Bạn sẽ xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Coi và cài đặt ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại phía trên (2.1 MB, 51 trang )


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM EVIEW 7.01. Screen Eviews
Thanh công cụ
Màn hình Eviews
Cửa sổ Command
Cửa sổ Workfile
Hình 132. Các kiểu dữ liệu thường dùng.2.1. Số liệu theo thời gian: là những số liệu tích lũy tại những thời điểm khác biệt trên cùngmột đối tượng. Chẳng hạn như số liệu về GDP trung bình của nước ta từ 1998 – 2006 đượccho vào bảng sau:2.2. Số liệu chéo: là số liệu tích lũy tại một thời điểm ở nhiều nơi, địa phương, đối chọi vị, khácnhau. Ví dụ như số liệu về GDP bình quân trong năm 2006 của những nước Brunei,Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt
Nam được đến như sau:2.3. Số liệu hỗn hợp: là số liệu tổng hợp của hai một số loại trên, nghĩa là các số liệu thu thập tạinhiều thời điểm không giống nhau ở nhiều địa phương, đơn vị chức năng khác nhau. Ví dụ như số liệu về
GDP bình quân của những nước tự 1998 – 2006.4
3. Nhập dữ liệu.3.1. Nhập thẳng vào Eview
Để minh họa bỏ phần này, ta xét những ví dụ sau:Ví dụ 1. Bảng 4 dưới đây cho thấy thêm số liệu về GDP trung bình đầu tín đồ của việt nam trongcác năm 1998 – 2006.Ví dụ 2. Bảng 5 dưới đây cho biết thêm số liệu về doanh thu của một công ty.Ví dụ 3. Bảng 6 bên dưới đây cho biết số liệu về năng suất (Y, đơn vị tạ/ha) với mức phân bón(X, đơn vị tạ/ha) cho một loại cây cỏ tính bên trên một ha vào 10 năm tự 1988 đến 1997.Ví dụ 4. Bảng 7 dưới đây cho biết thêm số liệu về doanh thu (Y), giá thành cho truyền bá ( X2 ),tiền lương của nhân viên tiếp thị (X3 ) của 12 công nhân (đơn vị triệu đồng).5Mở Eview, nhằm nhập dữ liệu: chọn File  New  Workfile, ta gồm màn ngoài ra sau:Hình 2Tuỳ vào kiểu dữ liệu cần khảo sát, ta hoàn toàn có thể chọn được các kiểu sau :Dated – regular frequency
Multi – year : Số liệu nhiều năm
Annual : Số liệu năm
Semi – Annual : Số liệu nửa năm
Quarterly : Số liệu theo quýMonthly : Số liệu theo từng tháng
Bimonthly : mỗi tháng 2 lần/2 mon 1 lần
Fortnight : nhì tuần lễ/15 ngày
Ten – day (Trimonthly) :
Weekly : Số liệu theo từng tuần
Unstructure / Undate : Số liệu chéo
Để nhập dữ liệu ở lấy ví dụ như 1, ta chọn các khai báo như vào hình 3 như sau:6Hình 3Để nhập dữ liệu ở lấy một ví dụ 2, ta chọn các khai báo như vào hình 4Hình 4Để nhập tài liệu cho ví dụ như 3, lấy ví dụ 4, ta rất có thể khai báo báo như vào hình 5.7Hình 5Trong ô Observations ta nhập cỡ chủng loại (số các quan sát)Chẳng hạn như trong ví dụ như 3, ta nhập 10 rồi dìm OK ta được hình 6Hình 6Để nhập số liệu ta chọn : Quick →Empty Group (Edit Series), screen xuất hiệnmột hành lang cửa số như hình 7. Trong đó8- Cột obs ghi lắp thêm tự quan liêu sát.- những cột tiếp đến để khai báo các biến và nhập số liệu.

