Tính đến thời điểm hiện nay Luật Đấu thầu mới nhất 2021 là Văn phiên bản hợp tuyệt nhất 12/VBHN-VPQH năm 2019 phù hợp nhất khí cụ Đấu thầu. Vậy với mục đích tìm hiểu rõ hơn về phương pháp Đấu thầu, mời các bạn tìm hiểu nội dung bài viết dưới đây về Thông tư hướng dẫn phép tắc Đấu thầu bắt đầu nhất.

Bạn đang xem: Nghị định hướng dẫn luật đấu thầu

Thông tư hướng dẫn mức sử dụng Đấu thầu new nhất


1. Đấu thầu là gì?

Đấu thầu là phương thức giao dịch đặc biệt, trong những số đó có người gọi thầu và tín đồ dự thầu:

Người ao ước Xây dựng một dự án công trình (người điện thoại tư vấn thầu) ra mắt trước những yêu mong và đk xây dựng công trình

Người dự thầu chào làng giá mà bạn muốn nhận, người gọi thầu qua so sánh để chọn lọc nhà thầu bổ ích nhất cho chính mình theo các điều kiện bởi mình chuyển ra

2. Thông tứ là gì

Thông bốn là vẻ ngoài văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật do bộ trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang bộ ban hành.

Thông bốn được lập ra để hướng dẫn, giải thích chi tiết, ví dụ những quy định trong những văn bản pháp dụng cụ mà đơn vị nước ban hành

3. Thông tư hướng dẫn khí cụ Đấu thầu tiên tiến nhất hướng dẫn về đấu thầu, sàng lọc nhà thầu, bên đầu tư

* Thông tứ 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch chọn lọc nhà thầu

* Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quy trình tổ chức sàng lọc nhà thầu

* Thông bốn 04/2019/TT-BKHĐT phía dẫn vận động đào tạo, bồi dưỡng và thi liền kề hạch cấp chứng chỉ hành nghề vận động đấu thầu

* Thông tư 09/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông bốn 06/2017/TT-BKHĐT

4. Thông tư hướng dẫn phương tiện Đấu thầu mới nhất Hướng dẫn về hồ sơ mời thầu, dự thầu, chỉ định và hướng dẫn thầu.

* Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT quy định cụ thể lập hồ sơ mời quan lại tâm, làm hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu dịch vụ thương mại tư vấn

* Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

* Thông tứ 05/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập làm hồ sơ mời thầu bán buôn hàng hóa

* Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT quy định cụ thể việc lập làm hồ sơ yêu cầu so với chỉ định thầu, xin chào hàng cạnh tranh

5. Thông tư công cụ về đấu thầu trong các Bộ ngành, lĩnh vực, mặt hàng cụ th

* Thông tứ 15/2019/TT-BYT quy định vấn đề đấu thầu thuốc tại những cơ sở y tế công lập

* Thông tư 03/2019/TT-BYT về hạng mục thuốc thêm vào trong nước thỏa mãn nhu cầu yêu cầu về điều trị, giá thuốc và kĩ năng cung cấp

6. Thông tứ hướng dẫn nguyên lý Đấu thầu tiên tiến nhất về làm chủ nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

* Thông tư 14/2016/TT-BXD gợi ý về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và cai quản nhà thầu nước ngoài chuyển động xây dựng tại Việt Nam.

* Thông tư 08/2018/TT-BXD hướng dẫn văn bản về chứng từ hành nghề chuyển động xây dựng, chứng chỉ năng lực vận động xây dựng và cai quản nhà thầu nước ngoài chuyển động xây dựng tại Việt Nam.

Trên đấy là tư vấn của cửa hàng chúng tôi về Thông bốn hướng dẫn pháp luật Đấu thầu mới nhất. Giả dụ còn vướng mắc hay câu hỏi gì, hãy call cho cửa hàng chúng tôi để được support nhanh chóng, đúng đắn nhất.

Đã có Nghị lý thuyết dẫn qui định đấu thầu 2013

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 63/2014/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 26 mon 06 năm 2014

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH đưa ra TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌNNHÀ THẦU

Căn cứ cơ chế Tổ chức chính phủ ngày25 mon 12 năm 2001;

Căn cứ luật Đấu thầu số43/2013/QH13 ngày 26 mon 11 năm 2013;

Theo đề nghị của bộ trưởng liên nghành Bộ kế hoạch và Đầu tư,

Chính phủ ban hành Nghị định quy địnhchi huyết thi hành một số trong những điều của mức sử dụng Đấuthầu về tuyển lựa nhà thầu,

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Mục 1: PHẠM VI ĐIỀUCHỈNH

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

1. Nghị định này hiện tượng chi tiếtthi hành một số trong những điều của lao lý Đấu thầu về tuyển lựa nhà thầu tiến hành các góithầu trực thuộc phạm vi kiểm soát và điều chỉnh quy định tại Khoản 1 với Khoản 2 Điều1 của biện pháp Đấu thầu.

2. Câu hỏi lựa lựa chọn nhà thầu trong lĩnhvực dầu khí hình thức tại Khoản 4 Điều 1 của cách thức Đấu thầu ápdụng so với dự án chi tiêu phát triển quyđịnh tại các Điểm a, b với c Khoản 1 Điều 1 của quy định Đấu thầu,trừ vấn đề lựa lựa chọn nhà thầu tương quan trực tiếp đến vận động tìm kiếm thăm dò,phát triển mỏ và khai thác dầu khí.

3. Trường phù hợp điều cầu quốc tế, thỏathuận thế giới có quy định vấn đề áp dụng thủ tục lựa lựa chọn nhà thầu thì thực hiệntheo phương pháp tại Khoản 3 với Khoản 4 Điều 3 của nguyên tắc Đấu thầu.Thủ tục trình, thẩm định và phê duyệt thực hiện theo mức sử dụng của Nghị địnhnày.

4. Trường phù hợp điều mong quốc tế, thỏathuận quốc tế không có quy định về bài toán áp dụng giấy tờ thủ tục lựa lựa chọn nhà thầu, việclựa chọn nhà thầu thực hiện theo nguyên lý của phương tiện Đấu thầu và Nghị định này.

Mục 2: BẢO ĐẢM CẠNHTRANH vào ĐẤU THẦU

Điều 2. đảm bảo cạnhtranh trong đấu thầu

1. Công ty thầu tham dự quan tâm, tham dựsơ tuyển chọn phải thỏa mãn nhu cầu quy định trên Khoản 1 cùng Khoản 2 Điều 6 của
Luật Đấu thầu.

2. Nhà thầu tham gia thầu gói thầu hỗnhợp phải độc lập về pháp luật và chủ quyền vềtài bao gồm với nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu vãn khả thi, lập hồ sơ xây cất kỹthuật, lập hồ sơ thiết kế bạn dạng vẽ kiến thiết cho gói thầu đó, trừ ngôi trường hợp những nội dung quá trình này là 1 trong những phầncủa gói thầu hỗn hợp.

