*

*

Ứng dụng mô hình Mike 11 review khả năng cải thiện chất ít nước sông đồng nai của phòng máy nước thải Tân Uyên, tỉnh bình dương

Tóm tắt

Bài báo mô phỏng unique nước (CLN) mặt với đánh giá chỉ khả năng nâng cấp CLN sông Đồng Nai sau khi Nhà thiết bị nước thải Tân Uyên, công suất 15.000m3/ngày, đêm đi vào hoạt động, trên cơ sở thực hiện Mô hình Mike 11 của Viện Thủy lực Đan Mạch (DHI).

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng mike 11 bằng tiếng việt

Từ khóa: Mike 11, sông Đồng Nai, suối Cái, CLN.

1. Đặt vấn đề

Sông Đồng Nai là nguồn tài nguyên nước rất đặc biệt cho sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp & trồng trọt và nuôi trồng thủy sản của tỉnh giấc Đồng Nai và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, TP. Hồ nước Chí Minh... Vị vậy, vấn đề nâng cấp CLN khía cạnh sông Đồng Nai luôn luôn được các cơ quan làm chủ và những nhà khoa học thân thiện thực hiện.

nghiên cứu và cải thiện CLN mặt trong nhiều năm qua luôn luôn là giữa những mối quan liêu tâm số 1 của các nhà có tác dụng quy hoạch, công nghệ và cộng đồng. Cũng chính vì vậy, con số các đề tài nghiên cứu khoa học, hội thảo, bốn liệu về vụ việc này không hề ít và đã đạt được kết quả tích cực. Trong đó, vấn đề ứng dụng quy mô hóa đã đem lại những bước tiến mới trong giải pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề công nghệ hơn. Quy mô Mike 11, không trở nên hạn chế bởi sự phức tạp của lưu vực áp dụng, là mô hình tương xứng cho bài toán tính toán tác dụng và toàn diện, vận dụng cho quy hướng và cai quản chất lượng nguồn nước và các công trình thủy lợi, phải được chắt lọc để mô bỏng mạng lưới thủy văn, thủy lực và sự viral chất ô nhiễm, qua đó đánh giá cốt truyện CLN mặt và khả năng tiếp nhận nước thải của suối chiếc và sông Đồng Nai theo kịch bạn dạng trước và sau thời điểm Nhà sản phẩm nước thải Tân Uyên, công suất 15.000m3/ngày, đêm lấn sân vào hoạt động.

Đối tượng và phương thức nghiên cứu

Để review khả năng nâng cao CLN trên sông Đồng Nai, phân tích đã ứng dụng mô hình Mike 11 (Mô hình thủy rượu cồn lực học CLN). Tế bào hình bao hàm các module thủy rượu cồn lực học tập (HD); module sở hữu - khuếch tán (AD); module sinh thái (Ecolab). Tiêu chuẩn chỉnh đánh giá tác dụng mô phỏng là hệ số tương quan Pearson (R2) và hệ số tác dụng mô hình hay còn được gọi là hệ số Nash-Sutcliffe (NSE).

a. Sơ đồ gia dụng thủy lực: bao gồm 105 nhánh sông, trên những nhánh sông được gắn một số mặt cắt thực đo điển hình để có thể đại diện mang đến đoạn sông kia làm đường dẫn trong mô hình, ngay cạnh với form size thực tế của sông trong vùng nghiên cứu. Tổng sơ đồ dùng tính, bao gồm 1.289 h-points với 1.005 Q-points được thực hiện cho giải sơ đồ vật sai phân 6 điểm Abbott - Ionescu. Trong phân tích này, thông số nhám Manning n dao động trong khoảng 0,024÷ 0,036; hệ số khuếch tán của quy mô dao đụng từ 35 ÷ 50.

 

*

Điều khiếu nại biên của mô hình Mike 11

*

Biên CLN dựa vào công dụng quan trắc CLN tại các vị trí bên trên suối Cái, suối Bưng con quay đo đạc vào thời điểm tháng 2/2020.

Kết trái hiệu chỉnh với kiểm định mô hình thủy lực

*

*

công dụng tính toán mang lại thấy, sự tương xứng của đường quá trình mực nước, lưu lượng mô phỏng và thực đo tại suối Bưng Cù, sông Đồng Nai với những chỉ số review theo Bảng 1.

Bảng 1. Kết quả đánh giá khả năng mô bỏng của tế bào hình

Giá trị

Trạm thủy văn

Nash-sutcliffe (NSE)

Pearson (R2)

Mực nước

Suối Bưng Cù

0,8

0,85

Sông Đồng Nai

0,94

0,96

Lưu lượng

Suối Bưng Cù

0,85

0,86

Sông Đồng Nai

0,88

0,88

Kết quả đánh giá và kiểm định mô hình Ecolab

nghiên cứu sử dụng công dụng quan trắc CLN gồm nồng độ tối đa tại 4 vị trí: NM1 (thượng giữ suối Bưng Cù bí quyết điểm xả thải 280m), NM2 (suối Bưng cù tại điểm xả thải ), NM4 (suối Cái biện pháp điểm giao cùng với suối Bưng cù về thượng lưu lại 200m), NM7 (điểm giao thân suối loại và sông Đồng Nai) vào thời điểm tháng 2/2020, nhằm kiểm định thông số kỹ thuật DO, BOD, NH4+ và PO43-, coliform. Hiệu quả cho thấy, module CLN Ecolab đã mô phỏng giỏi cho các thông số này.

*

1.Các kịch bản tính toán của tế bào hình 3. Hiệu quả và thảo luận

Kịch bạn dạng (KB) khi chưa có hệ thống xử lý nước thải (XLNT) (KB 1): Lượng thải ra lưu giữ vực suối Bưng Cù, suối Cái, sông Đồng Nai bây chừ chủ yếu đuối là nước thải sinh hoạt của các hộ dân số sống ven các suối, sông này, với lượng nước thải từ chuyển động sản xuất công nghiệp, ghê doanh, dịch vụ.... (thuộc khu vực phường Thái Hòa, phía nam phường Tân Phước Khánh và phường Bình Chuẩn). Tổng lưu lại lượng nước thải làm việc và sản xuất thải ra các suối trong khoanh vùng Dự án là 8.936,9 m3/ngày, đêm ( 0,1034 m3/s).

*

Hình 11. Lưu vực chào đón nước thải tự suối Bưng Cù, suối loại và sông Đồng Nai - KB1

KB khi có hệ thống XLNT (KB 2): lưu lượng nước thải do xí nghiệp Tân Uyên thu gom, giải pháp xử lý và xả thải vào suối Bưng quay là 15.000 m3/ngày, đêm, với độ đậm đặc nước thải cổng đầu ra đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, kf=0,9, kq=0,9; cùng với nước thải từ các quanh vùng ngoài phạm vi dự án công trình thu gom, bao hàm nước thải sinh hoạt chưa qua xử trí (1.652 m3/ngày, đêm) cùng nước thải từ chuyển động kinh doanh sản xuất, dịch vụ (2.092 m3/ngày, đêm). Vày vậy, tổng số lượng nước thải vào suối Bưng Cù, suối cái và sông Đồng Nai trong khu vực nghiên cứu vớt khi sẽ có khối hệ thống XLNT: 18.752 m3/ngày, tối (0,217 m3/s).

*

Hình 12. Lưu vực thu gom nước thải của chi nhánh nước thải Tân Uyên và mừng đón nước thải trường đoản cú suối Bưng Cù, suối Cái và sông Đồng Nai - KB2

3.2.Kết quả đo lường mô bỏng

KB1: Khả năng tiếp nhận nguồn thải của suối Bưng Cù, suối cái và sông Đồng Nai khi chưa tồn tại hệ thống XLNT. Báo cáo sử dụng mô hình MIKE 11 AD để mô phỏng thực trạng CLN. Tại giao điểm thân suối cái và suối Bưng Cù tiêu chí NH4+ là (1,4 mg/l), BOD5 (12,37 mg/l), PO43- (1,13 mg/l), tại vị trí giao gữa suối cái và sông Đồng Nai các chỉ tiêu NH4+, BOD5, PO43- theo thứ tự là 0,29 mg/l, 3,53 mg/l và 0,083 mg/l. Vị đó, CLN của sông Đồng Nai không bị ảnh hưởng ô nhiễm. Những chỉ tiêu NH4+, BOD5, PO43- bên trên sông Đồng Nai đầy đủ đạt yêu cầu theo QCVN 08 – MT/2015: BTNMT, cột A2.

Phạm vi lan truyền của những chỉ tiêu BOD5, NH4+, PO43- tại khoanh vùng nghiên cứu khi chưa tồn tại hệ thống cách xử trí nước thải của trụ sở nước thải Tân Uyên theo KB 1 từ bỏ Hình 13 - 15.

Khả năng tiếp nhận nguồn thải của suối mẫu và sông Đồng Nai tại khu vực nghiên cứu giúp khi chưa tồn tại hệ thống XLNT được biểu thị trong Bảng 2. Vào đó, suối mẫu chỉ bao gồm khả năng chào đón BOD5, sông Đồng Nai vẫn còn đó khả năng tiếp nhận BOD5, NH4+, PO43-.

Xem thêm: Hướng dẫn làm mồi câu cá chép, bài mồi câu cá chép hiệu quả nhất

MIKE 11 là một phần mềm kỹ thuật chuyên sử dụng mô phỏng lưu lượng, quality nước và vận chuyển bùn cát ở cửa ngõ sông, sông, khối hệ thống tưới, kênh dẫn cùng các hệ thống dẫn nước khác.MIKE 11 là quy mô động lực một chiều thân thiết với người sử dụng nhằm phân tích đưa ra tiết, thiết kế, thống trị và vận hành cho sông và khối hệ thống kênh dẫn dễ dàng và đơn giản và phức tạp. Với môi trường đặc biệt quan trọng thân thiện với người sử dụng, linh hoạt với tốc độ, MIKE 11 hỗ trợ một môi trường thiết...


*

MIKE 11 MỘT HỆ THỐNG CÔNGCỤ MÔ HÌNH mang lại SÔNG VÀ KÊNH DẪN Sách hướng dẫn ra mắt tóm tắt mon 5 năm 2000MIKE 11 MỤC LỤC 1 ..................................................................................................................................... L ỜI NÓI ĐẦU ............................................................................................................... 1- 1 1.1 bạn dạng quyền ......................................................................................................................................1-1 1.2 trách nhiệm hữu hạn ...................................................................................................................1-1 1.3 Về MIKE 11và tài liệu khuyên bảo này....................................................................................1-1 2 ..................................................................................................................................... T RƯỚC khi BẮT ĐẦU ............................................................................................... 2- 1 2.1 hỗ trợ của sản phẩm ....................................................................................................................2-1 2.2 Khóa đào tạo và giảng dạy của DHI .................................................................................................................2-3 2.3 Ý kiến và kiến nghị .........................................................................................................................2-3 3 ..................................................................................................................................... W ELCOME khổng lồ MIKE 11 .............................................................................................. 3- 1 3.1 ra mắt .......................................................................................................................................3-1 3.2 biểu lộ sơ lược về MIKE 11 ........................................................................................................3-1 3.3 MIKE 11.........................................................................................................................................3-2 3.4 tất cả gì mới? .....................................................................................................................................3-3 4 ..................................................................................................................................... B ẮT ĐẦU ...................................................................................................................... 4- 1 4.1 Yêu ước phần cứng.......................................................................................................................4-1 4.2 setup MIKE 11 ..........................................................................................................................4-1 4.3 Khởi hễ MIKE 11 rứa nào ....................................................................................................4-1 ỄN ĐÀN TÀI NGUYÊN NƯỚC VIỆT phái nam www.tainguyennuoc.vn i DHI Water và Environment MIKE 11 4.4 cung cấp trực tuyến của MIKE 11 ................................................................................................ 4-3 5 ..................................................................................................................................... Là m việc với Giao diện người tiêu dùng MIKE 11........................................................... 5- 1 5.1 MIKE 11 Editor Files .................................................................................................................. 5-1 5.1.1 giải pháp xử lý File ................................................................................................................................ 5-1 5.1.2 những dạng tệp tin ........................................................................................................................ 5-4 5.2 Tổng hợp những Editors – Simulation Editor ............................................................................. 5-4 5.3 thao tác làm việc với Editor mạng sông- Network Editor ................................................................ 5-5 5.3.1 hành lang cửa số sơ đồ- Graphical view ....................................................................................... 5-6 5.3.2 cửa sổ bảng số liệu- Tabular view .............................................................................. 5-8 5.4 làm việc với Editor mặt cắt- Cross-section Editor ............................................................ 5-16 5.4.1 hành lang cửa số dữ liệu thô ............................................................................................................ 5-17 5.4.2 hành lang cửa số dữ liệu đã giải pháp xử lý .................................................................................................. 5-20 5.5 làm việc với Editor biên (Boundary Editors) ..................................................................... 5-21 5.5.1 Editor chuỗi thời gian- Time series editor.............................................................. 5-22 5.5.2 Editor biên- Boundary editor....................................................................................... 5-26 5.6 thao tác với Parameter tệp tin Editors ..................................................................................... 5-28 5.6.1 Editor thông số kỹ thuật thủy cồn lực- HD parameter editor ........................................ 5-28 5.6.2 Editor thông số kỹ thuật tải khuyếch tán- Editor AD parameter editor ........................ 5-32 5.6.3 Editor thông số kỹ thuật vận đưa bùn cát- ST parameter editor ............................... 5-36 5.6.4 Editor thông số quality nước- WQ parameter editor .................................. 5-39 6 .....................................................................................................................................L ẬP MỘT MÔ PHỎNG (SET UP A SIMULATION) ............................................ 6- 1 6.1 cần sử dụng Editor mô phỏng- Simulation Editor ............................................................................ 6-1 6.2 Tập tin editor mô phỏng (Simulation Editor File)- cũng chính là một phiên bản ghi tế bào phỏng(Simulation-Log) ........................................................................................................................................... 6-4 7 .....................................................................................................................................H ƯỚNG DẪN HỌC MIKE 11 ................................................................................... 7- 1 7.1 Tôi đang học rất nhiều gì? ................................................................................................................... 7-1 ii DHI Water & Environment
MIKE 11 7.2 Network Editor- các tiện ích cơ bạn dạng .......................................................................................7-1 7.3 Cross-section Editor ..................................................................................................................7-10 7.4 Boundary và Time Series Editor (Editor biên và Chuỗi thời gian) .................................7-13 7.5 HD Parameter Editor .................................................................................................................7-19 7.6 Chạy một mô rộp ..................................................................................................................7-20 8 ..................................................................................................................................... M IKE View TUTORIAL................................................................................................ 8- 1 8.1 Tổng quan về MIKE View .........................................................................................................8-1 8.2 MIKE Print ....................................................................................................................................8-3 8.3 Tôi đã học được gần như gì trong cuốn khuyên bảo MIKE View? .......................................8-3 8.4 Trước khi bắt đầu .........................................................................................................................8-3 8.5 Về File kết quả của Mike 11 cùng MOUSE ...............................................................................8-4 8.6 chúng ta sẽ xem vật gì ................................................................................................................8-4 8.7 Nạp công dụng ....................................................................................................................................8-5 8.8 Thám hiểm hành lang cửa số MIKE View ................................................................................................8-6 8.9 xem Dữ liệu khối hệ thống .................................................................................................................8-6 8.10 xem kết quả...................................................................................................................................8-9 8.11 xem các hiệu quả trong phương diện cặt dọc .......................................................................................8-12 8.12 coi Chuỗi thời hạn .................................................................................................................8-13 9 ......................................................................................................................................Tạ o lập mô hình trình diễn vào đĩa CD - Rom của DHI............................................... 9- 1 9.1 reviews .......................................................................................................................................9-1 9.2 biện pháp sử dụng mô hình tạo lập trình diễn ................................................................................9-1 9.3 Sông Cali ........................................................................................................................................9-2 9.4 Vida .................................................................................................................................................9-4 ỄN ĐÀN TÀI NGUYÊN NƯỚC VIỆT phái nam www.tainguyennuoc.vn iii DHI Water & Environment
MIKE 11 1 LỜI NÓI ĐẦU 1.1 bạn dạng quyền tài liệu này tương quan đến phần mềm máy tính độc quyền đã được bảo vệ. Khôngđược sao chép, in quý phái lại tư liệu này hoặc những chương trình có liên quan nếu khôngcó sự thuận tình bằng văn bạn dạng của DHI Water và Environment (DHI). Để biết thêmchi tiết, sung sướng xem ‘Thỏa thuận về bạn dạng quyền ứng dụng của DHI’ ("DHI Software
Licence Agreement"). 1.2 trách nhiệm hữu hạn trách nhiệm của DHI là hữu hạn, như đã miêu tả trong Phần III của ‘Thỏa thuận vềbản quyền phần mềm của DHI’: "TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, DHI HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA DHI (CÁCĐẠI LÝ VÀ NHÀ CUNG CẤP) KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲTHIỆT HẠI NÀO, mang lại DÙ ĐÓ LÀ ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN HAYLÀ HẬU QUẢ THIỆT HẠI KÉO THEO HOẶC TỔN THẤT LỢI NHUẬN KINHDOANH xuất xắc KHOẢN TIẾT KIỆM, GIÁN ĐOẠN HOẠT ĐỘNG HOẶC TỔNTHẤT VỀ TÀI CHÍNH KHÁC PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG giỏi SỬ DỤNGKHÔNG HIỆU QUẢ SẢN PHẨM PHẦN MỀM NÀY CỦA DHI, tức thì CẢ KHIDHI ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI CÓ THỂ XẢY RA. GIỚIHẠN NÀY SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI YÊU CẦU CỦA THIỆT HẠI CÁNHÂN trong PHẠM VI LUẬT PHÁP QUI ĐỊNH. MỘT VÀI QUỐC GIA HOẶCBANG KHÔNG mang đến PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC HẠN CHẾ TRÁCH NHIỆM ĐỐIVỚI NHỮNG THIỆT HẠI vì HẬU QUẢ KÉO THEO, ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP,NGẪU NHIÊN VÀ vày ĐÓ MỘT SỐ ĐIỀU TRÊN SẼ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐIVỚI QUỐC GIA CỦA BẠN. Lúc BẠN MỞ NIÊM PHONG HOẶC CÀI ĐẶTHOẶC SỬ DỤNG GÓI PHẦN MỀM LÀ BẠN ĐÃ CHẤP NHẬN RẰNG CÁCGIỚI HẠN NÊU TRÊN HOẶC CÁC ĐIỀU KHOẢN PHỤ ÁP DỤNG TỐI ĐATHEO LUẬT PHÁP CỦA CÁC GIỚI HẠN TRÊN SẼ ÁP DỤNG khi BẠN MUAPHẦN MỀM NÀY." 1.3 Về MIKE 11và tài liệu gợi ý này MIKE 11, vì chưng DHI Water và Environment phân phát triển, là một trong những gói ứng dụng dùng đểmô rộp dòng chảy/ lưu lại lượng, quality nước và chuyên chở bùn cat ở các cửasông, sông, kênh tưới và những vật thể nước khác. ỄN ĐÀN TÀI NGUYÊN NƯỚC VIỆT nam www.tainguyennuoc.vn đơn DHI Water và Environment MIKE 11 tài liệu này là một mô tả ngắn về MIKE 11 và nhất là MIKE 11 cùng với phần nhấnmạnh về những đặc trưng cơ bản và việc áp dụng Giao diện người tiêu dùng đồ họa
Windows tích đúng theo của MIKE 11. Kế bên ra, phần giải đáp được trình bày nhằm mục đích giớithiệu MIKE 11 tới các người sử dụng chưa xuất hiện hoặc gồm rất ít kinh nghiệm làm việcvới MIKE 11 và trả lời họ thông qua phần thiết lập và mô bỏng một hệ thốngsông 1-1 giản. Phần trình bày công dụng từ MIKE 11 được thực hiện bằng MIKE View. MIKE Viewlà một chính sách trình bày kết quả và report dựa trên Windows, cho tất cả MIKE 11 và
MOUSE (MOUSE, do DHI vạc triển, là 1 gói phần mềm để mô phỏng dòng chảymặt, giữ lượng, unique nước và vận chuyển bùn mèo ở các lưu vực vùng city vàhệ thống cống rãnh). Phần gợi ý trình bày nhằm giúp người sử dụng MIKE 11quen với những đặc tính và áp dụng MIKE View. Mô tả cụ thể hơn về MIKE Viewđược trình bày trong một tài liệu riêng biệt về MIKE View. Hướng dẫn sử dụng MIKE 11 (MIKE 11 User Guide) và Tài liệu xem thêm MIKE11 (MIKE 11 Reference Manual) bổ sung cập nhật cho phần hỗ trợ trực tuyến (online Help)với các thông tin quan trọng về tư tưởng và thuật toán trong quá trình xử lý chủ yếu mà
MIKE 11 thực hiện, cũng giống như mô tả về các kỹ thuật lập mô hình được ứng dụng. Để giúp đỡ bạn học cách thực hiện MIKE 11 được hiệu quả, bạn có thể dùng phần Hỗtrợ trực tuyến đường và tư liệu này để trả lời bạn trải qua các tiện ích/ hào kiệt của
MIKE 11. 1-2 DHI Water & Environment
MIKE 11 2 TRƯỚC khi BẮT ĐẦU 2.1 cung cấp của sản phẩm nếu như bạn có thắc mắc gì về MIKE 11 hoặc có vấn đề gì về ứng dụng MIKE11, vui miệng tham khảo tài liệu này, hướng dẫn thực hiện MIKE 11 (MIKE 11User Guide), Tài liệu xem thêm MIKE 11 (MIKE 11 Reference Manual) hoặc
Hỗ trợ trực tuyến đường (online Help). Chúng ta cũng có thể tìm thấy thêm các chú dẫn có trong
README file trong các đĩa đã có cập nhật cách đây không lâu nhất gửi mang đến cùng vớiphần cài đặt. Nếu khách hàng truy cập vào Internet, bạn có thể xem trong mục ‘Những câu hỏithường gặp’ (‘Frequently Asked Questions’ (FAQ)- ) hoặc ‘Các vụ việc đượcnêu và biện pháp giải quyết’ (‘Reported Problems & Workarounds’) trên trang chủ
MIKE 11 (on the MIKE 11 trang chủ Page). Home MIKE 11 hiện có tại: ‘http://www.dhi.dk/MIKE 11’. Nếu khách hàng không thể search thấy câu trả lời cho vướng mắc của mình, xin vui lòngliên hệ với đại lý tại địa phương nước bạn. Ở những nước không có đại lý trong nước, chúng ta có thể liên hệ thẳng với DHIbằng thư, năng lượng điện thoại, fax hoặc thư năng lượng điện tử (e-mail): DHI – Water và Environment
Agern Allé 112970 Hørsholm