Pháp pháp luật Đất đai tiên tiến nhất đang áp dụng năm 2023 là dụng cụ Đất đai 2013 cùng 17 Nghị định, 52 Thông tư, 03 Thông tứ liên tịch.
Bạn đang xem: Nghị định hướng dẫn luật đất đai

*
Mục lục bài xích viết

Luật Đất đai mới nhất 2023 với Nghị định, Thông tứ về đất đai

Luật Đất đai tiên tiến nhất 2023 với Nghị định, Thông tư về đất đai

Văn bạn dạng quy phi pháp luật

Ngày gồm hiệu lực

Luật

Luật Đất đai 2013

Luật sửa đổi, bổ sung cập nhật một số Điều của 37 biện pháp có tương quan đến quy hoạch 2018

Nghị định

Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số trong những Nghị lý thuyết dẫn phương pháp Đất đai

Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế với tiền thuê đất

Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa thay đổi Điều 17 Nghị định 47/2014/NĐ-CP điều khoản về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi bên nước tịch thu đất

Nghị định 96/2019/NĐ-CP chính sách về khung giá đất

Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành bao gồm trong nghành đất đai

Nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa thay đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP lao lý về thu tiền thực hiện đất

Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản ngại lý, áp dụng đất trồng lúa

Nghị định123/2017/NĐ-CPsửa thay đổi Nghị định về thu tiền áp dụng đất, thu tiền mướn đất, thuê mặt nước

Nghị định35/2017/NĐ-CPquy định về tiền sử dụng đất trong Khu gớm tế; thu tiền mướn đất, thuê khía cạnh nước trong Khu kinh tế tài chính và Khu technology cao

Nghị định01/2017/NĐ-CPsửa đổi Nghị định43/2014/NĐ-CPhướng dẫn chính sách Đất đai 2013, sửa đổi Nghị định44/2014/NĐ-CPvề giá đất và Nghị định47/2014/NĐ-CPvề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước tịch thu đất

Nghị định135/2016/NĐ-CPsửa thay đổi Nghị định quy định về thu tiền thực hiện đất, thu tiền mướn đất, thuê mặt nước

Nghị định35/2015/NĐ-CPvề quản lý, thực hiện đất trồng lúa

Nghị định47/2014/NĐ-CPvề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi công ty nước thu hồi đất

Nghị định46/2014/NĐ-CPvề thu tiền mướn đất, thuê phương diện nước

Nghị định45/2014/NĐ-CPvề thu tiền áp dụng đất

Nghị định44/2014/NĐ-CPvề giá chỉ đất

Nghị định43/2014/NĐ-CPhướng dẫn hiện tượng Đất đai 2013

Thông bốn liên tịch

Thông tứ liên tịch 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT lý giải việc đánh giá và thẩm định dự thảo báo giá đất của Hội đồng thẩm định báo giá đất, đánh giá phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất

Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC khuyên bảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế buổi giao lưu của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên với Môi trường

Thông bốn liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP Quy định việc tổ chức triển khai đấu giá chỉ quyền áp dụng đất nhằm giao đất có thu tiền áp dụng đất hoặc thuê mướn đất

Thông tư

Thông tứ 03/2021/TT-BTNMT lý giải nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cp hóa công ty nhà nước; lập và phê để mắt phương án thực hiện đất so với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành doanh nghiệp cổ phần

Thông bốn 01/2021/TT-BTNMT nguyên lý về kỹ thuật việc lập, kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Thông tứ 18/2019/TT-BTNMT phương tiện về tiêu chí, chỉ số tấn công giá unique dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách chi tiêu nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá chỉ đất

Thông tư 13/2019/TT-BTNMT phép tắc về Định mức tài chính - nghệ thuật thống kê, kiểm kê khu đất đai với lập bạn dạng đồ thực trạng sử dụng đất

Thông tư27/2018/TT-BTNMTvề thống kê, kiểm kê đất đai, lập bạn dạng đồ thực trạng sử dụng đất

Thông bốn 24/2018/TT-BTNMT hiện tượng về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu quality sản phẩm đo đạc và bạn dạng đồ

Thông tứ 11/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tứ 77/2014/TT-BTC lý giải Nghị định 46/2014/NĐ-CP nguyên lý về thu tiền mướn đất, thuê mặt nước

Thông tứ 10/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 76/2014/TT-BTC chỉ dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP dụng cụ về thu tiền sử dụng đất

Thông bốn 89/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 35/2017/NĐ-CP phương pháp về thu tiền áp dụng đất, thu tiền mướn đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao

Thông tứ 80/2017/TT-BTC lý giải việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền mướn đất, tài sản nối liền với khu đất được trả lại khi nhà nước tịch thu đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường gia tài do đơn vị nước giao quản lý sử dụng, số tiền cung cấp khi bên nước thu hồi đất cơ mà không được bồi hoàn về đất

Thông tư 70/2017/TT-BTNMT về định mức tài chính - chuyên môn xây dựng, điều chỉnh khung giá bán đất

Thông tứ 69/2017/TT-BTNMT phép tắc về quy trình xây dựng, điều chỉnh khung giá chỉ đất

Thông tứ 53/2017/TT-BTNMT về luật ngưng hiệu lực hiện hành thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tứ 33/2017/TT-BTNMT gợi ý Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn cơ chế Đất đai 2013 cùng sửa đổi Thông tư hướng dẫn dụng cụ Đất đai 2013

Thông bốn 35/2017/TT-BTNMT về Định mức kinh tế tài chính - kỹ thuật xuất bản cơ sở dữ liệu đất đai

Thông tư33/2017/TT-BTNMThướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP cùng sửa đổi những Thông tư hướng dẫn qui định Đất đai 2013

Thông bốn 14/2017/TT-BTNMT về Định mức kinh tế tài chính - kỹ thuật đo đạc lập phiên bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác nối sát với đất

Thông tứ 05/2017/TT-BTNMT dụng cụ về các bước xây dựng cơ sở tài liệu đất đai

Thông bốn 01/2017/TT-BTNMT hiện tượng Định mức sử dụng đất xây dựng đại lý văn hóa, y tế, giáo dục đào tạo và đào tạo, thể dục thể thao thể thao

Thông bốn 333/2016/TT-BTC sửa đổi Thông bốn 77/2014/TT-BTC của bộ Tài thiết yếu hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP giải pháp về thu tiền thuê đất, thuê phương diện nước

Thông tứ 332/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 76/2014/TT-BTC của bộ Tài thiết yếu hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP khí cụ về thu tiền thực hiện đất

Thông tứ 139/2016/TT-BTC chỉ dẫn miễn tiền thực hiện đất, tiền thuê đất; trả lại lại hoặc khấu trừ vào nhiệm vụ tài thiết yếu cho chủ chi tiêu khi đầu tư chi tiêu xây dựng nhà ở xã hội và phương thức xác định tiền sử dụng đất cần nộp khi fan mua, thuê cài được phép buôn bán lại nhà tại xã hội

Thông tư 49/2016/TT-BTNMT quy định công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và đánh giá và sát hoạch công trình, sản phẩm trong nghành nghề đất đai

Thông tư33/2016/TT-BTNMTban hành định mức tài chính - nghệ thuật điều tra, nhận xét đất đai

Thông bốn 18/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP về cai quản lý, thực hiện đất trồng lúa

Thông tư 75/2015/TT-BTNMT công cụ kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai

Thông tư 74/2015/TT-BTC chỉ dẫn lập dự toán, thực hiện và thanh quyết toán kinh phí đầu tư tổ chức tiến hành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi công ty nước thu hồi đất

Thông tư 61/2015/TT-BTNMT mức sử dụng về cấp cho và thống trị Chứng hướng dẫn và chỉ định giá đất

Thông tư60/2015/TT-BTNMTvề kỹ thuật điều tra, nhận xét đất đai

Thông tư 20/2015/TT-BTNMT về định mức tài chính - kỹ thuật để lập dự toán túi tiền nhà nước ship hàng công tác định vị đất

Thông tư 09/2015/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - chuyên môn lập, kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch áp dụng đất

Thông tứ 07/2015/TT-BTNMT Quy định việc lập phương án áp dụng đất; lập làm hồ sơ ranh giới thực hiện đất; đo đạc, lập phiên bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho mướn đất và cung cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và gia tài khác gắn liền với đất so với công ty nông, lâm nghiệp

Thông tư 02/2015/TT-BTNMThướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP phía dẫn mức sử dụng Đất đai 2013 và Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất

Thông bốn 207/2014/TT-BTC hình thức về xác định tiền thuê đất đối với công ty nông, lâm nghiệp sử dụng đất vào mục tiêu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản

Thông tư 77/2014/TT-BTC lí giải Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền mướn đất, thuê mặt nước

Thông tư 76/2014/TT-BTC chỉ dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền thực hiện đất

Thông tư47/2014/TT-BTNMTquy định nghệ thuật thành lập phiên bản đồ hành chính những cấp