3. Nhà thầu tư vấn hoàn toàn có thể tham giacung cung cấp một hoặc các dịch vụ tư vấn cho và một dự án, gói thầu bao gồm: Lậpbáo cáo nghiên cứu và phân tích tiền khả thi, lập report nghiên cứu vớt khả thi, lập làm hồ sơ thiếtkế kỹ thuật, lập làm hồ sơ thiết kế bạn dạng vẽ thi công, tư vấn giám sát.

4. Nhà thầu được tiến công giá tự do vềpháp lý và độc lập về tài thiết yếu với công ty thầu khác; với đơn vị thầu tứ vấn; với chủđầu tư, mặt mời thầu chính sách tại các Khoản 1, 2 với 3 Điều 6 của
Luật Đấu thầu khi đáp ứng nhu cầu các điều kiện sau đây:

a) Không thuộc thuộc một cơ sở hoặctổ chức trực tiếp cai quản đối với đơn vị chức năng sự nghiệp;

b) công ty thầu với nhà đầu tư, mặt mờithầu không tồn tại cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của nhau;

c) nhà thầu không tồn tại cổ phần hoặc vốngóp trên 20% của nhau lúc cùng tham gia thầu vào một gói thầu so với đấu thầuhạn chế;

d) nhà thầu tham dự thầu với nhà thầutư vấn đến gói thầu đó không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau; ko cùng bao gồm cổphần hoặc vốn góp trên 20% của một đội chức, cá nhân khác với từng bên.

5. Ngôi trường hợp đối với tập đoàn kinh tế tài chính nhà nước, giả dụ sản phẩm, dịchvụ thuộc gói thầu là ngành nghề sản xuất marketing chính của tập đoàn lớn và là đầura của khách hàng này, đồng thời là đầu vào của người sử dụng kia trong tập đoàn thì tậpđoàn, những công ty nhỏ của tập đoàn lớn được phép tham dự quy trình lựa chọn nhà thầucủa nhau. Trường phù hợp sản phẩm, thương mại & dịch vụ thuộc gói thầu là áp ra output của công tynày, mặt khác là đầu vào của khách hàng kia trong tập đoàn và là tốt nhất trên thịtrường thì tiến hành theo giải pháp của Thủ tướng chủ yếu phủ.

Mục 3: ƯU ĐÃITRONG LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Điều 3. Nguyên tắcưu đãi

1. Ngôi trường hợp sau thời điểm tính ưu đãi, nếucác làm hồ sơ dự thầu, hồ sơ khuyến cáo xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên cho nhà thầucó đề xuất chi tiêu trong nước cao hơn nữa hoặc thực hiện nhiều lao rượu cồn địa phươnghơn (tính trên quý giá tiền lương, tiền công chi trả).

2. Ngôi trường hợp đơn vị thầu tham gia thầu thuộc đối tượng được hưởng nhiều hơn thế một nhiều loại ưuđãi thì lúc tính ưu tiên chỉ được hưởng một loại ưu đãi tối đa theo quy định củahồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

3. Đối cùng với gói thầu láo lếu hợp, việctính chiết khấu căn cứ tất cả các đề xuất của nhà thầu trong số phần các bước tưvấn, hỗ trợ hàng hóa, xây lắp. Nhà thầu được hưởng ưu tiên khi bao gồm đề xuất ngân sách chi tiêu trongnước (chi phí tứ vấn, hàng hóa, xây lắp) từ bỏ 25% trở lên giá bán trị công việc củagói thầu.

Điều 4. Ưu đãi đốivới đấu thầu quốc tế

1. Đối cùng với gói thầu hỗ trợ dịch vụtư vấn:

a) Trường hòa hợp áp dụng phương thức giáthấp nhất, đơn vị thầu ko thuộc đối tượng người dùng được hưởng ưu tiên phải cộng thêm mộtkhoản tiền bằng 7,5% giá chỉ dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giátrị tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá (nếu có) vào giá bán dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh không nên lệch, trừ đigiá trị giảm ngay (nếu có) ở trong phòng thầu đó để so sánh, xếp hạng;

b) Trường hợp áp dụng cách thức giácố định hoặc phương pháp dựa trên kỹ thuật, đơn vị thầu thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởngưu đãi được thêm vào đó 7,5% điểm kỹ thuật trong phòng thầu vào điểm kỹ thuật của nhàthầu đó nhằm so sánh, xếp hạng;

c) Trường vừa lòng áp dụng phương pháp kếthợp thân kỹ thuật với giá, bên thầu thuộc đối tượng người sử dụng được hưởng chiết khấu được cộngthêm 7,5% điểm tổng hợp trong phòng thầu vàođiểm tổng hợp ở trong nhà thầu đó nhằm so sánh, xếp hạng.

2. Đối cùng với gói thầu cung cấp dịch vụphi tứ vấn, xây lắp, lếu láo hợp:

a) Trường đúng theo áp dụng phương thức giáthấp nhất, đơn vị thầu ko thuộc đối tượng người dùng được hưởng ưu đãi phải thêm vào đó mộtkhoản tiền bởi 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh không đúng lệch, trừ đi giátrị áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá (nếu có) vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh không đúng lệch, trừ đigiá trị áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá (nếu có) trong phòng thầu đó nhằm so sánh, xếp hạng;

b) Trường vừa lòng áp dụng phương pháp giá tấn công giá, công ty thầu ko thuộc đối tượngđược hưởng khuyến mãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá bán dự thầu sau sửa lỗi,hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) vào giá nhận xét của nhàthầu đó nhằm so sánh, xếp hạng;

c) Trường hợp áp dụng cách thức kếthợp giữa kỹ thuật với giá, nhà thầu thuộc đối tượng người sử dụng được hưởng khuyến mãi được cộngthêm 7,5% điểm tổng hợp ở trong nhà thầu vào điểm tổng hợp ở trong nhà thầu đó để sosánh, xếp hạng.

3. Đối với gói thầu buôn bán hàng hóa,việc ưu đãi so với hàng hóa trong nước tiến hành theo cách thức tại Điều 5 của
Nghị định này.

Điều 5. Ưu đãi đốivới sản phẩm & hàng hóa trong nước

1. Hàng hóa chỉ được hưởng khuyến mãi khinhà thầu chứng tỏ được sản phẩm & hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chỉ chiếm tỷ lệtừ 25% trở lên trong giá chỉ hàng hóa. Tỷ lệ % giá cả sản xuất nội địa của hànghóa được tính theo cách làm sau đây:

D(%) = G*/G (%)

Trong đó:

- G*: Là ngân sách sản xuất vào nước được xem bằng giá xin chào của mặt hàng hóatrong làm hồ sơ dự thầu, hồ sơ khuyến nghị trừ đi quý giá thuế với các chi phí nhập ngoạibao gồm cả phí, lệ phí;

- G: Là giá xin chào của hàng hóa trong hồsơ dự thầu, hồ sơ khuyến nghị trừ đi cực hiếm thuế;

- D: Là phần trăm % chi tiêu sản xuấttrong nước của sản phẩm hóa. D ³ 25% thì hàng hóa này được hưởng ưu đãi theo quy địnhtại Khoản 2 Điều này.

