việt nam SM-N9000ZWEXXV SM-N900 "softwares":<"description":"SAMSUNG Kies,PC Sync","file
Name":"Kies3Setup.exe","file
Modified
Modified
Date
Calendar":1378835580000,"file
Version":"Kies 3.0(13091_39)","file
Size":"35.46","contents
Type
Code":"SW","file
ID":5540537,"view
Count":0,"download
Url":"https://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/Contents
File.aspx?
CDSite=UNI_VN&Origin
YN=N&Model
Type=N&Model
Name=SM-N900&Ctt
File
ID=5540537&CDCtt
List":<"code":"972","org
Code":"972","name":"Win XP/Vista/Win 7/Win 8">,"area
List":<"code":"AC","org
Code":"AC">,"language
List":<"code":"ST","org
Code":"ST","name":"MULTI LANGUAGE">>,"manuals":<"description":"Safety Guide","file
Name":"Safety_information_Rev.1.4_131025.pdf","file
Modified
Modified
Date
Calendar":1393348620000,"file
Version":"1.4","file
Size":"8","contents
Type
Code":"UM","file
Path":"UM/201402/20140226112723812/Safety_information_Rev.1.4_131025.pdf","file
ID":5646669,"view
Count":0,"download
Url":"https://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/Contents
File.aspx?
CDSite=UNI_VN&Origin
YN=N&Model
Type=N&Model
Name=SM-N900&Ctt
File
ID=5646669&CDCtt
Type=UM&VPath=UM%2F201402%2F20140226112723812%2FSafety_information_Rev.1.4_131025.pdf","os
List":null,"area
List":<"code":"AE","org
Code":"AE","code":"AF","org
Code":"AF","code":"AR","org
Code":"AR","code":"BD","org
Code":"BD","code":"DZ","org
Code":"DZ","code":"EG","org
Code":"EG","code":"GH","org
Code":"GH","code":"ID","org
Code":"ID","code":"IN","org
Code":"IN","code":"IQ","org
Code":"IQ","code":"IR","org
Code":"IR","code":"JM","org
Code":"JM","code":"KE","org
Code":"KE","code":"KZ","org
Code":"KZ","code":"LY","org
Code":"LY","code":"MA","org
Code":"MA","code":"MR","org
Code":"MR","code":"NG","org
Code":"NG","code":"PH","org
Code":"PH","code":"PK","org
Code":"PK","code":"SA","org
Code":"SA","code":"SG","org
Code":"SG","code":"SN","org
Code":"SN","code":"TH","org
Code":"TH","code":"TN","org
Code":"TN","code":"TR","org
Code":"TR","code":"UZ","org
Code":"UZ","code":"VN","org
Code":"VN","code":"ZA","org
Code":"ZA">,"language
List":<"code":"EN","org
Code":"EN","name":"ENGLISH","code":"FR","org
Code":"FM","name":"FRENCH(M.E.Asia)","code":"AR","org
Code":"AR","name":"ARABIC","code":"HE","org
Code":"HE","name":"HEBREW","code":"ID","org
Code":"ID","name":"INDONESIAN","code":"FA","org
Code":"FA","name":"PERSIAN","code":"TH","org
Code":"TH","name":"THAI","code":"UR","org
Code":"UR","name":"URDU","code":"VI","org
Code":"VI","name":"VIETNAMESE">,"description":"Safety Guide","file
Name":"LTN_Safety_information_Rev.1.7.8_151111a_removable.pdf","file
Modified
Modified
Date
Calendar":1447194300000,"file
Version":"1.7.8","file
Size":"8.47","contents
Type
Code":"UM","file
Path":"UM/201511/20151111162404046/LTN_Safety_information_Rev.1.7.8_151111a_removable.pdf","file
ID":6301445,"view
Count":0,"download
Url":"https://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/Contents
File.aspx?