Thông tư42/2014/TT-BTNMTban hành định mức tài chính - chuyên môn thống kê, kiểm kê đất đai với lập bản đồ thực trạng sử dụng đất

Thông bốn 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi bên nước tịch thu đất

Thông tư 36/2014/TT-BTNMT giải pháp chi tiết phương pháp định giá chỉ đất; xây dựng, điều chỉnh bảng báo giá đất; định giá đất rõ ràng và tư vấn xác minh giá đất

Thông tư35/2014/TT-BTNMTquy định bài toán điều tra, đánh giá đất đai

Thông tư34/2014/TT-BTNMTvề xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin khu đất đai

Thông bốn 30/2014/TT-BTNMT biện pháp về làm hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tịch thu đất

Thông tư25/2014/TT-BTNMTvề bản đồ địa chính

Thông tư24/2014/TT-BTNMTvề làm hồ sơ địa chính

Thông tư23/2014/TT-BTNMTvề Giấy chứng nhận quyền thực hiện đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Thông tư 17/2014/TT-BTNMT phía dẫn khẳng định ranh giới, diện tích và tạo ra cơ sở dữ liệu đất trồng lúa

Thông tứ 33/2013/TT-BTNMT phát hành định mức kinh tế tài chính - kỹ thuật tàng trữ tài liệu đất đai

Thông bốn 31/2013/TT-BTNMT ban hành quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai

Thông tư 30/2013/TT-BTNMT quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chủ yếu và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và gia sản khác nối sát với đất, chế tạo hồ sơ địa chính, cơ sở tài liệu địa chính

Luật Đất đai và các văn bạn dạng (Nghị định, Thông tư, Quyết định...) trả lời thi hành tiên tiến nhất năm 2020.
*

Sau đấy là tổng vừa lòng Nghị định, thông bốn và các văn bản hướng dẫn thi hành nguyên tắc đất đai new nhất hiện thời được phân loại theo từng chủ đề để nhân tiện theo dõi.(Tải miễn chi phí sách ebook khí cụ Đất đai và những văn bạn dạng hướng dẫn thi hành, giành cho máy tính, năng lượng điện thoại:TẠI ĐÂY)
Quy định chungVăn bạn dạng hợp tuyệt nhất 04/VBHN-BTNMT năm 2021 hợp độc nhất vô nhị Nghị định hướng dẫn hình thức Đất đai
Nghị định 62/2019/NĐ-CP; Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 43/2014/NĐ-CPNghị định 136/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CPVăn bạn dạng hợp nhất 05/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp tốt nhất Thông bốn hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP cùng 44/2014/NĐ-CPThông tứ 33/2017/TT-BTNMT sửa thay đổi Thông tư 02/2015/TT-BTNMTThông tư 13/2019/TT-BTNMT phát hành quy định mức kinh tế - chuyên môn thống kê, kiểm kê đất đai và lập bạn dạng đồ hiện trạng sử dụng đất
Thông tứ 24/2019/TT-BTNMT sửa đổi và kho bãi bỏ một số trong những văn bản quy phạm pháp luật trực thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của bộ trưởng liên nghành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tứ quy định cụ thể và lí giải thi hành điều khoản Đất đai.
Thông bốn 05/2017/TT-BTNMT lao lý về quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
Văn phiên bản hợp độc nhất vô nhị 02/VBHN-BTNMT 2019 hợp nhất Thông tư nguyên lý về hồ sơ địa chính
Thông bốn 33/2017/TT-BTNMT sửa thay đổi Thông tư24/2014/TT-BTNMTVăn phiên bản hợp tốt nhất 03/VBHN-BTNMT 2019 hợp duy nhất Thông tư lao lý về bản đồ địa chính
Thông tứ 33/2017/TT-BTNMT sửa đổi Thông tứ 25/2014/TT-BTNMTQuy định về điều tra, khảo sát, đo đạc, phân hạng đất
Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi Thông bốn 27/2018/TT-BTNMTThông tư 13/2019/TT-BTNMT hình thức về Định mức kinh tế tài chính - nghệ thuật thống kê, kiểm kê khu đất đai cùng lập phiên bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Thông tư 60/2015/TT-BTNMT dụng cụ về kỹ thuật điều tra, reviews đất đai
Quy định về đăng ký quyền thực hiện đất, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng và thống kê khu đất đai