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng eview 7


Hình 7Ví dụ nhập số liệu cho biến chuyển Y vào cột số 2, ta bấm vào vào đầu cột này cùng gõ tênbiến Y sau đó nhấp Enter cùng lần lượt gõ những giá trị vào những ô bên dưới có ghi chữ NA. Chẳnghạn như vào ví du 3 và ví dụ 4, ta khai báo với nhập số liệu tuần trường đoản cú như trong số hình sau :Hình 89Hình 93.2. Nhập từ bỏ Excel với Word tất cả sẵn
Giả sử ta tất cả sẵn file Excel vidu 3.xls đựng số liệu của ví dụ như 3. Lúc ấy ta thực hiệncác cách Import sau: (Excel 2003 mới dùng được)Mở công tác Eviews chọn File → mở cửa →Foreign Data as Workfile…như sau
Hình 1010Hình 11Chọn xuất hiện ta được kết quả như vào hình 12. Trong cửa sổ này bọn họ thấy gồm haicột số liệu của X và Y khớp ứng trong Sheet1 của tệp tin vidu 3.xls
Hình 1211
Sau đó chọn Next ta được tác dụng như vào Hình 13Trong của sổ này cùng với cột ngôn từ Column info ta rất có thể mô tả lại tên của những biếntại các ô
Name: tên biến; Description: trình bày tên biến
Hình 13Cuối cùng chọn Finish ta được kết quả như vào hình 14Hình 14Lưu ý. Công việc trên được hotline là trích thanh lọc dữ liệu xuất phát từ 1 file tài liệu có sẵn.12Ta rất có thể thực hiện copy trực tiếp từ 1 file Word hoặc Excel
Mở của sổ Group của Eview
Hình 15Từ file excel hoặc file word bôi đen rồi copy cùng paste vào tệp tin trên. Ví dụ điển hình ta cófile word ta triển khai như sau:Hình 16Ta paste vào của sổ Group như sau13Hình 17Và được tác dụng như sau:
Hình 184. Vẽ vật dụng thị.4.1. Vẽ biểu đồ vật phân tán số liệu.Mục đích của việc vẽ đồ gia dụng thị này cho phép ta reviews sơ bộ về mối quan hệ cũng nhưhình dung được dạng hàm (mô hình) thân hai phát triển thành với nhau. Để vẽ đồ vật thị phân tán của haibiến, ví dụ như trong lấy ví dụ như 3 ta vẽ đồ vật thị phân tán của Y và X.14Từ của sổ Eviews chọn Quick→Graph
Hình 19Một của sổ Series danh mục xuất hiện. Ta gõ thương hiệu biến độc lập (X) với biến phụ thuộc vào (Y)giữa hai đổi mới này là khoảng tầm trắng. Lúc đó màn hình sẽ như sau (không đề xuất viết hoa)Hình 20Nhấp OK, ta được màn hình hiển thị sau15Hình 21Ta lựa chọn Scatter rồi nhấn Ok, ta được vật thị phân tán dữ liệu như sau
Hình 22Làm giống như như quá trình trên ta rất có thể vẽ những loại vật dụng thị khác.16
4.2. Vẽ đường hồi quy tuyến tính.Hình 23Thực hiện các bước tương tự như trên. Ta chọn Scatter→Regression line rồi nhấn
Ok, ta được đồ thị mặt đường hồi quy như sau:Hình 2417Đối với đồ vật thị đề nghị hiệu chỉnh màu (đường nét,…,) ta chỉ việc nhấp lưu ban vào đồ gia dụng thị mànhình sau vẫn xuất hiện:Hình 25Trong đó:- màu sắc : hiệu chỉnh color sắc- Line pattern : hiệu chỉnh kiểu mặt đường nét- Line width : hiệu chỉnh phạm vi của mặt đường nét- Symbol form size : chọn kiểu hiển thị cho các điểm5. Kiếm tìm hàm hồi quy tuyến tính mẫu (SRF).Muốn tìm kiếm hàm hồi quy tuyến đường tính mẫu mã của Y theo X chẳng hạn như trong lấy một ví dụ 3 cónhiều phương pháp làm sau đây tôi chỉ giới thiệu một cách đơn giản và dễ dàng nhất.Từ hành lang cửa số Command ta gõ mẫu lệnh ls y c x và nhấn Enter. Ta bao gồm bảng hồi quy saumà ta call là bảng Equation18