2. Cách tính ưu đãi:

a) Trường hợp áp dụng phương pháp giáthấp nhất, sản phẩm & hàng hóa không thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởng ưu đãi phải thêm vào đó mộtkhoản tiền bằng 7,5% giá bán dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giátrị ưu đãi giảm giá (nếu có) của sản phẩm & hàng hóa đó vào giá chỉ dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnhsai lệch, trừ đi giá trị giảm ngay (nếu có) trong phòng thầu để so sánh, xếp hạng;

b) Trường vừa lòng áp dụng cách thức giáđánh giá, sản phẩm & hàng hóa không thuộc đối tượng người dùng được hưởng ưu đãi phải thêm vào đó mộtkhoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giátrị giảm ngay (nếu có) của hàng hóa đó vàogiá đánh giá trong phòng thầu nhằm so sánh, xếp hạng;

c) Trường hòa hợp áp dụng phương thức kếthợp thân kỹ thuật cùng giá, sản phẩm & hàng hóa thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởng ưu tiên được cộngđiểm ưu đãi vào điểm tổng vừa lòng theo phương pháp sau đây:

Điểmưu đãi = 0,075 x (giá hàng hóa ưu đãi /giá gói thầu) x điểm tổng hợp

Trong đó: Giá sản phẩm & hàng hóa ưu đãi là giádự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh không đúng lệch, trừ đi giá chỉ trị ưu đãi giảm giá (nếu có) củahàng hóa thuộc đối tượng người dùng được hưởng trọn ưu đãi.

Điều 6. Ưu đãi đốivới đấu thầu vào nước

1. Đối cùng với gói thầu mua sắm hàng hóa,việc ưu đãi đối với hàng hóa trong nước tiến hành theo cơ chế tại Điều 5 của
Nghị định này.

2. Làm hồ sơ dự thầu, hồ sơ khuyến cáo củanhà thầu có tổng số lao đụng là người vợ giớihoặc mến binh, fan khuyết tật chiếm xác suất từ 25% trở lên và tất cả hợp đồnglao động tối thiểu 03 tháng; công ty thầu là doanh nghiệp bé dại thuộc đối tượng người dùng đượchưởng khuyến mãi theo dụng cụ tại Khoản 3 Điều 14 của giải pháp Đấu thầuđược xếp hạng cao hơn nữa hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của phòng thầu ko thuộcđối tượng được hưởng ưu tiên trong trường hợphồ sơ dự thầu, hồ sơ lời khuyên của các nhà thầu được review ngang nhau.

3. Đối với gói thầu xây lắp bao gồm giágói thầu không thật 05 tỷ đồng chỉ có thể chấp nhận được nhà thầu là công ty cấp nhỏ tuổi vàsiêu nhỏ dại theo công cụ của luật pháp về doanh nghiệp lớn tham gia đấu thầu.

4. Trường hợp sau thời điểm ưu đãi nếu như cáchồ sơ dự thầu, hồ nước sơ lời khuyên xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp hạng cao hơncho nhà thầu sống địa phương nơi thực thi gói thầu.

Mục 4: CUNG CẤP,ĐĂNG TẢI THÔNG TIN; đưa ra PHÍ; LƯU TRỮ HỒ SƠ trong QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Điều 7. Cung cấpvà đăng tải thông tin về đấu thầu

1. Trách nhiệm hỗ trợ thông tin:

a) những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quanthuộc thiết yếu phủ, cơ quan khác ngơi nghỉ Trung ương, Ủyban nhân dân cấp cho tỉnh và người dân có thẩm quyền có trách nhiệm cung cấpthông tin nêu trên Điểm g Khoản 1 Điều 8 của vẻ ngoài Đấu thầulên khối hệ thống mạng đấu thầu non sông hoặc cho Báo đấu thầu;

b) những Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ quanthuộc chính phủ, phòng ban khác nghỉ ngơi Trung ương, Ủyban nhân dân cấp tỉnh bao gồm trách nhiệm cung cấp thông tin nêu tại Điểm h Khoản 1 Điều 8 của chế độ Đấu thầu lên khối hệ thống mạng đấuthầu quốc gia;

c) mặt mời thầucó trách nhiệm đưa thông tin quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 8 của chính sách Đấu thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

d) bên mời thầucó trách nhiệm cung ứng các tin tức quy định trên các

đ) công ty thầu có trách nhiệm tự cung cấpvà update thông tin về năng lực, kinh nghiệm của bản thân vào cơ sở dữ liệu nhàthầu trên khối hệ thống mạng đấu thầu đất nước theo phương tiện tại Điểmd Khoản 1 Điều 5 và Điểm k Khoản 1 Điều 8 của cách thức Đấu thầu;

Luật Đấu thầu.

2. Nhiệm vụ đăng thiết lập thông tin:

a) cỗ Kế hoạch cùng Đầu tư chịu tráchnhiệm trong việc đăng tải tin tức về đấu thầu;

b) thông tin hợp lệ theo cơ chế đượcđăng mua trên khối hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, bên trên Báo đấu thầu. Lúc phát hiệnnhững tin tức không hòa hợp lệ, cỗ Kế hoạch cùng Đầu tư có trách nhiệm thông báotrên khối hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu để các đơn vị cung cấp thôngtin biết, chỉnh sửa, hoàn thành xong để được đăng tải.

3. Thông tin về lựa chọn nhà thầu quamạng được bên mời thầu tự đăng mua trên hệ thống mạng đấu thầu non sông nhưngphải đảm bảo an toàn hợp lệ theo chính sách tại Điểm b Khoản 2 Điều này.

4. Đối với đầy đủ dự án, gói thầu thuộcdanh mục kín đáo nhà nước, việc công khai thông tin tiến hành theo hiện tượng củapháp giải pháp về bảo đảm bí mật nhà nước.

5. Khuyến khích hỗ trợ và đăng tảithông tin về đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu cùng cácphương tiện thông tin đại chúng khác so với những gói thầu không thuộc phạm viđiều chỉnh của vẻ ngoài Đấu thầu.

Điều 8. Thời hạn,quy trình cung ứng và đăng tải thông tin về đấu thầu

1. Trường phù hợp tự đăng tải thông tinlên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

a) Các đối tượng người dùng có trọng trách cungcấp thông tin theo nguyên lý tại Khoản 1 Điều 7 của Nghị định này triển khai đăngký tham gia hệ thống mạng đấu thầu giang sơn theo công cụ tại Điều 87 của Nghịđịnh này cùng tự đăng tải tin tức lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo hướngdẫn của cục Kế hoạch và Đầu tư;

b) Đối với thông tin quy định tại các
Điểm b cùng Điểm c Khoản 1 Điều 8 của luật Đấu thầu, mặt mờithầu tạo ra hồ sơ mời quan tiền tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển, làm hồ sơ mời thầu, hồ nước sơyêu ước theo thời gian quy định trong thông tin mời nộp hồ sơ quan tâm, thôngbáo mời sơ tuyển, thông tin mời thầu, thông báo mời chào hàng nhưng đảm bảo an toàn tốithiểu là 03 ngày có tác dụng việc, kể từ ngày đầu tiên các tin tức này được đăng tảitrên khối hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

c) Đối với tin tức quy định tại các
Điểm a, d, đ, g cùng h Khoản 1 Điều 8 của phương pháp Đấu thầu, các tổ chức phụ trách đăng tải tin tức phảibảo đảm thời gian tự đăng tải thông tin không muộn hơn 07 ngày làm cho việc, nói từngày văn phiên bản được ban hành.

