Hướng dẫn điền phiếu đăng ký xét tuyển đại học là công đoạn không thể thiếu trong quá trình tuyển sinh đại học. Vậy điền phiếu đăng ký xét tuyển đại học như thế nào cho đúng chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bạn đang xem: Hướng dẫn viết phiếu đăng ký xét tuyển

Bài viết dưới đây Greenwich Việt Nam muốn gửi đến bạn đọc trọn bộ hướng dẫn điền phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính xác nhất.

Sở GD-ĐT …. MÃ SỞ: Thí sinh đăng ký tại đơn vị đăng ký thi thuộc Sở nào thì ghi tên sở đó. Sau đó là điền 2 chữ số thể hiện mã sở vào 2 ô trống bên cạnh.

Mục Số phiếu: Mục này do nơi tiếp nhận đăng ký dự thi ghi (Thí sinh không ghi mục này)

 A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Mục 1. Họ tên: Viết theo như giấy khai sinh.

Lưu ý: Phải viết bằng chữ in hoa có dấu.

Giới tính: Nữ ghi số 1, Nam ghi số 0.

Mục 2. Ngày, tháng và 2 số cuối năm sinh: Ghi đúng như giấy khai sinh.

Đối với ngày, tháng, năm sinh bé hơn 10 thì viết số 0 phía trước. Phần năm sinh chỉ viết 2 số cuối.

Mục 3.

a) Nơi sinh: Thí sinh chỉ cần ghi rõ tên tỉnh hoặc thành phố. Nếu sinh ở nước ngoài thì ghi tên nước bằng phiên âm tiếng Việt.b) Dân tộc: Ghi đúng theo giấy khai sinh

Mục 4. Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân:

– Chứng minh nhân dân mẫu cũ (9 chữ số), ghi 9 chữ số vào 9 ô cuối bên phải, 03 ô đầu để trống;

– Chứng minh nhân dân mẫu mới (12 chữ số) hoặc Thẻ căn cước công dân, ghi đủ 12 chữ số vào các ô tương ứng.

Mục 5. Hộ khẩu thường trú:

– Ghi Mã tỉnh (thành phố), mã huyện (quận). Chỉ ghi mã xã (phường) đối với các xã (phường) thuộc diện đặc biệt khó khăn do Bộ GD&ĐT quy định.

– Sau khi điền đầy đủ mã tỉnh, huyện, xã vào ô trống thí sinh ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào dòng trống ngay phía dưới.

– Thí sinh được hưởng ưu tiên theo đối tượng hay khu vực có liên quan đến hộ khẩu thường trú, phải khẳng định thời gian có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1 hoặc trên 18 tháng ở xã đặc biệt khó khăn trong thời gian học THPT bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng.

Mục 6. Nơi học THPT hoặc tương đương:

– Ghi tên trường và địa chỉ huyện (quận), tỉnh (thành phố) của trường vào dòng kẻ chấm.

– Ghi mã tỉnh nơi trường đóng vào 2 ô đầu, ghi mã trường vào 3 ô tiếp theo (Mã trường ghi theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo, nếu mã trường có 1 chữ số thì 2 ô đầu ghi số 0, nếu mã trường có 2 chữ số thì ô đầu tiên ghi số 0)

– Mục tên lớp 12: Ghi rõ tên lớp 12 đang học (Ví dụ: 12A1, 12A2,…), đối với thí sinh tự do ghi “TDO”.

Đối với thí sinh có yêu cầu điều chỉnh đăng ký xét tuyển tuyển sinh trực tuyến, cần đăng ký số điện thoại di động cá nhân để được cấp mật khẩu sử dụng một lần (OTP) qua tin nhắn để đảm bảo tính bảo mật khi đăng ký xét tuyển trực tuyến.

*

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI

Mục 9. Thí sinh có dùng kết quả để xét tuyển ĐH, CĐ, TC:

Thí sinh có nguyện vọng lấy kết quả dự thi để xét tuyển vào đại học hoặc cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên thì đánh dấu (X) vào ô bên cạnh. Nếu không bỏ trống (kết quả sẽ không được dùng làm căn cứ để xét tuyển ĐH-CĐ)

Mục 10. Thí sinh theo học chương trình THPT hay GDTX

Thí sinh bắt buộc phải đánh dấu (X) vào một trong 2 ô để thể hiện rõ thí sinh học theo chương trình THPT hay chương trình Giáo dục thường xuyên.

Mục 11. Thí sinh tự do

Đối với thí sinh tự do, đánh dấu (X) vào một trong 2 ô để phân biệt rõ: Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT hay đã tốt nghiệp THPT (tính đến thời điểm dự thi).

Mục 12: Dự thi tại cụm

Thí sinh đăng ký dự thi tại cụm thi nào thì ghi tên cụm thi và mã cụm thi do Bộ GD&ĐT quy định vào vị trí tương ứng.