Thông bốn 34/2014/TT-BTNMT biện pháp về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin khu đất đai
Quy định về giao đất, đấu giá đất, tịch thu đất, thuê mướn đất; bồi thường hỗ trợ và tái định cưVăn bạn dạng hợp duy nhất 03/VBHN-BTNMT năm 2021 hợp nhất Nghị định biện pháp về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi bên nước tịch thu đấtNghị định 06/2020/NĐ-CP; Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 47/2014/NĐ-CPVăn phiên bản hợp duy nhất 09/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp tốt nhất Thông tư luật pháp về làm hồ sơ giao đất, thuê mướn đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất, tịch thu đất
Thông tư 33/2017/TT-BTNMT; Thông tư 24/2019/TT-BTNMT; Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi
Thông tư30/2014/TT-BTNMTVăn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp độc nhất vô nhị Thông tư hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi bên nước tịch thu đất
Thông tứ 33/2017/TT-BTNMT; Thông bốn 09/2021/TT-BTNMT sửa thay đổi Thông tứ 37/2014/TT-BTNMTQuyết định 63/2015/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ đào tạo và huấn luyện nghề và giải quyết và xử lý việc làm cho người lao rượu cồn bị tịch thu đất
Thông tư 74/2015/TT-BTC khuyên bảo lập dự toán, áp dụng và thanh quyết toán ngân sách đầu tư tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước tịch thu đất
Thông tứ 48/2017/TT-BTC quy định chế độ Tài thiết yếu trong chuyển động đấu giá bán tài sản
Thông tứ liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá chỉ quyền sử dụng đất nhằm giao đất tất cả thu tiền thực hiện đất hoặc cho thuê đất
Nghị định 69/2019/NĐ-CP dụng cụ về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án chi tiêu xây dựng dự án công trình theo vẻ ngoài Hợp đồng thi công - đưa giao
Quy định tương quan đến cấp cho giấy chứng nhận quyền áp dụng đất

​​​​​​​Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT 2019 hợp độc nhất Thông tư khí cụ về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và gia tài khác nối liền với đất
Thông tứ 33/2017/TT-BTNMT về sửa thay đổi Thông tứ 23/2014/TT-BTNMTThông tứ 85/2019/TT-BTC trả lời về chi phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng dân chúng tỉnh, tp trực ở trong Trung ương
Thông tứ 106/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tứ 85/2019/TT-BTCThông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC chỉ dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức cùng cơ chế hoạt động vui chơi của Văn phòng đăng ký đất đai trực nằm trong Sở Tài nguyên cùng Môi trường
Thông tư liên tịch 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT dụng cụ loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu khi cung cấp Giấy ghi nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và gia tài khác gắn liền với đấtThủ tục hành chính tương quan đến cấp cho giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và tay nghề khi mua, bán thế chấp nhà đấtQuy định liên quan đến định vị đất, áp dụng đất, cho thuê đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, lệ giá thành trước bạ đơn vị đất:
Quy định vềchế độ pháp lý so với việc quản lí lý, sử dụng những loại khu đất (đất nông nghiệp, khu đất phi nông nghiệp & trồng trọt và đất không sử dụng)
Văn bạn dạng hợp duy nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2019 hợp duy nhất Nghị định về quản ngại lý, thực hiện đất trồng lúa
Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CPNghị định 168/2016/NĐ-CP phương pháp về khoán rừng, vườn cửa cây và ăn diện tích phương diện nước vào Ban quản lý rừng quánh dụng, rừng phòng hộ với Công ty trách nhiệm hữu hạn mtv nông, lâm nghiệp bên nước
Nghị quyết 1126/2007/NQ-UBTVQH11 về giới hạn mức nhận gửi quyền sử dụng đất nntt của hộ gia đình, cá thể để sử dụng vào mục tiêu nông nghiệp
Văn phiên bản hợp tốt nhất 06/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp độc nhất vô nhị Thông tứ quy định bài toán lập phương án thực hiện đất; lập làm hồ sơ ranh giới thực hiện đất; đo đạc, lập phiên bản đồ địa chính; xác định giá mướn đất; giao đất, thuê mướn đất và cấp giấy ghi nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác nối sát với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp
Quy định về bố trí lại, cách xử lý đất thuộc sở hữu nhà nước
Nghị định 167/2017/NĐ-CP về khí cụ việc sắp xếp lại, xử lý gia tài công


Xem thêm: Hướng Dẫn Thắt Dây Giày Đẹp "Chất Lừ" Và Dễ Ứng Dụng Mỗi Ngày

Thông tứ 37/2018/TT-BTC hướng dẫn về sắp xếp lại, cách xử lý nhà, khu đất theo phép tắc tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP phương pháp việc sắp xếp lại, xử lý tài sản côngQuy định về xử lý phạm luật hành chính, năng khiếu nại tố cáo và thanh tra, cải cách thủ tục hành chính trong nghành đất đai