2. Ngôi trường hợp báo tin cho
Báo đấu thầu:

a) Đối với thông tin quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 8 của khí cụ Đấu thầu, thời hạn
Báo đấu thầu dìm được thông tin tối thiểu là 05 ngày thao tác làm việc trước ngày dự kiếnphát hành hồ sơ mời quan tiền tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, làm hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.Các tin tức này được đăng thiết lập 01 kỳ bên trên Báo đấu thầu;

b) Đối với thông tin quy định trên các
Điểm d, đ cùng g Khoản 1 Điều 8 của pháp luật Đấu thầu, thời hạn
Báo đấu thầu nhấn được thông tin không muộn hơn 07 ngày có tác dụng việc, kể từ ngày văn phiên bản được ban hành. Những thông tin này đượcđăng tải 01 kỳ trên Báo đấu thầu.

3. Trong tầm 02 ngày làm việc, đề cập từkhi các tổ chức tự đăng tải thông tin quy định tại các Điểm b,c, d, đ với g Khoản 1 Điều 8 của lao lý Đấu thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốcgia, Báo đấu thầu có nhiệm vụ đăng cài đặt 01 kỳ bên trên Báo đấu thầu.

4. Trong tầm 02 ngày làm cho việc, nói từkhi Báo đấu thầu nhấn được thông tin quy định tại những Điểm b,c, d, đ với g Khoản 1 Điều 8 của vẻ ngoài Đấuthầu, Báo đấu thầu có trách nhiệm đăng cài lên khối hệ thống mạng đấu thầu quốcgia với trên Báo đấu thầu. Đối với thông tin quy định tại Điểmb với Điểm c Khoản 1 Điều 8 của luật Đấu thầu, mặt mời thầu chế tạo hồ sơmời quan tiền tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển, làm hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu ước theo thời gianquy định trong thông tin mời nộp hồ sơ quan tâm, thông tin mời sơ tuyển, thôngbáo mời thầu, thông tin mời xin chào hàng nhưng bảo đảm an toàn tối thiểu là 03 ngày làm cho việc,kể tự ngày trước tiên các tin tức này được đăng thiết lập trên khối hệ thống mạng đấu thầuquốc gia hoặc bên trên Báo đấu thầu.

5. Việc cung cấp và đăng tải thôngtin đối với đấu thầu qua mạng tiến hành theo lao lý tại Khoản 2 Điều 88 của
Nghị định này.

Điều 9. đưa ra phítrong quy trình lựa lựa chọn nhà thầu

1. địa thế căn cứ quy mô, tính chất của góithầu, chủ đầu tư chi tiêu quyết định mức giá thành một bộ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu(bao có cả thuế) đối với đấu thầu nội địa nhưng tối đa là 2.000.000 đồng đốivới làm hồ sơ mời thầu và 1.000.000 đồng đối với hồ sơ yêu cầu; đối với đấu thầu quốctế, mức giá thành theo thông thường đấu thầu quốc tế.

2. Túi tiền lập, thẩm định hồ sơ mờiquan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển:

a) chi phí lập hồ sơ mời quan liêu tâm, hồsơ mời sơ tuyển được xem bằng 0,05% giá gói thầu nhưng buổi tối thiểu là 1.000.000đồng và tối đa là 30.000.000 đồng;

b) chi tiêu thẩm định làm hồ sơ mời quantâm, hồ sơ mời sơ tuyển được xem bằng 0,03% giá chỉ gói thầu nhưng về tối thiểu là1.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng.

3. Chi tiêu lập, thẩm định và đánh giá hồ sơ mờithầu, làm hồ sơ yêu cầu:

a) chi phí lập làm hồ sơ mời thầu, hồ nước sơyêu cầu được tính bằng 0,1% giá bán gói thầu nhưng về tối thiểu là 1.000.000 đồng cùng tốiđa là 50.000.000 đồng;

b) ngân sách chi tiêu thẩm định hồ sơ mời thầu,hồ sơ yêu thương cầu được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng về tối thiểu là một triệu đồngvà tối đa là 50.000.000 đồng.

4. Giá cả đánh giá chỉ hồ sơ quan tâm, hồsơ dự sơ tuyển, làm hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất:

a) ngân sách đánh giá hồ sơ quan lại tâm, hồsơ dự sơ tuyển được tính bằng 0,05% giá chỉ gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồngvà tối đa là 30.000.000 đồng;

b) ngân sách chi tiêu đánh giá hồ sơ dự thầu, hồsơ khuyến nghị được tính bằng 0,1% giá bán gói thầu nhưng buổi tối thiểu là 1.000.000 đồngvà tối đa là 50.000.000 đồng.

5. Chi tiêu thẩm định công dụng lựa chọnnhà thầu bao gồm cả trường phù hợp không chọn lọc được công ty thầu được xem bằng 0,05% giágói thầu nhưng buổi tối thiểu là một triệu đồng và buổi tối đa là 50.000.000 đồng.

6. Đối với những gói thầu có nội dungtương từ nhau thuộc cùng một dự án, dự toán mua sắm, những gói thầu phải tổ chứclại việc lựa lựa chọn nhà thầu thì những chi phí: Lập, thẩm định hồ sơ mời quan lại tâm,hồ sơ mời sơ tuyển; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được xem tốiđa là 1/2 mức chi phí quy định trên Khoản 2 và Khoản 3 Điều này. Trường phù hợp tổchức lại bài toán lựa lựa chọn nhà thầu thì đề nghị tính toán, bổ sung chi tầm giá lựa chọnnhà thầu vào dự án, dự toán sắm sửa phù phù hợp với thực tế của gói thầu.

7. Chi tiêu quy định tại những Khoản 2,3, 4, 5 cùng 6 Điều này áp dụng so với trường hợp công ty đầu tư, bên mời thầu trựctiếp thực hiện. Đối với trường vừa lòng thuê hỗ trợ tư vấn đấu thầu để tiến hành các côngviệc nêu tại những Khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này, việc xác định chi tiêu dựa trêncác nội dung và phạm vi công việc, thời gian thực hiện, năng lượng kinh nghiệm củachuyên gia hỗ trợ tư vấn và các yếu tố khác.

8. Ngân sách cho Hội đồng hỗ trợ tư vấn giảiquyết kiến nghị ở trong phòng thầu về công dụng lựa lựa chọn nhà thầu là 0,02% giá dự thầucủa nhà thầu có kiến nghị nhưng buổi tối thiểu là 1.000.000 đồng và buổi tối đa là 50.000.000 đồng.

9. Giá cả đăng tảithông tin về đấu thầu, giá thành tham gia hệ thống mạng đấu thầu giang sơn và việcsử dụng những khoản thu trong quy trình lựa lựa chọn nhà thầu triển khai theo phía dẫncủa bộ Kế hoạch và Đầu bốn và cỗ Tài chính.

Điều 10. Lưu lại trữhồ sơ trong quy trình lựa chọn nhà thầu

1. Toàn cục hồ sơ tương quan đến quátrình chọn lọc nhà thầu được lưu giữ đến buổi tối thiểu là 03 năm sau thời điểm quyết toánhợp đồng, trừ hồ sơ dụng cụ tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều này.

