại

Chỉ theo dõi và quan sát nhịpthở, mức độ rút lõm, vv... Là đã có những tin tức quan trọng, nhưng không đủ.Cần thường xuyên xuyên reviews lại để phát hiện xu thế diễn tiến lâm sàng của bệnhnhân.

2.2.Bước đầu tiến công giátuần trả (Circulation)

Nhận biết nguy cơ suytuần hoàn

Tình trạng tim mạch

Nhịp tim

Nhịp tim rất có thể tănglên ở tiến trình đầu của sốc vày sự giải phóng catecholamin và để bù lại mấtdịch. Nhịp tim, nhất là ở con trẻ nhỏ, hoàn toàn có thể rất cao (đến 220 nhịp/phút).

Bảng2. Nhịp tim với huyết áp trọng tâm thu theo tuổi

Tuổi (năm)

Nhịp tim (lần/phút)

HA trung ương thu (mm
Hg)

1 - 2

2 – 5

5 – 12

>12

110 – 160

100 - 150

95 – 140

80 – 120

60 - 100

70 – 90

80 - 95

80 – 100

90 – 110

100 – 120

Mạch chậm chạp bất thường,nhịp tim chậm, là lúc nhịp tim ít hơn 60 lần/phút hoặc sút nhịp tim nhanhchóng thuộc với biểu thị suy giảm cấp máu. Đây là dấu hiệu nặng nghỉ ngơi giai đoạncuối.

Độ nảy của mạch

Có thể vào sốcnặng, huyết áp vẫn bảo trì được, tín hiệu chỉ điểm là cần đối chiếu độ nảy củamạch nước ngoài biên cùng trung tâm. Lúc không bắt được mạch ngoại biên với mạch trungtâm bắt yếu là tín hiệu của sốc, với đã có tụt máu áp. Mạch nảy mạnh mẽ có thểgặp vào cả khi tăng thể tích tuần hoàn (ví dụ, trong nhiễm trùng huyết), cầunối đụng – tĩnh mạch máu trung trọng điểm (ví dụ, còn ống rượu cồn mạch) hoặc khi gồm tăng CO2máu.

Dấu hiệu đầy mao mạchtrở lại (refill)

Khi thời gian đầy maomạch quay trở lại kéo dài ra hơn nữa thể hiện sút cấp máu ngoại biên. Không nên sử dụngriêng lẻ các dấu hiệu này để đánh giá sốc hoặc review mức độ đáp ứng nhu cầu với điềutrị.

Huyết áp cồn mạch

Bảng3. Máu áp trung khu thu theo tuổi

Tuổi (năm)

Huyết áp trọng tâm thu (mm
Hg)

1

1-2

2-5

5-12

>12

70 – 90

80 – 95

80 - 100

90 – 110

100 – 120

Hạ huyết áp là dấuhiệu muộn của giai đoạn cuối của suy tuần hoàn. Khi đã gồm hạ áp suất máu là sắp tới cónguy cơ kết thúc tim. Tăng máu áp rất có thể là lý do hoặc là kết quả của hônmê cùng tăng áp lực nội sọ.

Ảnh hưởng của suytuần trả lên những cơ quan khác

Cơ quan liêu hô hấp:

Nhịp thở nhanh, sâunhưng không có co kéo lồng ngực, là kết quả của toan máu vì chưng suy tuần hoàn gâyra.

Da

Da ẩm, lạnh, nhợtnhạt ngơi nghỉ vùng nước ngoài biên là bộc lộ của sút cấp máu. Khu vực da lạnh gồm thểgần làm việc vùng trung trọng điểm hơn trường hợp suy tuần hoàn liên tiếp nặng lên.

Tri giác

Trẻ có thể kích thíchvật vã hoặc lơ mơ, li tị nạnh đến mê man nếu tất cả suy tuần hoàn. Đây là hậu quả củagiảm cấp máu não.

Nước tiểu

Lượng nước tiểu íthơn 1 ml/kg/giờ nghỉ ngơi trẻ và ít hơn 2 ml/kg/giờ nghỉ ngơi trẻ nhũ nhi là dấu hiệu giảm cấpmáu thận vào sốc. Cần khai quật nếu tất cả thiểu niệu hoặc vô niệu trong căn bệnh sử.

Xem thêm: Hướng Dẫn Học Toán Lớp 6 - Hiệu Quả Nhất Cho Học Sinh

Suy tim

Những dấu hiệu sau sẽgợi ý suy thở do lý do tim mạch:

Tím, không đáp ứngvới oxy

Nhịp tim cấp tốc khôngtương ứng với khoảng độ cạnh tranh thở

Gan to, tĩnh mạch cổnổi

Tiếng thổi vai trung phong thu/nhịp chiến mã phi, không bắt được mạch đùi

2.3. Đánh giá bán ban đầuchức năng thần kinh

Nhận biết nguy hại tổnthương thần tởm trung ương

Thiếu oxy tổ chứchoặc sốc đều có thể gây náo loạn ý thức. Bởi vì vậy, bất cứ rối loạn làm sao xẩy ra khiđánh giá theo ABC cũng phải được xem xét trước khi tóm lại rối loạn ý thức làdo tại sao thần kinh.