Mục 13. Nơi ĐKDT

Học sinh đang học lớp 12 THPT tại trường nào thì nộp phiếu đăng ký dự thi tại trường đó. Các đối tượng khác nộp phiếu ĐKDT tại các địa điểm do Sở GDĐT quy định.

Mã đơn vị ĐKDT ghi theo hướng dẫn của nơi nhận ĐKDT.

Mục 14. Đăng ký bài thi/môn thi

– Đối với thí sinh hiện đang là học sinh lớp 12 (chưa tốt nghiệp THPT) phải đăng ký bài thi tại điểm a, không được phép chọn các môn thi thành phần ở điểm b. Cụ thể:

Chọn 3 bài thi độc lập: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 trong 2 bài thi tổ hợp KHTN (Vật lý, Hóa học Sinh học) hoặc KHXH (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) tùy theo việc chọn tổ hợp môn xét tuyển ĐH, CĐ

– Đối với thí sinh tự do, tùy theo mục đích dự thi, tùy theo việc lựa chọn tổ hợp môn xét tuyển đại học, cao đẳng có thể chọn cả bài thi (tại điểm a) hoặc chỉ chọn một số môn thành phần (tại điểm b) cho phù hợp.

– Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi thành phần nào thì đánh dấu (X) vào ô bài thi/môn thi thành phần tương ứng, riêng đối với bài thi Ngoại ngữ thí sinh điền mã số tương ứng với ngôn ngữ: N1 – Tiếng Anh; N2 – Tiếng Nga; N3 – Tiếng Pháp; N4 – Tiếng Trung Quốc; N5 – Tiếng Đức; N6 – Tiếng Nhật.

C. THÔNG TIN ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP THPT

Mục 15. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ

Đối với thí sinh xin miễn thi ngoại ngữ, cần ghi rõ loại chứng chỉ đủ điều kiện miễn thi hoặc ghi rõ là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ.

Mục 16. Đăng ký bài/môn thi xin bảo lưu

Thí sinh đã dự thi THPT năm trước, nếu có những môn thi đủ điều kiện bảo lưu theo quy định, thí sinh muốn bảo lưu môn nào thì ghi điểm môn đó vào ô tương ứng.

Đối với những môn được bảo lưu, thí sinh vẫn có thể đăng ký dự thi (bài thi hoặc môn thi thành phần) ở Mục 13 nếu có nguyện vọng sử dụng kết quả thi xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

D. THÔNG TIN ĐỂ XÉT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP

Mục 17. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh

Thí sinh tự xác định đối tượng ưu tiên, ghi đúng ký hiệu các đối tượng ưu tiên theo quy định.

Nếu khai thiếu trung thực sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành. Thí sinh thuộc diện ưu tiên phải nộp đủ giấy tờ minh chứng hợp pháp cho trường khi đến nhập học.

Mục 18. Khu vực tuyển sinh

Đối với thí sinh dự thi có mục đích xét tuyển ĐH, CĐ cần ghi mã khu vực vào ô trống như sau:

– Khu vực 1 (KV1) điền chữ số 1;

– Khu vực 2 nông thôn (KV2-NT) điền 2NT;

– Khu vực 2 (KV2) điền chữ số 2;

– Khu vực 3 (KV3) điền chữ số 3.

Trong 3 năm học THPT hoặc tương đương, học ở đâu lâu hơn hưởng ưu tiên khu vực ở đó.

Mục 19. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thí sinh đã tốt nghiệp thì ghi năm tốt nghiệp của mình, thí sinh đang học lớp 12 và thí sinh chưa tốt nghiệp ghi năm tốt nghiệp là 2018.

Mục 20. Đối với các thí sinh dự thi để xét liên thông lên CĐ, ĐH

Đối với thí sinh thi với mục đích lấy kết quả để xét học liên thông lên cao đẳng, đại học cần đánh dấu (X) vào ô đã tốt nghiệp ở bậc học nào tương ứng: Đã tốt nghiệp trung cấp (TC) hoặc Đã tốt nghiệp cao đẳng (CĐ).

Mục 21. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng, trung cấp

Mục này dành cho thí sinh có nguyện vọng xét tuyển sinh Đại học; tuyển sinh cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Để ghi thông tin ở mục này, thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của trường có nguyện vọng học được đăng tải trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và trang thông tin của các trường để có thông tin đăng ký chính xác về mã trường, mã ngành/nhóm ngành, tên ngành/nhóm ngành, tổ hợp môn xét tuyển.

Cuối cùng, để hoàn tất thí sinh cần ghi rõ ngày tháng năm làm hồ sơ, ký tên, dán ảnh 4×6 có xác nhận của trường (nếu đang là học sinh, sinh viên) hoặc xác nhận của Công an xã/phường (đối với thí sinh tự do đang cư trú tại địa phương).