2. Hồ sơ đề xuất về tài chủ yếu của cácnhà thầu không vượt qua bước nhận xét vềkỹ thuật được trả lại nguyên trạng đến nhà thầu theo thời hạn sau đây:

a) Đối cùng với gói thầu hỗ trợ dịch vụtư vấn: trong vòng 10 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng với công ty thầu được lựa chọn;

b) Đối cùng với gói thầu hỗ trợ dịch vụphi bốn vấn, buôn bán hàng hóa, xây lắp, láo lếu hợp vận dụng phương thức một giai đoạnhai túi hồ sơ: Cùng thời gian với việc hoàn lại hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu củanhà thầu không được lựa chọn.

Trường hợp trong thời hạn công cụ tại
Điểm a và Điểm b Khoản này, công ty thầu không nhận lại hồ nước sơ lời khuyên về tài chínhcủa mình thì bên mời thầu xem xét, đưa ra quyết định việc hủy hồ sơ đề xuất về tàichính nhưng mà phải đảm bảo thông tin trong hồ sơ lời khuyên về tài chính ở trong nhà thầukhông bị máu lộ.

3. Trường hợp hủy thầu, làm hồ sơ liênquan được giữ giàng trong khoảng thời gian 12 tháng, tính từ lúc khi phát hành quyết địnhhủy thầu.

4. Làm hồ sơ quyết toán, hồ sơ hoàn côngvà các tài liệu tương quan đến nhà thầu trúng thầu của gói thầu được lưu lại trữtheo nguyên tắc của quy định về giữ trữ.

Chương II

QUY TRÌNH ĐẤU THẦURỘNG RÃI, HẠN CHẾ ĐỐI VỚI GÓI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN, mua SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP,HỖN HỢP THEO PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN

Mục 1: PHƯƠNG THỨCMỘT GIAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ

Điều 11. Quytrình bỏ ra tiết

1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

a) Lập hồ nước sơmời thầu;

b) đánh giá và phê duyệt y hồ sơ mờithầu.

2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

a) Mời thầu;

b) phạt hành, sửa đổi, nắm rõ hồ sơ mờithầu;

c) chuẩn chỉnh bị, nộp, tiếp nhận, cai quản lý,sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu;

d) Mở thầu.

3. Đánh giá chỉ hồ sơ dự thầu, bao gồm:

a) Kiểm tra, reviews tính vừa lòng lệ củahồ sơ dự thầu;

b) Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu;

c) Xếp hạng đơn vị thầu.

4. Thương lượng hợp đồng.

5. Trình, thẩm định, phê coi xét vàcông khai hiệu quả lựa lựa chọn nhà thầu.

6. Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Điều 12. Lập hồsơ mời thầu

1. Căn cứ lập làm hồ sơ mời thầu:

a) ra quyết định phê duyệt dự án hoặc Giấy triệu chứng nhận đầu tư chi tiêu đối với dựán, đưa ra quyết định phê cẩn thận dự toán sắm sửa đối với bán buôn thường xuyên và cáctài liệu liên quan. Đối cùng với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phêduyệt dự án công trình thì địa thế căn cứ theo đưa ra quyết định của fan đứng đầu chủ chi tiêu hoặc ngườiđứng đầu đơn vị chức năng được giao nhiệm vụ sẵn sàng dự án trong trường hợp không xác địnhđược công ty đầu tư;

b) Kế hoạch sàng lọc nhà thầu được duyệt;

c) tư liệu về xây đắp kèm theo dựtoán được duyệt so với gói thầu xây lắp; yêu mong về sệt tính, thông số kỹ thuậtđối với sản phẩm & hàng hóa (nếu có);

d) các quy định của quy định về đấuthầu và các quy định của luật pháp liên quan; điều ước quốc tế, thỏa thuận quốctế (nếu có) so với các dự án sử dụng vốn cung cấp phát triển thiết yếu thức, vốn vayưu đãi;

đ) Các chính sách của nhà nước về thuế,phí, ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu và những quy định khác liên quan.

2. Hồ sơ mời thầu buộc phải quy định vềtiêu chuẩn đánh giá bán hồ sơ dự thầu bao gồm tiêu chuẩn đánh giá chỉ về năng lượng vàkinh nghiệm; tiêu chuẩn chỉnh đánh giá chỉ về kỹ thuật; xác định giá bèo nhất (đối vớitrường hợp áp dụng phương thức giá phải chăng nhất); tiêu chuẩn chỉnh xác định giá đánh giá(đối với trường phù hợp áp dụng phương pháp giá tấn công giá). Trong làm hồ sơ mời thầukhông được nêu bất kể điều khiếu nại nào nhằm mục tiêu hạn chế sự tham gia ở trong phòng thầu hoặcnhằm tạo ưu thế cho một hoặc một trong những nhà thầu gây ra sự tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh không bình đẳng.

3. Tiêu chuẩn chỉnh đánh giá hồ sơ dự thầuđối với gói thầu mua sắm hàng hóa bao gồm:

a) Tiêu chuẩn đánh giá chỉ về năng lực vàkinh nghiệm

Sử dụng tiêu chuẩn đạt, không đạt đểxây dựng tiêu chuẩn đánh giá bán về năng lực và gớm nghiệm, trong số đó phải quy địnhmức yêu thương cầu buổi tối thiểu để review là đạt đối với từng nội dung về năng lực vàkinh nghiệm của nhà thầu. Ví dụ như sau:

- khiếp nghiệm tiến hành các gói thầutương tự; kinh nghiệm vận động trong lĩnh vực sản xuất, marketing chính cóliên quan đến việc tiến hành gói thầu;

- năng lượng sản xuất và kinh doanh, cơsở vật hóa học kỹ thuật, trình độ cán bộ chuyên môn có liên quan đến bài toán thực hiệngói thầu;

- năng lượng tài chính: Tổng tài sản, tổngnợ cần trả, gia tài ngắn hạn, nợ ngắn hạn, doanh thu, lợi nhuận, quý giá hợp đồngđang thực hiện dở dang và các chỉ tiêu cần thiết khác để đánh giá năng lực vềtài chính ở trong phòng thầu.