CDSite=UNI_VN&Origin
YN=N&Model
Type=N&Model
Name=SM-N900&Ctt
File
ID=6301445&CDCtt
Type=UM&VPath=UM%2F201511%2F20151111162404046%2FLTN_Safety_information_Rev.1.7.8_151111a_removable.pdf","os
List":null,"area
List":<"code":"AE","org
Code":"AE","code":"AF","org
Code":"AF","code":"AR","org
Code":"AR","code":"CL","org
Code":"CL","code":"CR","org
Code":"CR","code":"DM","org
Code":"DM","code":"DO","org
Code":"DO","code":"EN","org
Code":"EC","code":"EG","org
Code":"EG","code":"GT","org
Code":"GT","code":"IR","org
Code":"IR","code":"LK","org
Code":"LK","code":"LY","org
Code":"LY","code":"NI","org
Code":"NI","code":"PA","org
Code":"PA","code":"PE","org
Code":"PE","code":"PK","org
Code":"PK","code":"PY","org
Code":"PY","code":"TH","org
Code":"TH","code":"TN","org
Code":"TN","code":"VN","org
Code":"VN">,"language
List":<"code":"EN","org
Code":"EN","name":"ENGLISH","code":"ES","org
Code":"S3","name":"SPANISH(Latin America)">,"description":"Hướng dẫn sử dụng","file
Name":"SM-N900_UM_EU_Kitkat_Eng_Rev.1.0_140127.pdf","file
Modified
Modified
Date
Calendar":1392226680000,"file
Version":"1.0","file
Size":"2.71","contents
Type
Code":"UM","file
Path":"UM/201402/20140213113419769/SM-N900_UM_EU_Kitkat_Eng_Rev.1.0_140127.pdf","file
ID":5542970,"view
Count":0,"download
Url":"https://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/Contents
File.aspx?
CDSite=UNI_VN&Origin
YN=N&Model
Type=N&Model
Name=SM-N900&Ctt
File
ID=5542970&CDCtt
Type=UM&VPath=UM%2F201402%2F20140213113419769%2FSM-N900_UM_EU_Kitkat_Eng_Rev.1.0_140127.pdf","os
List":null,"area
List":<"code":"AE","org
Code":"AE","code":"AF","org
Code":"AF","code":"AR","org
Code":"AR","code":"BD","org
Code":"BD","code":"DZ","org
Code":"DZ","code":"EG","org
Code":"EG","code":"GH","org
Code":"GH","code":"ID","org
Code":"ID","code":"IN","org
Code":"IN","code":"IQ","org
Code":"IQ","code":"IR","org
Code":"IR","code":"JM","org
Code":"JM","code":"KE","org
Code":"KE","code":"KZ","org
Code":"KZ","code":"LY","org
Code":"LY","code":"MA","org
Code":"MA","code":"MR","org
Code":"MR","code":"NG","org
Code":"NG","code":"PH","org
Code":"PH","code":"PK","org
Code":"PK","code":"SA","org
Code":"SA","code":"SG","org
Code":"SG","code":"SN","org
Code":"SN","code":"TH","org
Code":"TH","code":"TN","org
Code":"TN","code":"TR","org
Code":"TR","code":"UZ","org
Code":"UZ","code":"VN","org
Code":"VN","code":"ZA","org
Code":"ZA">,"language
List":<"code":"EN","org
Code":"EN","name":"ENGLISH">,"description":"Hướng dẫn sử dụng","file
Name":"SM-N900_UM_LTN_Jellybean_Eng_Rev.1.0_131018.pdf","file
Modified
Modified
Date
Calendar":1380836820000,"file
Version":"1.0","file
Size":"78.69","contents
Type
Code":"UM","file
Path":"UM/201310/20131018174329140/SM-N900_UM_LTN_Jellybean_Eng_Rev.1.0_131018.pdf","file
ID":5556981,"view
Count":0,"download
Url":"https://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/Contents
File.aspx?
