Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Hướng dẫn làm bài tập tiếng anh lớp 6

*

Tiếng Anh lớp 6 | Giải giờ đồng hồ Anh lớp 6 liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo | Soạn giờ Anh 6 Global Success, Friends plus, Explore English

Với soạn, giải bài bác tập giờ Anh lớp 6 hay nhất, cụ thể đầy đủ cả ba bộ sách mới liên kết tri thức, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh diều gồm các sách giờ đồng hồ Anh 6 Global Success; giờ đồng hồ Anh 6 Friends plus; giờ đồng hồ Anh 6 Explore English; giờ Anh 6 i
Learn Smart World; giờ đồng hồ Anh 6 Right on giờ đồng hồ Anh; giờ đồng hồ Anh 6 English Discovery giúp học viên làm bài tập tiếng Anh 6 thuận tiện từ kia học tốt môn giờ đồng hồ Anh lớp 6.
Xem thêm: Hướng dẫn cách buộc dây giày giấu dây đơn giản, độc lạ, 13 cách buộc dây giày nhanh

Mục lục Giải tiếng Anh lớp 6 (sách mới)

Mục lục Giải sgk tiếng Anh lớp 6 Global Success - liên kết tri thức


Đang cập nhật ...

Giải sách bài bác tập tiếng Anh lớp 6 Tập 1

Trọn bộ lời giải sách bài bác tập giờ Anh lớp 6 Tập 1 cuốn sách Kết nối tri thức chi tiết được biên soạn bám sát đít chương trình sách bài tập tiếng Anh 6 (Global Success 6) giúp học viên làm bài bác tập về bên trong SBT giờ Anh 6 tiện lợi hơn.

*

Unit 1: My new school

Unit 2: My house

Unit 3: My friends

Test yourself 1

Unit 4: My neighbourhood

Unit 5: Natural wonders of Vietnam

Unit 6: Our Tet holiday

Test yourself 2

Sách bài xích tập giờ Anh lớp 6 Unit 1: My new school

A. Pronunciation

Exercise 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud. (Hãy tìm kiếm từ gồm phần gạch ốp chân được vạc âm khác. Đọc to những từ)

1. A. Study B. Lunch C. Subject D. Computer

2. A. Calculator B. Classmate C. Fast D. Father

3. A. School B. Teaching C. Chess D. Chalk

4. A. Smart B. Sharpener C. Grammar D. Star

5. A. Compass B. Homework C. Someone D. Wonderful

Đáp án cùng giải thích:

1. Đáp án D

Các câu trả lời A, B, C vạc âm là /ʌ/, câu trả lời D vạc âm là /ju:/

2. Đáp án A

Các lời giải B, C, D phân phát âm là /ɑː/, giải đáp A phạt âm là /æ/

3. Đáp án A

Các đáp án B, C, D vạc âm là /tʃ/, giải đáp A vạc âm là /k/

4. Đáp án C

Các câu trả lời A, B, D phạt âm là /ɑː/, lời giải C phát âm là /ə/

5. Đáp án B

Các giải đáp A, C, D phát âm là /ʌ/, câu trả lời B phát âm là /əʊ/

Exercise 2. Give the names of the following. Then read the words abloud (The first letter(s) of each word is/ are given) (Hãy giới thiệu tên các vật sau. Kế tiếp đọc to các từ. Kí từ trước tiên của từng từ sẽ được mang đến sẵn)

*

Đáp án:

1. Compass (cái com-pa)

2. Smart phone (điện thoại thông minh)

3. Star (ngôi sao)

4. Rubber (cái tẩy)

5. Carton (thùng cát-tông)

6. Monday (thứ Hai)

Sách bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 2: My house

A. Pronunciation

Exercise 1. Match the words which have the final “s” with the appropriate sound /s/ or /z/ (Hãy nối những từ ngừng với “s” cùng với âm cân xứng /s/ hoặc /z/)

*

Đáp án:

1. /z/

2. /s/

3. /z/

4. /s/

5. /z/

6. /s/

Exercise 2. In each column write three words with the final “s” pronounced /s/ or /z/ (Trong từng cột, hãy viết 3 từ bỏ với tận cùng là “s” được phạt âm /s/ hoặc /z/)