Việc xác minh mức độ yêu thương cầu rõ ràng đốivới từng tiêu chuẩn quy định trên Điểm này cần địa thế căn cứ theo yêu ước của từng góithầu nuốm thể. Bên thầu được review đạt tất cả nội dung nêu trên Điểm này thìđáp ứng yêu ước về năng lực và tởm nghiệm.

b) Tiêu chuẩnđánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chuẩn đạt, không đạt hoặcphương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 hoặc 1.000 để tạo ra tiêu chuẩnđánh giá bán về kỹ thuật, trong những số ấy phải phép tắc mức điểm về tối thiểu cùng mức điểm tốiđa đối với từng tiêu chuẩn tổng quát, tiêu chuẩn cụ thể khi sử dụng phươngpháp chấm điểm. Câu hỏi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chỉ về kỹ thuật dựa trên các yếutố về khả năng đáp ứng nhu cầu các yêu ước về số lượng, chất lượng, thời hạn giao hàng,vận chuyển, gắn thêm đặt, bảo hành, uy tín ở trong nhà thầu thông qua việc thực hiện cáchợp đồng tương tự như trước đó và các yêu mong khác nêu trong hồ sơ mời thầu. Căn cứvào từng gói thầu cụ thể, khi lập làm hồ sơ mời thầu phải ví dụ hóa các tiêu chílàm các đại lý để nhận xét về kỹ thuật bao gồm:

- Đặc tính, thông số kỹ thuật kỹ thuật củahàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn sản xuất và công nghệ;

- Tính hợp lí và kết quả kinh tế củacác phương án kỹ thuật, biện pháp tổ chức triển khai cung cấp, lắp mua hàng hóa;

- mức độ đáp ứng các yêu ước về bảohành, bảo trì;

- khả năng thích ứng về phương diện địa lý,môi trường;

- Tác động đối với môi trường và biệnpháp giải quyết;

- Khả năng cung ứng tài bao gồm (nếu cóyêu cầu);

- các yếu tố về đk thương mại,thời gian thực hiện, đào tạo chuyển giao công nghệ;

- Tiến độ hỗ trợ hàng hóa;

- Uy tín ở trong nhà thầu thông qua việcthực hiện những hợp đồng tựa như trước đó;

- những yếu tố cần thiết khác.

c) Xác định giá tốt nhất (đối vớitrường đúng theo áp dụng phương thức giá rẻ nhất):

- xác định giá dự thầu;

- Sửa lỗi;

- Hiệu chỉnh sai lệch;

- Trừ giá chỉ trị áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá (nếu có);

- chuyển đổi giá dự thầu qua một đồngtiền phổ biến (nếu có);

- xác định giá trị ưu đãi (nếu có);

- so sánh giữa các hồ sơ dự thầu đểxác định giá thấp nhất.

d) Tiêu chuẩn chỉnh xác định giá đánh giá(đối với trường đúng theo áp dụng phương pháp giá tấn công giá):

Công thức xác minh giá tiến công giá:

GĐG = G ± ∆G +∆ƯĐ

Trong đó:

- G = (giá dự thầu ± quý hiếm sửa lỗi± cực hiếm hiệu chỉnh sai lệch) - giá chỉ trị giảm giá (nếu có);

- ∆G là giá chỉ trị các yếu tốđược quy về một mặt bằng cho tất cả vòng đời thực hiện của sản phẩm & hàng hóa bao gồm:

+ giá cả vận hành, bảo dưỡng;

+ ngân sách lãi vay mượn (nếu có);

+ Tiến độ;

+ unique (hiệu suất, công suất);

+ Xuất xứ;

+ những yếu tố khác (nếu có).

∆ƯĐ là giá bán trị đề nghị cộngthêm đối với đối tượng người tiêu dùng không được hưởng ưu tiên theo hiện tượng tại Điểm b Khoản 2Điều 5 của Nghị định này.

4. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầuđối với gói thầu xây thêm bao gồm:

a) Tiêu chuẩn đánh giá chỉ về năng lượng vàkinh nghiệm

Sử dụng tiêu chuẩn đạt, không đạt đểxây dựng tiêu chuẩn đánh giá về năng lượng và gớm nghiệm, trong những số ấy phải quy địnhmức yêu cầu buổi tối thiểu để reviews là đạt so với từng nội dung về năng lượng vàkinh nghiệm ở trong nhà thầu. Rõ ràng như sau:

- kinh nghiệm thực hiện các gói thầutương từ về quy mô, đặc thù kỹ thuật, điều kiện địa lý, địa chất, hiện trường(nếu có); kinh nghiệm hoạt động trong nghành nghề sản xuất, kinh doanh chính bao gồm liênquan mang đến việc tiến hành gói thầu;

- năng lượng kỹ thuật: Số lượng, trìnhđộ cán bộ trình độ chủ chốt, người công nhân kỹ thuật trực tiếp tiến hành gói thầuvà con số thiết bị xây dựng sẵn có, tài năng huy rượu cồn thiết bị thi công để thựchiện gói thầu;

- năng lực tài chính: Tổng tài sản, tổngnợ bắt buộc trả, tài sản ngắn hạn, nợ ngắn hạn, doanh thu, lợi nhuận, quý hiếm hợp đồngđang triển khai dở dang và các chỉ tiêu quan trọng khác để reviews về năng lựctài chính của phòng thầu;

Việc khẳng định mức độ yêu thương cầu cụ thể đốivới từng tiêu chuẩn chỉnh quy định trên Điểm này cần địa thế căn cứ theo yêu ước của từng góithầu. Nhà thầu được reviews đạt tất cả nội dung nêu trên Điểm này thì đáp ứngyêu mong về năng lực và khiếp nghiệm.

b) Tiêu chuẩn đánh giá chỉ về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chuẩn đạt, không đạt hoặc cách thức chấm điểm theo thang điểm 100hoặc 1.000 để thành lập tiêu chuẩn đánh giá chỉ về kỹ thuật, trong các số ấy phải quy địnhmức điểm về tối thiểu với mức điểm buổi tối đa so với từng tiêu chuẩn tổng quát, tiêu chuẩn cụ thể khi áp dụng phươngpháp chấm điểm. Bài toán xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên những nộidung về khả năng đáp ứng nhu cầu các yêu mong về hồ sơ thiết kế, tiên lượng mời thầu, uytín ở trong nhà thầu trải qua việc tiến hành các thích hợp đồng giống như trước đó và cácyêu mong khác nêu trong hồ sơ mời thầu. Căn cứ vào từng gói thầu rứa thể, lúc lập làm hồ sơ mời thầu phải rõ ràng hóacác tiêu chuẩn làm đại lý để review về chuyên môn bao gồm:

- Tính hợp lí và khả thi của các giảipháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công cân xứng với khuyến nghị về tiến trình thicông;

Trừ hầu hết trường hòa hợp do đặc điểm củagói thầu mà hồ sơ mời thầu yêu mong nhà thầu phải tiến hành theo đúng biện phápthi công nêu trong làm hồ sơ mời thầu, trong làm hồ sơ mời thầu phải quy định đơn vị thầuđược lời khuyên biện pháp kiến tạo khác vớibiện pháp xây cất nêu trong hồ sơ mời thầu.

- quy trình thi công;

- các biện pháp bảo vệ chất lượng;

- đảm bảo điều kiện lau chùi và vệ sinh môi trườngvà những điều kiện khác ví như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;

- nấc độ đáp ứng nhu cầu các yêu cầu về bảohành, bảo trì;

- Uy tín của nhà thầu thông qua việcthực hiện các hợp đồng giống như trước đó;

- những yếu tố quan trọng khác.

c) Xác định giá rẻ nhất (đối vớitrường vừa lòng áp dụng phương pháp giá rẻ nhất) tiến hành theo lao lý tại Điểmc Khoản 3 Điều này;

d) Tiêu chuẩn xác định giá tấn công giá(đối với trường hợp áp dụng cách thức giá tấn công giá)

Công thức khẳng định giá tiến công giá:

GĐG = G ± ∆g + ∆ƯĐ

Trong đó:

- G = (giá dự thầu ± giá trị sửa lỗi± quý giá hiệu chỉnh không nên lệch) - giá bán trị ưu đãi giảm giá (nếu có);

- ∆G là giá bán trị các yếu tốđược quy về một khía cạnh bằng cho cả vòng đời áp dụng của công trình bao gồm:

+ giá cả vận hành, bảo dưỡng;

+ chi tiêu lãi vay (nếu có);

+ Tiến độ;

+ hóa học lượng;

+ các yếu tố không giống (nếu có).

