• Bài 1: Chuyển động cơ • Bài 2: Vận tốc trong chuyển động thẳng. Chuyển động thẳng đều • Bài 3: Khảo sát thực nghiệm chuyển động thẳng • Bài 4: Chuyển động thẳng biến đổi đều • Bài 5: Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều • Bài 6: Sự rơi tự do • Bài 7: Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều • Bài 8: Chuyển động tròn đều. Tốc độ dài và tốc độ góc • Bài 9: Gia tốc trong chuyển động tròn đều • Bài 10: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc • Bài 11: Sai số trong thí nghiệm thực hành

Chương 2: Động lực học chất điểm
Bạn đang xem: Hướng dẫn giải bài tập vật lý 10 nâng cao

• Bài 13: Lực. Tổng hợp và phân tích lực • Bài 14: Định luật I Niu-tơn • Bài 15: Định luật II Niu-tơn • Bài 16: Định luật III Niu-tơn • Bài 17: Lực hấp dẫn • Bài 18: Chuyển động của vật bị ném • Bài 19: Lực đàn hồi • Bài 20: Lực ma sát • Bài 21: Hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính • Bài 22: Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lượng • Bài 23: Bài tập về động lực học • Bài 24: Chuyển động của hệ vật

Chương 3: Tĩnh học vật rắn


• Bài 26: Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực. Trọng tâm • Bài 27: Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song • Bài 28: Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song • Bài 29: Momen của lực. Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định

Chương 4: Các định luật bảo toàn


• Bài 31: Định luật bảo toàn động lượng • Bài 32: Chuyển động bằng phản lực. Bài tập về định luật bảo toàn động lượng • Bài 33: Công và công suất • Bài 34: Động năng. Định lí động năng • Bài 35: Thế năng. Thế năng trọng trường • Bài 36: Thế năng đàn hồi • Bài 37: Định luật bảo toàn cơ năng • Bài 38: Va chạm đàn hồi và không đàn hồi • Bài 40: Các định luật Kê-ple. Chuyển động của vệ tinh

Chương 5: Cơ học chất lưu


• Bài 41: Áp suất thủy tinh. Nguyên lí Pa-xcan • Bài 42: Sự chảy thành dòng của chất lỏng và chất khí. Định luật Béc-nu-li • Bài 43: Ứng dụng của định luật Béc-nu-li

Chương 6: Chất khí


• Bài 44: Thuyết động học phân tử chất khí. Cấu tạo chất • Bài 45: Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt • Bài 46: Định luật Sác-lơ. Nhiệt độ tuyệt đối • Bài 47: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Định luật Gay Luy-xác • Bài 48: Phương trình Cla-pê-rôn-Men-đê-lê-ép

Chương 7: Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể


• Bài 50: Chất rắn • Bài 51: Biến dạng cơ của vật rắn • Bài 52: Sự nở vì nhiệt của vật rắn • Bài 53: Chất lỏng. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng • Bài 54: Hiện tượng dính ướt và không dính ướt. Hiện tượng mao dẫn • Bài 55: Sự chuyển thể. Sự nóng chảy và đông đặc • Bài 56: Sự hóa hơi và sự ngưng tụ

Chương 8: Cơ sở của nhiệt động lực học


• Bài 58: Nguyên lí 1 nhiệt động lực học • Bài 59: Áp dụng nguyên lí 1 nhiệt động lực học cho khí lí tưởng • Bài 60: Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh. Nguyên lí 2 nhiệt động lực học
Mục lục Giải bài tập SGK Vật lý 10 Nâng cao theo chương •Chương 1: Động học chất điểm •Chương 2: Động lực học chất điểm •Chương 3: Tĩnh học vật rắn •Chương 4: Các định luật bảo toàn •Chương 5: Cơ học chất lưu •Chương 6: Chất khí •Chương 7: Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể •Chương 8: Cơ sở của nhiệt động lực học
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - Kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - Kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - Kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Vật Lí lớp 10 | Giải bài tập Vật Lí 10 Cánh diều, Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo | Giải Vật Lí 10 hay nhất, chi tiết

Từ năm học 2022 - 2023, khối lớp 10 sẽ bắt đầu học sách mới. Lời giải bài tập Vật Lí 10 đầy đủ, chi tiết cả ba bộ sách Cánh diều, Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo như là cuốn để học tốt Vật Lí 10 giúp học sinh lớp 10 dễ dàng trả lời câu hỏi & làm bài tập Vật Lí 10.

Giải bài tập Vật Lí 10 Cánh diều, Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo

Cách xem online sách lớp 10 mới:

Lưu trữ: Giải Vật Lí 10 nâng cao (sách cũ)

Hiển thị nội dung


Xem thêm: Hướng Dẫn Quay Bút Combo Cơ Bản, Cách Combo Quay Bút Cơ Bản #Quaybutnghethuat

Phần 1: Cơ học

Chương 1: Động học chất điểm

Chương 2: Động lực học chất điểm

Chương 3: Tĩnh học vật rắn

Chương 4: Các định luật bảo toàn

Chương 5: Cơ học chất lưu

Phần 2: Nhiệt học

Chương 6: Chất khí

Chương 7: Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

Chương 8: Cơ sở của nhiệt động lực học

Bên cạnh đó là các video bài giảng Vật Lí 10 chi tiết cũng như lý thuyết, bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học, các dạng bài tập với phương pháp giải chi tiết và bộ đề thi Vật Lí 10 giúp học sinh ôn tập đạt điểm cao trong bài thi Vật Lí 10.

Tham khảo tài liệu học tốt môn Vật Lí lớp 10 hay khác:


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, thacovtc.edu.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.thacovtc.edu.vn