Trên đây kiến thức tổng hợp hướng dẫn điền phiếu đăng ký xét tuyển đại học mà chúng tôi muốn gửi đến bạn. Nếu bạn thật sự yêu thích ngành này thì đừng ngần ngại mà không đăng ký. Mọi thông tin chi tiết hay yêu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau. Trân trọng cảm ơn!

Nhằm giúp thí sinh chuẩn bị hồ sơ một cách tốt nhất cho đợt đăng ký xét tuyển sinh kết quả học tập THPT (Học bạ) năm 2022, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh gửi đến các bạn hướng dẫn chi tiết cách điền Phiếu đăng ký xét tuyển và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

1. Đăng ký xét tuyển trực tuyến (online)

Địa chỉ trang đăng ký tuyển sinh trực tuyếnhttp://thacovtc.edu.vn/dang-ky-truc-tuyen/

2. Nộp trực tiếpThí sinh nộp trực tiếp tại Văn phòng tuyển sinh – Phòng 110 (Tầng 1), Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

*

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký xét tuyển học bạ năm 2022

Trong hồ sơ đăng ký tuyển sinh, thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký xét tuyển học bạ năm 2022 theo mẫu của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Nhà trường gửi đến các bạn thí sinh hướng dẫn chi tiết cách điền thông tin trên Phiếu đăng ký xét tuyển năm 2022 như sau:

Số phiếu: Thí sinh không ghi mục này

A-THÔNG TIN THÍ SINH

Mục 1 (họ, tên): Ghi đúng như giấy khai sinh. Giới tính: Nữ ghi số 1, Nam ghi số 0.

Mục 2 (ngày, tháng, năm sinh): Ghi đúng như giấy khai sinh. 02 ô đầu tiên ghi ngày, 02 ô tiếp theo ghi tháng, 02 ô còn lại ghi 02 số cuối của năm sinh. Nếu ngày, tháng nhỏ hơn 10 (từ 1-9), thì ghi thêm số 0 vào ô phía trước (ví dụ: 01, 02…. 09).

Mục 3 (Số CMND/Thẻ CCCD)Với Chứng minh nhân dân mẫu cũ (9 chữ số), 3 ô đầu để trống, ghi 9 số vào 9 ô còn lại. Với Chứng minh nhân dân mẫu mới (12 số) hoặc Thẻ căn cước công dân, ghi đủ 12 số vào 12 ô tương ứng.

Mục 4 (Hộ khẩu thường trú)Ghi theo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (thôn /xóm/ số nhà, tên đường phố, ngõ/ hẻm, xã/ phường, huyện/ quận, tỉnh/ thành phố). Thí sinh tra cứu mã tỉnh, mã huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và điền vào ô tương ứng.

Mục 5 (Chế độ ưu tiên): Khoanh tròn vào ô tương ứng theo quy định của Bộ GD&ĐT. Trong 3 năm học THPT hoặc tương đương, học ở đâu lâu hơn thì hưởng ưu tiên khu vực đó.

Mục 6 (Nơi học và tốt nghiệp THPT): ghi rõ tên trường THPT, ghi mã tỉnh nơi trường đóng vào 2 ô đầu, ghi mã trường vào 3 ô tiếp theo (mã trường ghi theo quy định của Sở GDĐT, nếu mã trường có 1 chữ số thì 2 ô đầu tiên ghi số 0, nếu mã trường có 2 chữ số thì ô đầu tiên ghi số 0).

Mục 7 (Năm tốt nghiệp THPT)Ghi đủ 04 số của năm tốt nghiệp.

Mục 8 (Địa chỉ báo tin): Ghi rõ thông tin địa chỉ gồm số nhà /thôn /xóm, tên đường phố, ngõ/ hẻm, xã/ phường, huyện/ quận, tỉnh/ thành phố . Địa chỉ này đồng thời là địa chỉ nhận Giấy báo trúng tuyển nếu thí sinh trúng tuyển.

Mục 9 (Điện thoại liên hệ): Ghi số điện thoại của thí sinh /bố, mẹ…

B- ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG

*
Thứ tự nguyện vọng: Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới (nguyện vọng 1 là nguyện vọng ưu tiên cao nhất).Tên ngành: Ghi rõ tên ngành đăng ký xét tuyển.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đan Áo Len Cho Be Từ Cổ Xuống, Hướng Dẫn Đan Áo Len Từ Cổ Xuống

Mã tổ hợp: Ghi rõ mã tổ hợp xét tuyển (Ví dụ: A00, A01, D01, C04…) phù hợp với ngành đăng ký xét tuyển.Điểm trung bình cả năm lớp 12: Thí sinh sử dụng kết quả học tập năm lớp 12. Ghi điểm trung bình cả năm môn 1, môn 2, môn 3 đúng theo thứ tự tên các môn trong tổ hợp xét tuyển. Ví dụ: tổ hợp xét tuyển là D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) thì Điểm môn 1: Ngữ Văn; Điểm môn 2: Toán; Điểm môn 3: Tiếng Anh
*