- ∆ƯĐ là giá trị đề xuất cộngthêm đối với đối tượng người tiêu dùng không được hưởng ưu đãi theo lý lẽ tại Điểm b Khoản 2Điều 4 của Nghị định này.

5. Đối cùng với góithầu hỗ trợ dịch vụ phi tư vấn và gói thầu láo hợp

Căn cứ quy mô, đặc thù của gói thầuvà cách thức tại các Khoản 2, 3 cùng 4 Điều này để xác minh tiêu chuẩn chỉnh đánh giá chỉ vềnăng lực cùng kinh nghiệm; tiêu chuẩn chỉnh đánh giá bán về kỹ thuật; xác định giá thấp nhất(đối với trường đúng theo áp dụng phương pháp giá thấp nhất) hoặc tiêu chuẩn chỉnh xác địnhgiá review (đối cùng với trường hòa hợp áp dụng phương thức giá đánh giá) cho phù hợp.

6. Ko sử dụng phương pháp đánh giákết đúng theo giữa kỹ thuật và giá đối với gói thầu áp dụng phương thức sàng lọc nhàthầu một giai đoạn một túi hồ nước sơ.

7. Hồ sơ mời thầu không được nêu yêucầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của sản phẩm hóa. Trường vừa lòng không thể miêu tả chitiết sản phẩm & hàng hóa theo công dụng kỹ thuật, xây đắp công nghệ, tiêu chuẩn công nghệthì được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm ví dụ để tham khảo, minh họacho yêu mong về chuyên môn của sản phẩm & hàng hóa nhưng bắt buộc ghi kèm theo cụm từ “hoặc tươngđương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời đề xuất quy định rõ nội hàm tương đương vớihàng hóa kia về đặc tính kỹ thuật, nhân tài sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ vàcác văn bản khác (nếu có) để tạo thuận tiện cho đơn vị thầu trong quá trình chuẩnbị làm hồ sơ dự thầu. Chỉ yêu mong nhà thầu nộp giấy tờ hoặc Giấy ủy quyền bánhàng của nhà sản xuất hoặc Giấy ghi nhận quan hệ đối tác trong ngôi trường hợphàng hóa là quánh thù, phức hợp cần đính vớitrách nhiệm ở trong phòng sản xuất trong việc cung ứng các dịch vụ sau bán hàng như bảohành, bảo trì, sửa chữa, cung cấp phụ tùng, vật tứ thay thế.

8. Khí cụ về thực hiện lao động:

a) Đối cùng với đấu thầu quốc tế, khi lậphồ sơ mời thầu bắt buộc quy định áp dụng lao hễ trong nước đối với những vị trícông vấn đề mà lao hễ trong nước đáp ứng nhu cầu được và có công dụng cung cấp, quánh biệtlà lao đụng phổ thông. Chỉ được sử dụng lao động quốc tế khi lao cồn trongnước không thỏa mãn nhu cầu yêu cầu. Nhà thầu không vâng lệnh quy định về bài toán sử dụnglao hễ khi triển khai hợp đồng, phụ thuộc vào mức độ vi phạm sẽ bị cấm tham gia hoạtđộng đấu thầu tại việt nam theo chế độ tại Khoản 4 Điều 122 của Nghị địnhnày;

b) Đối với đầy đủ gói thầu buộc phải sử dụngnhiều lao động phổ thông, làm hồ sơ mời thầu yêu cầu yêu ước nhà thầu khuyến nghị phươngán sử dụng lao rượu cồn địa phương nơi triển khai triển khai dự án, gói thầu;

c) Chủ chi tiêu chịu nhiệm vụ trướcpháp hình thức về việc tuân hành quy định tại Điểm a Khoản này trong quá trình lập hồsơ mời thầu, reviews hồ sơ dự thầu, phê duyệt tác dụng lựa lựa chọn nhà thầu, cam kết kếtvà triển khai hợp đồng;

d) hồ sơ dự thầu ở trong nhà thầu khôngđáp ứng yêu ước của hồ sơ mời thầu về sử dụnglao động luật pháp tại Điểm a Khoản này sẽ bị loại.

Điều 13. Thẩm địnhvà phê chăm nom hồ sơ mời thầu

1. Làm hồ sơ mời thầu buộc phải được thẩm địnhtheo vẻ ngoài tại Điều 105 của Nghị định này trước khi phê duyệt.

2. Việc phê chú ý hồ sơ mời thầu phảibằng văn phiên bản và địa thế căn cứ vào tờ trình phêduyệt, report thẩm định hồ sơ mời thầu.

Điều 14. Tổ chứclựa lựa chọn nhà thầu

1. Mời thầu:

Bên mời thầu đăng tải thông tin mờithầu theo chế độ tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 với Điểm b Khoản 1 hoặc Điểm a Khoản2 Điều 8 của Nghị định này.

2. Vạc hành, sửa đổi, nắm rõ hồ sơ mờithầu:

a) làm hồ sơ mời thầu được thiết kế chocác nhà thầu gia nhập đấu thầu rộng rãi hoặc cho những nhà thầu mang tên trong danhsách ngắn. Đối với bên thầu liên danh, chỉ cần một member trong liên danhmua hoặc dấn hồ sơ mời thầu, của cả trường hợp không hình thành liên danh khimua hoặc dấn hồ sơ mời thầu;

b) Trường vừa lòng sửa thay đổi hồ sơ mời thầusau khi phát hành, mặt mời thầu nên gửi đưa ra quyết định sửa đổi kèm theo mọi nội dung sửa thay đổi hồ sơ mời thầu mang đến cácnhà thầu đã sở hữu hoặc dấn hồ sơ mời thầu;

c) Trường hòa hợp cần hiểu rõ hồ sơ mời thầuthì công ty thầu buộc phải gửi văn bạn dạng đề nghị đến mặt mời thầu tối thiểu 03 ngày làm cho việc(đối cùng với đấu thầu vào nước), 05 ngày thao tác (đối cùng với đấu thầu quốc tế) trướcngày có thời điểm đóng thầu giúp xem xét, xử lý. Việc hiểu rõ hồ sơ mời thầu đượcbên mời thầu thực hiện theo một hoặc các bề ngoài sau đây:

- giữ hộ văn bạn dạng làm rõ cho các nhà thầu đã cài hoặc dìm hồ sơ mời thầu;

- vào trường hợp đề nghị thiết, tổ chứchội nghị chi phí đấu thầu để điều đình về phần lớn nội dung trong làm hồ sơ mời thầu mà các nhà thầu chưa rõ. Văn bản trao đổiphải được mặt mời thầu lưu lại thành biên phiên bản và lập thành văn phiên bản làm rõ hồ nước sơmời thầu gửi cho những nhà thầu đã sở hữu hoặc dấn hồ sơ mời thầu;

- Nội dung hiểu rõ hồ sơ mời thầukhông được trái với văn bản của làm hồ sơ mời thầu đang duyệt, Trường phù hợp sau khilàm rõ làm hồ sơ mời thầu dẫn đến phải sửa đổihồ sơ mời thầu thì câu hỏi sửa thay đổi hồ sơ mời thầu triển khai theo pháp luật tại Điểmb Khoản này;

d) quyết định sửa đổi, văn bạn dạng làm rõhồ sơ mời thầu là một phần của làm hồ sơ mời thầu.