Hình 26Các công dụng ở bảng vào hình 22 lần lượt là- Dependent Variable : Tên biến đổi phụ thuộc- Method: Least Squares : phương pháp bình phương về tối thiểu (nhỏ nhất).- Date – Time : ngày giờ thực hiện- Sample : Số liệu mẫu 1 – 10- Included observations : Cỡ mẫu là 10 (số các quan sát)- Cột Variable : các biến lý giải có trong mô hình (trong đó C là thông số bị chặn)- Cột Coefficient : giá bán trị các hệ số hồ quy 1 ; 2 .- Cột Std. Error : sai số chuẩn chỉnh của các hệ số hồi quy.     se 1  var 1 ;se 2  var 2- Cột t – Statistic : quý hiếm thống kê t tương ứngt1 1 se 1; t2 
2 se 219(Trong kia t là đại lượng ngẫu nhiên bao gồm phân phối Student vớ bậc thoải mái (n – 2)).- Cột Prob. : giá bán trị phần trăm (p – value) của những thống kê t tương ứngp _ value1  p  t  t1  ;p _ value2  phường  t  t 2 - R – Squared : Hệ số xác định mô hình ( R 2 )- Adjusted R – Squared : Hệ số xác định có hiệu chỉnh ( R 2 )- S.E. Of regression : giá chỉ trị cầu lượng đến σ :  (sai số chuẩn của hồi quy)- Sum squared resid : Tổng bình phương các lệch lạc (phần dư) ( RSS )- Log likelihood : Tiêu chuẩn ước lượng hợp lý và phải chăng (Logarit của hàm đúng theo lý)- Durbin – Watson stat : thống kê lại Durbin – Watson- Mean dependent var : giá trị trung bình mẫu của đổi mới phụ thuộc- S.D. Dependent var : Độ lệch chuẩn chỉnh mẫu của đổi mới phụ thuộc- Akaike info criterion : Tiêu chuẩn Akaike- Schwarz info criterion : Tiêu chuẩn chỉnh Schwarz- F – Statistic : cực hiếm của những thống kê F- Prob (F – Statistic) : giá bán trị tỷ lệ (p-value) của những thống kê F tương ứngp _ value  p.  F  F _ statistic Với F là biến đổi ngẫu nhiên có phân phố Fisher tất cả bậc tự do thoải mái (k − 1,n − k).Muốn thể hiển mặt đường hồi quy. Từ bảng Equation→View→Representations, ta có
kết trái sau:Hình 27206. Một số trong những hàm trong Eviews.LOG(X) : ln(X)EXP(X) : e XABS(X) : giá chỉ trị hoàn hảo nhất của XSQR(X) : căn bậc 2 của X
COR(X,Y) : hệ số đối sánh tương quan của X, Y7. Bí quyết tìm một vài dạng hàm hồi quy.Giả sử ta bao gồm số liệu của những biến Y cùng X tại thời điểm t. Nếu như tìm hàm hồi quy của Yttheo X với Yt 1 (biến trễ thì câu lệnh sẽ là y c x y(-1).Giả sử ta gồm số liệu của các biến Y và X. Nếu như tìm hàm hồi quy của ln(Y) theo ln(X)thì câu lệnh sẽ là log(y) c log(x).Giả sử ta bao gồm số liệu của các biến Y với X. Nếu như tìm hàm hồi quy của Y theo
X thìcâu lệnh vẫn là y c sqr(x).Giả sử ta có số liệu của những biến Y với X. Ví như tìm hàm hồi quy của Y theo e X thì câulệnh đang là y c exp(x).Giả sử ta bao gồm số liệu của những biến Y cùng X. Nếu tìm hàm hồi quy của Y theo X cùng X 2
thì câu lệnh vẫn là y c x x^2.Giả sử ta gồm số liệu của những biến Y với X. Nếu như tìm phương trình không nên phân cấp cho 1 của Ytheo X thì câu lệnh sẽ là d(y) c d(x).Giả sử ta có số liệu của những biến Y và X. Nếu như tìm phương trình sai phân cung cấp k của Ytheo X thì câu lệnh đang là d(y,k) c d(x,k).Nếu phải tìm hàm hồi quy tuy vậy không áp dụng hết những quan ngay cạnh của mẫu, chẳng hạnta tra cứu hàm hồi quy của Y theo X trong lấy ví dụ như 3 cơ mà ta chỉ thực hiện 7 cặp quan sát đầu tiên.Khi kia ta tiến hành các thao