Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Hướng dẫn giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1

*

Giải vở bài bác tập Toán lớp 5Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán tương quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích
Chương 2: Số thập phân. Những phép toán cùng với số thập phân
I - Số thập phân
II - các phép tính cùng với số thập phân1. Phép cộng2. Phép trừ3. Phép nhân4. Phép chia
Chương 3: Hình học

Một nửa chu vi của căn vườn hình chữ nhật là 0,55km, chiều rộng bởi (5 over 6) chiều dài. Hỏi diện tích khu vườn bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu hec-ta?
Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng máy ảnh canon eos 700d (388 trang), hướng dẫn sử dụng máy ảnh p

Đề bài

1. Nối (theo mẫu)

*
 

2. Viết số tương thích vào vị trí chấm

a) 32,47 tấn = .......tạ = ......kg

b) 0,9 tấn = ......tạ = .....kg

c) 780kg = ......tạ = .....tấn

d) 78kg =......tạ = .....tấn

3. Viết số tương thích vào khu vực chấm

a) 7,3m = ....dm 7,3m2 = .....dm2

34,34m = ....cm 34,34m2 = ......cm2

8,02km = .....m 8,02km2 = .....m2

b) 0,7km2 = ....ha 0,7km2 = .......m2

0,25ha = .......m2 7,71ha = ....m2

4. một ít chu vi của vườn hình chữ nhật là 0,55km, chiều rộng bởi (5 over 6) chiều dài. Hỏi diện

tích quần thể vườn từng nào mét vuông, từng nào hec-ta?

Đáp án

1. Nối (theo mẫu)

*
 

2. Viết số thích hợp vào nơi chấm

a) 32,47 tấn = 324,7 tạ = 32470 kg

b) 0,9 tấn = 9 tạ = 90 yến = 900 kg

c) 780kg = 78 yến = 7,8tạ = 0,78 tấn

d) 78kg = 7,8 yến = 0,78 tạ = 0,078 tấn

3. Viết số tương thích vào chỗ chấm

a) 7,3m = 73dm 7,3m2 = 730 dm2

34,34m = 3434 centimet 34,34m2 = 343400 cm2

8,02km = 8020 m 8,02km2 = 8020000 m2

b) 0,7km2 = 70 ha 0,7km2 = 7000 m2

0,25ha = 2500 m2 7,71ha = 77100 m2

4. một ít chu vi của khu vườn hình chữ nhật là 0,55km, chiều rộng bởi (5 over 6) chiều dài. Hỏi

diện tích quần thể vườn bao nhiêu mét vuông, từng nào hec-ta?

Tóm tắt:

*
 

Bài giải

Nửa chu vi hình chữ nhật là 0,55km = 550m = Chiều lâu năm + Chiều rộng

Tổng số phần đều nhau là:

5 + 6 = 11 (phần)

(Vì chiều rộng chỉ chiếm 5 phía bên trong tổng 11 phần. Tổng 11 phần là 550m 

Nên chiều rộng lớn của hình chữ nhật là:

(550 imes 5 over 11 = 250(m))

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

550 – 250 = 300 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

250 x 300 = 75000 (m2) = 7,5 (ha)

Đáp số: 75000m2; 7,5ha

 

Cách 2: