Trong phía dẫn thực hiện Trigger Godox X2T mang đến Nikon. Họ tìm phát âm cách thiết đặt chế độ TTL, M, HSS. Không tính ra, bạn sẽ biết cách kết nối Godox X2T với Godox V860II. Khi làm rõ các bản lĩnh của X2T. Bạn cũng có thể tự tin liên kết X2T với Godox DP-600, TT685. Hi vọng giúp các bước của bạn thuận tiện hơn