Trong hướng dẫn sử dụng Trigger Godox X2T cho Nikon. Chúng ta tìm hiểu cách cài đặt chế độ TTL, M, HSS. Ngoài ra, bạn sẽ biết cách kết nối Godox X2T với Godox V860II. Khi hiểu rõ các tính năng của X2T. Bạn có thể tự tin kết nối X2T với Godox DP-600, TT685. Hy vọng giúp công việc của bạn thuận lợi hơn