CDSite=UNI_VN&Origin
YN=N&Model
Type=N&Model
Name=SM-N900&Ctt
File
ID=5556981&CDCtt
Type=UM&VPath=UM%2F201310%2F20131018174329140%2FSM-N900_UM_LTN_Jellybean_Eng_Rev.1.0_131018.pdf","os
List":null,"area
List":<"code":"AE","org
Code":"AE","code":"AF","org
Code":"AF","code":"AR","org
Code":"AR","code":"CL","org
Code":"CL","code":"CR","org
Code":"CR","code":"DM","org
Code":"DM","code":"DO","org
Code":"DO","code":"EN","org
Code":"EC","code":"EG","org
Code":"EG","code":"GT","org
Code":"GT","code":"IR","org
Code":"IR","code":"LK","org
Code":"LK","code":"LY","org
Code":"LY","code":"NI","org
Code":"NI","code":"PA","org
Code":"PA","code":"PE","org
Code":"PE","code":"PK","org
Code":"PK","code":"PY","org
Code":"PY","code":"TH","org
Code":"TH","code":"TN","org
Code":"TN","code":"VN","org
Code":"VN">,"language
List":<"code":"EN","org
Code":"EN","name":"ENGLISH">,"description":"Hướng dẫn sử dụng","file
Name":"SM-N900_UM_SEA_Kitkat_Vie_Rev.1.0_140127.pdf","file
Modified
Modified
Date
Calendar":1392226680000,"file
Version":"1.0","file
Size":"18.62","contents
Type
Code":"UM","file
Path":"UM/201402/20140213113419769/SM-N900_UM_SEA_Kitkat_Vie_Rev.1.0_140127.pdf","file
ID":5547636,"view
Count":0,"download
Url":"https://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/Contents
File.aspx?
CDSite=UNI_VN&Origin
YN=N&Model
Type=N&Model
Name=SM-N900&Ctt
File
ID=5547636&CDCtt
Type=UM&VPath=UM%2F201402%2F20140213113419769%2FSM-N900_UM_SEA_Kitkat_Vie_Rev.1.0_140127.pdf","os
List":null,"area
List":<"code":"AE","org
Code":"AE","code":"AF","org
Code":"AF","code":"AR","org
Code":"AR","code":"BD","org
Code":"BD","code":"DZ","org
Code":"DZ","code":"EG","org
Code":"EG","code":"GH","org
Code":"GH","code":"ID","org
Code":"ID","code":"IN","org
Code":"IN","code":"IQ","org
Code":"IQ","code":"IR","org
Code":"IR","code":"JM","org
Code":"JM","code":"KE","org
Code":"KE","code":"KZ","org
Code":"KZ","code":"LY","org
Code":"LY","code":"MA","org
Code":"MA","code":"MR","org
Code":"MR","code":"NG","org
Code":"NG","code":"PH","org
Code":"PH","code":"PK","org
Code":"PK","code":"SA","org
Code":"SA","code":"SG","org
Code":"SG","code":"SN","org
Code":"SN","code":"TH","org
Code":"TH","code":"TN","org
Code":"TN","code":"TR","org
Code":"TR","code":"UZ","org
Code":"UZ","code":"VN","org
Code":"VN","code":"ZA","org
Code":"ZA">,"language
List":<"code":"VI","org
Code":"VI","name":"VIETNAMESE">> https://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/Contents
File.aspx
Samsung Galaxy chú ý 3 là một cỗ máy hoàn hảo thế tuy thế nó còn tuyệt vời rộng khi bạn khám phá hết những tính năng ẩn độc đáo của nó. Một số mẹo sử dụng dưới phía trên có thể sẽ giúp bạn làm chủ được cỗ máy mạnh mẽ này.