tác làm việc như sau:Từ bảng Equation lựa chọn Estimate, ta có screen sau. Ta chỉnh 10 thành 721Hình 288. Tra cứu ma trận tương quan và ma trận hiệp phương sai của những hệ số hồi quy8.1. Ma trận đối sánh giữa các biến.Giả sử ta tất cả mẫu gồm những biến Y, X2, X3 đến trong ví dụ như 4. Để search ma trận tươngquan của các biến này ta triển khai như sau:Từ cửa sổ Eviews chọn Quick →Group Statistics →Correlations.Khi đó màn hình xuất hiện như sau:Hình 2922Nhấp loài chuột sẽ lộ diện cửa sổ sau
Hình 30Sau đó thừa nhận OK, ta được ma trận đối sánh tương quan như sau
Hình 31Ý nghĩa: Ma trận đối sánh (Correlation) cho biết thêm xu rứa và cường độ tương quantuyến tính giữa hai vươn lên là trong tế bào hình. Nhìn vào bảng ma trận đối sánh ở trên ta thấy hệsố đối sánh của X2 cùng X3 là 0.480173 khá nhỏ điều đó có nghĩa là X2 cùng X3 bao gồm tươngquan tuyến đường tính ở mức độ yếu và đối sánh tương quan thuận.8.2. Ma trận hiệp phương không đúng giữa những hệ số hồi quy.Giả sử ta tất cả mẫu gồm các biến Y, X2, X3 cho trong lấy ví dụ như 4. Để tìm kiếm ma trận hiệpphương không nên giữa những hệ số hồi quy, ta thực hiện như sau:Từ hành lang cửa số Equation lựa chọn View →Covariance Matrix.Khi kia màn hình xuất hiện như sau:23Hình 32Nhấp chuột, ta được ma trận hiệp phương không đúng giữa những hệ số hồi quy như sau
Hình 33Ý nghĩa: Ma trận hiệp phương sai của các hệ số hồi quy (Coefficient Covariancematrix) cho thấy thêm phương sai các hệ số hồi quy nằm trong đường chéo chính, những thành phầncòn lại là hiệp phương sai của không ít hệ số trong mô hình.Chẳng hạn, ví dụ như 4 mặt trên. Chú ý vào ma trận hiệp phương sai trên ta có phương   
sai của những hệ số hồi quy là: var 1  39.10093; var 2  0.107960; var 3  0.168415.9. Bài toán tìm khoảng tin yêu cho các hệ số hồi quy (Khoảng tin yêu đối xứng).Khoảng cầu lượng các hệ số hồi quy tổng thể24   j   j  Cse  j ;  j  Cse  j  ; j  1, 2,..., kTrong đó C là quý giá được dò vào bảng triển lẵm Student với bậc tự do là (n-k).Ký hiệu
C  t nk2Giả sử ta bao gồm mẫu gồm những biến Y, X2, X3 cho trong ví dụ 4. Để tìm khoảng tin cậycho những hệ số hồi quy tổng thể, ta triển khai như sau:Từ cửa sổ Equation lựa chọn View →Coefficient Diagnostics→confidence Intervals…Khi kia màn hình xuất hiện thêm như sau:Hình 34Nhấp chuột, ta được hiệu quả sau25
Hình 35Bảng trên là kết quả ước lượng khoảng tin cẩn của những hệ số hồi quy tổng thể và toàn diện ứng vớiđộ tin yêu 90%, 95% và 99%.10. Việc dự báo.Khoảng dự báo giá trị trung bình  E  Y | X  X0   Y0  Cse Y0 ;Y0  Cse Y0 Khoảng dự làm giá trị cá biệt 
qtdist 1  , n  k 2MH  Equation
Xét lấy ví dụ như 4, để tìm khoảng tầm dự báo giá trị trung bình cùng giá trị các biệt của Y khi
X2  20,X3  16 , cùng với độ tin cậy 95%, ta tiến hành như sau:Bước 1. Nhập thêm tài liệu vào bảng Group để dự báo
Từ bảng Workfile, chọn Proc →Structure/Resize Current Page…Màn hình sau26Hình 36Nhấp chuột, screen sau xuất hiện. Ở ô quan giáp (Observations) ta kiểm soát và điều chỉnh 12thành 13) như sau:Hình 37Nhấp OK. Trường đoản cú bảng Group. Ta lựa chọn Edit+/- , kế tiếp nhập X2  20,X3  16 vàohàng số 13 gồm chữ mãng cầu như sau:27