*


*
tiếng Việt
*
English
*
Tài liệu trình độ >> hướng dẫn chẩn đoán, chữa bệnh
giải đáp chẩn đoán và điều trị căn bệnh phổi tắc nghẹn mạn tính phía hướng dẫn chẩn đoán với điều trị căn bệnh do vi rút Ebola giải đáp chẩn đoán với điều trị dịch do vi rút Zika chỉ dẫn chẩn đoán với điều trị bệnh dịch do vi rút Corona trả lời và điều trị bệnh hen phế quản Hướng dẫn chẩn đoán và chữa bệnh bệnh bởi y học hạt nhân hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh dịch nội máu - đưa hóa lý giải và điều trị dịch sởi gợi ý chẩn đoán với điều trị bệnh viêm gan vi rút A chỉ dẫn chẩn đoán và điều trị dịch viêm gan vi rút B gợi ý chẩn đoán cùng điều trị dịch viêm gan vi rút C trả lời chẩn đoán với điều trị bệnh dịch viêm gan vi rút D khuyên bảo chẩn đoán và điều trị dịch vi rút viêm gan E lý giải chẩn đoán với điều trị các bệnh cơ xương khớp lý giải chẩn đoán cùng điều trị những bệnh domain authority liễu lí giải chẩn đoán điều trị những bệnh về mắt trả lời chẩn đoán điều trị siêng ngành Phục hồi tác dụng Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị một số bệnh lý tiết học lý giải chẩn đoán, điều trị một số bệnh về răng hàm mặt hướng dẫn chẩn đoán, điều trị một trong những bệnh về thận ngày tiết niệu hướng dẫn chẩn đoán, chữa bệnh rắn lục xanh đuôi đỏ gặm Hướng dẫn chẩn đoán và khám chữa ung thư đại - trực tràng
hướng dẫn vận động truyền máu hướng dẫn kiểm soát và điều hành nhiễm khuẩn phía dẫn các bước kỹ thuật chăm ngành gây thích hồi sức phía dẫn quy trình kỹ thuật chăm ngành nước ngoài khoa: chăm khoa nắn chỉnh hình - Bó bột hướng dẫn quá trình kỹ thuật chuyên ngành khoa ngoại - siêng khoa phẫu thuật gặp chấn thương chỉnh hình, gặp chấn thương cột sống hướng dẫn quá trình kỹ thuật siêng ngành khoa ngoại - siêng khoa mổ xoang thần kinh Hướng dẫn tiến trình kỹ thuật chăm ngành khoa ngoại - siêng khoa phẫu thuật tiết niệu hướng dẫn quá trình kỹ thuật chăm ngành khoa ngoại - chuyên khoa phẫu thuật mổ xoang tiêu hóa cùng phẫu thuật nội soi hướng dẫn tiến trình kỹ thuật siêng ngành nhãn khoa phía dẫn các bước kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi tác dụng Hướng dẫn quá trình phẫu thuật chuyên ngành Tai - Mũi - Họng hướng dẫn quy trình kỹ thuật siêng ngành Vi sinh y học tập Hướng dẫn tiến trình kỹ thuật siêng ngành vi sinh y học tập Hướng dẫn quá trình kỹ thuật huyết học tập truyền máu, miễn dịch, di truyền thời điểm năm 2012 Hướng dẫn quy trình kỹ thuật thăm khám chữa bệnh chuyên ngành bỏng Hướng dẫn quá trình kỹ thuật xét nghiệm chữa bệnh chuyên ngành nội tiết phía dẫn quá trình kỹ thuật đi khám chữa bệnh chuyên ngành phong, da liễu phía dẫn quy trình kỹ thuật đi khám chữa dịch chuyên ngành Ung bướu hướng dẫn quy trình kỹ thuật đi khám chữa bệnh chuyên ngành y học hạt nhân hướng dẫn các bước kỹ thuật nội khoa chăm ngành nội Tiêu hóa phía dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành Thần khiếp Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa chăm ngành thận máu niệu phía dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa siêng ngành Tim mạch phía dẫn các bước kỹ thuật phẫu thuật siêng khoa phẫu thuật Chấn thương- Chỉnh hình hướng dẫn các bước kỹ thuật phẫu thuật siêng khoa phẫu thuật cột sống Hướng dẫn tiến trình kỹ thuật phẫu thuật chuyên khoa phẫu thuật cột sống Hướng dẫn quy trình kỹ thuật phẫu thuật chăm khoa phẫu thuật gan mật các bước thận nhân tạo