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng galaxy note 3


*
Bội đôi Samsung Galaxy lưu ý 3 và Galaxy Gear

Mẹo sử dụng Samsung Galaxy chú ý 3:

1. Cách cài đặt để sử dụng Galaxy lưu ý 3 bằng 1 tay:
Với màn hình có khá lớn của Galaxy lưu ý 3, không 1-1 giản để sử dụng nó bằng 1 tay, tuy nhiên nếu bạn vẫn muốn làm điều đó thì hãy thực hiện những thao tác sau :Setting - Control tab - One-handed operation - đánh dấu vào những thiết lập cần thiết.Sau khi hoàn tất các bước trên, bạn sẽ ko thể dùng hai tay để gõ văn bản, sms tuy vậy thao tác nghe gọi sẽ nhanh, 1-1 giản hơn rất nhiều lần, đồng thời màn hình sẽ zoom in lại với kích thước như ở màn hình Iphone 5. Bạn hãy xem đoạn video clip dưới đây để coi việc sử dụng note 3 một tay thú vị như thế nào !!2. Sử dụng chức năng S Voice ngay cả khi màn hình đã tắtChức năng ra lệnh bằng giọng nói là một sự lựa chọn hoàn hảo mang lại những người bận rộn và năng động, đồng thời chức năng này giúp bạn tối ưu việc điều khiển thiết bị của mình. Tuy nhiên thông thường chức năng này chỉ có hiệu quả khi máy vẫn đã mở. Vậy làm thế nào để điều khiển chiếc điện thoại tuyệt vời của bạn khi nó sẽ trong tình trạng đã tắt màn hình?
Trong ứng dụng S Voice - menu - Setting - đánh dấu kiểm vào ô S Voice Walkeup để bật tính năng này. Như vậy là bạn đã có thể ra lệnh bằng giọng nói mang đến chiếc Galaxy chú ý 3 của mình vào tình trạng "Stand by" bằng cách nói "Hi Galaxy". Sau đó bạn có thể ra lệnh mang lại máy mở nhạc, thực hiện cuộc gọi.....Hãy thử và trải nghiệm nhé.3. Sử dụng Galaxy cảnh báo 3 mà ko cần tháo bao tay.Đa số những người dùng cảnh báo 3 hoặc Iphone giỏi bất kỳ điện thoại cảm ứng ko có nút "Nghe gọi" đều gặp bất tiện với bao tay, nhất là đối với các bạn nữ thường xuất xắc mang găng khi đi đường, lúc làm bếp....Để khắc phục triệt để vấn đề này bạn thực hiện như sau:Setting - Control - kiểm tra Increase cảm ứng sensitivity (tăng độ nhạy cảm ứng)Một khi thiết lập lại độ nhạy, bạn đã có thể nghe, gọi, sms.... Ngay cả khi đang mang bao tay. Mặc dù thực chất tính năng này chỉ có chức năng làm tăng độ nhạy của màn hình cảm ứng, vì vậy với những chiếc bức xúc quá dày có thể nó sẽ không hoạt động.4. Kích hoạt chức năng chạy đa nhiệmChức năng này mang lại phép bạn thực hiện nhiều tác vụ cùng một lúc, kể cả việc chạy trùng 1 ứng dụng - có nghĩa là bạn sẽ đăng nhập được nhiều rộng 2 tài khoản facebook hay tin nhắn của mình.Tuy nhiên mặc định của Galaxy note 3 ko mở sẵn chức năng này, chính vì thế bạn cần kích hoạt nó như sau : Setting - Devices (thiết bị) - Multi Windown - On.5. Bật chế độ Easy trên cảnh báo 3Samsung Galaxy cảnh báo 3 hoàn toàn có thể đem lại nhiều khó khăn đối với những người mới tiếp cận với điện thoại logic hoặc thậm chí là chuyển từ dòng khác sang chẳng hạn như chuyển từ Iphone qua lưu ý 3 xuất xắc BB Z10 qua cảnh báo 3. để thời hạn người sử dụng smartphone thông minh đầu tiên , hoặc thậm chí còn để một bộ chuyển đổi i