Phần mượt Eviews là một phần mềm nghiên cứu và phân tích định lượng để giao hàng cho phân tích cùng dự báo dự liệu. Shop chúng tôi cung cấp cho cho các bạn link download phần mềm eview 7, eview 8, eview 9 với eview 10 cùng bản hướng dẫn thiết đặt đầy đầy đủ nhất.

Trong nghành nghiên cứu kinh tế thông thường xuyên thì phương thức định lượng được người nghiên cứu sử dụng các nhất. Tuy có rất nhiều phần mềm cung ứng xử lý số liệu trong phương thức này. Nhưng phần mềm Eview được reviews là giữa những phần mềm đối kháng giản, linh hoạt nhưng không hề kém phần tác dụng nhất.

Không hồ hết thế, ứng dụng eview là sự việc lựa chọn của tương đối nhiều học sinh, sinh viên cũng tương tự giáo viên và phần nhiều nhà nghiên cứu chuyên nghiệp. Để thực hiện được phầm mềm bạn hãy cùng tìm hiểu về chức năng cũng như cách cài đặt phầm mềm eview thế nào được công ty chúng tôi hướng dẫn trong bài viết dưới đây:

SPSS là gì? những thuật ngữ vào SPSS và ý nghĩa sâu sắc của những thuật ngữ

+ Phương pháp dự báo là gì? Các cách thức dự báo hay dùng

*
Giới thiệu về EVIEWS và cách download, thiết lập phần mềm eview 7, 8, 9, 10.

Mục lục <Ẩn> 

3. Hướng dẫn download và thiết đặt phần mượt EVIEWS

1. Ra mắt chung

EViews (Econometric Views) là phần mềm thống kê chạy trên Windows. ứng dụng được xây dựng vì Quantitative Micro Software (QMS), phiên bản 1.0 được phát hành vào thời điểm tháng 3/1994.

EViews được áp dụng trong thống kê và tài chính lượng không giống với phân tích định tính, các tác dụng chính của Eview là đối chiếu dữ liệu, chuỗi thời hạn và dự báo. Dữ liệu trong EViews được tàng trữ theo định dạng độc quyền, tuy nhiên input và output có hỗ trợ cho những định dạng của các phần mềm khác như Excel, PSPP/SPSS, DAP/SAS, Stata, RATS và TSP. Eviews rất có thể truy cập tài liệu qua ODBC. Gretl rất có thể mở được các tệp tài liệu của Eviews.