Phone . Nếu như khách hàng không ao ước xem toàn bộ các tùy chọn và sở hữu đặt, và thay vào đó chỉ muốn thuận lợi để dụng smartphone với một màn hình hiển thị lớn với bút S Pen, bạn hãy bật cơ chế Easy .Setting - Devices - Easy Mode - On. Sau thời điểm kích hoạt chế độ này, tất cả mọi thứ đều trở buộc phải rất solo giản từ giao diện đến cài đặt. Muốn tắt nó đi thì đơn giản bạn chị cần đến thẻ Easy Mode và tắt (Off) nó đi.Màn hình hiển thị solo giản của chế độ Easy trên Galaxy cảnh báo 36. Sử dụng đèn Flash cảnh báo lúc có cuộc gọi đến.Chức năng này cho phép bạn sử dụng đèn Flash của máy ảnh để làm thông báo mỗi lúc có cuộc gọi đến. Đây là chức năng đã được áp dụng trên Iphone và bây giờ người dùng Samsung Galaxy lưu ý 3 cũng có thể thực hiện được. Các bước thực hiện như sau:Setting - Devices - Accessibility - Flash Nortification.7. Điều khiển Galaxy chú ý 3 bằng giọng nói của bạn.Ngoài việc sử dụng S Voice khi màn hình đã tắt như hướng dẫn trên, bạn còn có thể sử dụng S Voice đến một số lệnh như trả lời hoặc từ chối cuộc gọi, chụp hình bằng cách nói "cười", "chụp", tạm dừng hoặc chuyển các bài hát lúc đang nghịch nhạc. Để biết chi tiết thêm các lệnh khác của lưu ý 3, bạn thao tác như sau : Settings - Control - Voice Control.8. Bật cảnh báo lúc S Pen ko có trong lưu ý 3S Pen là một phần hữu ích ko thể thiếu của cảnh báo 3, tuy vậy nếu bạn vô tình để quên nó trên bàn cafe hay ở một nơi nào đó thì thật rắc rối. Không vấn đề gì !! cảnh báo 3 cung cấp mang đến bạn chức năng S Pen Keeper để nhắc bạn lúc bạn vừa để quên hoặc đánh rơi bút S Pen. Để kích hoạt chức năng hữu ích này bạn thao tác như sau:Setting - Control - Air Gesture - Quick glance - On
Chiếc Galaxy chú ý 3 sẽ tức thì lập tức phát ra âm thanh cảnh báo và bật một thông báo yêu thương cầu kiểm tra S Pen khi bạn sẽ đi bộ mà không có S Pen tại vị trí của nó.

Xem thêm: 【 Hướng Dẫn Chơi Bài Tứ Sắc Kiếm Tiền Nhanh Chóng, Hiệu Quả, Hướng Dẫn Cách Đánh Bài Tứ Sắc Từ A Đến Z

9. Sử dụng S Pen khi chú ý 3 vẫn đã trong trạng thái "Stand by"Công dụng của S pen không cần phải bàn cãi nhiều, tuy nhiên làm sao để bạn có thể sử dụng nó vào khi note 3 vẫn ở vào chế độ "Stand by"? Để có thể sử dụng S Pen vào bất cứ tình huống nào đòi hỏi phải thao tác nhanh gọn, bạn làm như sau:Setting - devices - check vào ô "Action memo on lock screen".Clip hướng dẫn:10. Truy cập nhanh vào Google NowVới hy vọng người dùng sẽ sử dụng S Voice để vắt thế đến ứng dụng Google Now bên trên HDH Android, Samsung đã ẩn Google Now. Tuy nhiên nó vẫn chạy ẩn và để kích hoạt cấp tốc ứng dụng này bạn thực hiện như sau:Nhấn và giữ nút "Home" sau đó click và biệt tượng Google bên trên cửa sổ ứng dụng.Clip hướng dẫn:11. Kết nối USB trực tiếp với Samsung Galaxy cảnh báo 3:Để đáp ứng đến nhu cầu giữ trữ của người dùng Samsung Galaxy lưu ý 3 được tích hợp sẵn 1 cổng Micro USB, sẵn sàng cho một kết nối bất cứ lúc nào.