2. Các chức năng chính của EVIEW

EVIEW được áp dụng trong thống kê lại và kinh tế lượng nhưng chăm về kinh tế lượng hơn. Giả dụ đề tài nghiên cứu và phân tích có thực hiện số liệu thứ cung cấp là số liệu gồm sẵn được tích lũy theo thời hạn ( tài liệu chuỗi thời gian) hoặc vừa tích lũy theo thời hạn vừa tích lũy theo từng thời điểm ( dữ liệu bảng) thì việc sử dụng ứng dụng EVIEWS là tương xứng hơn cả. Những công dụng chính của EVIEWS gồm:

- Phân tích tài liệu chuỗi thời gian, dữ liệu chéo, dữ liệu mảng

- Thống kê mô tả dữ liệu

- so sánh sự tác động của những yếu tố này lên các yếu tố khác

- Dự báo cho yếu tố cần nghiên cứu và phân tích ( ví như dự làm giá xăng dầu, nhu yếu năng lượng, giá chỉ vàng,...)


Tải ứng dụng Eviews 7

http://www.mediafire.com/file/9ls6ci5alpedx4o/E7FC.rar

https://www.fshare.vn/file/7KYXDTCK8N?token=1549855544 Download ứng dụng Eviews 8 https://drive.google.com/file/d/0B3GTkmz
NP6r6V05m
MTdu
Qn
Bu
U2M/view

LINK TẢI PHẦN MỀM EVIEWS 9.5 bản 32 Bit https://drive.google.com/file/d/0B_52q
Kq_z
Bz6e
U93Q3l3YXlz
Umc/view?fbclid=Iw
AR2MVyg5Kguforvdp
Zr
AG2gw
Q_BMH0l3C5LNw
LJpl_H0Dp
S_-8HJs6k
QTqs https://drive.google.com/file/d/0B_52q
Kq_z
Bz6OVJ2d2h
VZDNvb
Dg/view?fbclid=Iw
AR0nz
HU-vq69Qg
HN9Vle
IU6e
Lbb
Vw
QFyxchdpij
Xazm
Xytc
Y8SF73Ccc
Nh
I

Link download phần mềm EView 10 Enterprise

https://www.fshare.vn/folder/HPUS9JPMPGVT?token=1549855447

3.2 phía dẫn thiết lập EViews 10

Lưu ý trước khi thiết đặt Eviews. Sau khoản thời gian tải ứng dụng eview về chúng ta nhớ tắt hết ứng dụng diệt virus, tắt mạng internet.

Bước 1: Giải nén file vừa tải về về cài đặt về tiếp đến dùng Winrar bung file (Click chuột phải chọn Extract here) rồi tiến hành setup theo khuyên bảo Chạy tệp tin Setup thiết lập phần mượt đúng phiên bản windows 32bit hoặc 64bit

Bước 2. Sau khi giải nén hết những file vào một trong những thư mục nào đấy họ tiến hành cài đặt theo các bước dưới đây:Chạy file Autorun.exe Click: Install EViews liên tiếp chọn Next --> Yes --> Next Tới bước này họ đòi serial thì chúng ta điền vào là chạy thử rồi liên tục nhấn OK/Next và chờ cho cho trình thiết đặt hoàn tất.

Bước 3. Lắp thêm hỏi Bạn vẫn muốn tạo biểu tượng(icon) hay shortcut bên trên Desktop hay không thì chúng ta nhớ chọn No nhé.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Dark Souls 2, Giúp Bạn Không Còn Bị Ăn Hành, Dark Souls Ii

Bước 4. Xong xuôi chúng ta không gấp chạy chương trình này mà triển khai làm bước ở đầu cuối đấy là:copy file EViews10.exe trong thư mục REDT mà bọn họ vừa giải nén được vào thư mục thiết lập của chương trình theo đường truyền sau: C:Program FilesEViews10 (nơi bạn cho cài phần mềm Eviews 10 vào máy)

Khi đó máy tất cả hỏi là bạn có muốn thay gắng file EViews7.exe đã tất cả sẵn xuất xắc không? thừa nhận Yes để đồng ý.

Bước 5.Bạn click yêu cầu vào file EViews10.exe (file vừa mới copy sang) --> chọn send khổng lồ desktop