3. Chuẩn chỉnh bị, nộp, tiếp nhận, quản ngại lý,sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu:

a) bên thầu chịu trách nhiệm trong việcchuẩn bị với nộp làm hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của làm hồ sơ mời thầu;

b) bên mời thầu tiếp nhận và quản lýcác hồ sơ dự thầu đã nộp theo chế độ cai quản hồ sơ mật cho đến khi công khai kếtquả tuyển lựa nhà thầu; trong số đông trường vừa lòng không được tiết lộ thông tin tronghồ sơ dự thầu trong phòng thầu này mang lại nhà thầu khác, trừ các thông tin được côngkhai lúc mở thầu. Hồ sơ dự thầu được gửiđến mặt mời thầu sau thời điểm đóng thầu sẽ không được mở, chưa phù hợp lệ với bịloại. Ngẫu nhiên tài liệu nào được nhà thầu gửi mang lại sau thời gian đóng thầu để sửa đổi, bổ sung cập nhật hồ sơ dự thầu vẫn nộp hầu như khônghợp lệ, trừ tài liệu đơn vị thầu gửi đến để triển khai rõ làm hồ sơ dự thầu theo yêu ước củabên mời thầu hoặc tài liệu làm rõ, bổ sung cập nhật nhằm chứng minh tư phương pháp hợp lệ, nănglực và kinh nghiệm của nhà thầu;

c) Khi mong muốn sửa đổi hoặc rút hồ sơ dựthầu vẫn nộp, công ty thầu phải gồm văn bạn dạng đề nghị nhờ cất hộ đến bên mời thầu. Mặt mời thầuchỉ chấp thuận việc sửa đổi hoặc rút hồ sơ dự thầu của nhà thầu nếu nhận thấy văn phiên bản đề nghị trước thời điểm đóng thầu;

d) mặt mời thầu phải tiếp nhận hồ sơdự thầu của toàn bộ các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu trước thời điểm đóng thầu, kểcả trường hợp bên thầu tham gia thầu chưa download hoặc không nhận hồ sơ mời thầu trựctiếp từ bên mời thầu. Trường hòa hợp chưa sở hữu hồ sơ mời thầu thì đơn vị thầu nên trảcho mặt mời thầu một khoản tiền bằng giá cả hồ sơ mời thầu trước khi hồ sơ dựthầu được tiếp nhận.

4. Mở thầu:

a) bài toán mở thầu đề xuất được tiến hànhcông khai và bước đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. Chỉ tiếnhành mở những hồ sơ dự thầu mà mặt mời thầu nhận thấy trước thời điểm đóng thầutheo yêu ước của làm hồ sơ mời thầu trước việc chứng kiến của thay mặt các bên thầutham dự lễ mở thầu, không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng ngắt mặt của những nhà thầu;

b) vấn đề mở thầu được triển khai đối vớitừng hồ sơ dự thầu theo sản phẩm tự vần âm tên của nhà thầu và theo trình từ bỏ sauđây:

- yêu thương cầu thay mặt từng bên thầu thamdự mở thầu chứng thực việc bao gồm hoặc không có thư áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá kèm theo làm hồ sơ dự thầu củamình;

- khám nghiệm niêm phong;

- Mở hồ sơ cùng đọc rõ các thông tin về:Tên công ty thầu; số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ; giá chỉ dự thầu ghi trong đối chọi dự thầu;giá trị giảm ngay (nếu có); thời hạn có hiệu lực hiện hành của hồ sơ dự thầu; thời gianthực hiện hòa hợp đồng; giá chỉ trị, hiệu lực củabảo đảm dự thầu; các thông tin không giống liên quan;

c) Biên bản mở thầu: những thông tinnêu trên Điểm b Khoản này phải được ghi vào biên bạn dạng mở thầu. Biên bạn dạng mở thầuphải được ký chứng thực bởi đại diện của mặt mời thầu và các nhà thầu tham dự lễmở thầu. Biên bạn dạng này nên được gửi cho các nhà thầu tham gia thầu;

d) Đại diện của bên mời thầu bắt buộc kýxác dấn vào bản gốc đối kháng dự thầu, thư áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá (nếu có), giấy ủy quyền của ngườiđại diện theo pháp luật của nhà thầu (nếu có); thỏa thuận liên danh (nếu có); bảođảm dự thầu; các nội dung khuyến cáo về tài bao gồm và các nội dung đặc biệt quan trọng kháccủa từng hồ sơ dự thầu.

Điều 15. Nguyêntắc đánh giá hồ sơ dự thầu

1. Việc nhận xét hồ sơ dự thầu phảicăn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá chỉ hồ sơ dự thầu và những yêu mong khác trong làm hồ sơ mờithầu, địa thế căn cứ vào làm hồ sơ dự thầu sẽ nộp, các tài liệu giải thích, nắm rõ hồ sơ dựthầu ở trong phòng thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu gồm đủ năng lượng và kinh nghiệm,có giải pháp khả thi để triển khai gói thầu.

2. Việc review được tiến hành trênbản chụp, công ty thầu phải phụ trách về tính thống nhất giữa bản gốc cùng bảnchụp. Trường hợp gồm sự sai khác giữa phiên bản gốc và bản chụp tuy nhiên không làm chũm đổithứ tự xếp hạng đơn vị thầu thì căn cứ vào phiên bản gốc để tiến công giá.

3. Ngôi trường hợp gồm sự không đúng khác giữa bảngốc và phiên bản chụp dẫn đến tác dụng đánh giá bán trên phiên bản gốc khác hiệu quả đánh giátrên phiên bản chụp, làm đổi khác thứ từ bỏ xếp hạng bên thầu thì hồ sơ dự thầu của nhàthầu bị loại.

Điều 16. Có tác dụng rõhồ sơ dự thầu

1. Sau khi mở thầu, đơn vị thầu bao gồm tráchnhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu mong của bên mời thầu. Trường hòa hợp hồ sơ dựthầu của phòng thầu thiếu tài liệu minh chứng tư bí quyết hợp lệ, năng lực và kinhnghiệm thì mặt mời thầu yêu mong nhà thầu làm rõ, bổ sung cập nhật tài liệu để bệnh minhtư giải pháp hợp lệ, năng lượng và gớm nghiệm. Đối với những nội dung khuyến cáo về kỹ thuật,tài bao gồm nêu trong làm hồ sơ dự thầu ở trong phòng thầu, việc nắm rõ phải đảm bảo an toàn nguyêntắc ko làm chuyển đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đang nộp, không núm đổigiá dự thầu.

2. Trường hợp sau khi đóng thầu, nếunhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các tài liệu minh chứng tư biện pháp hợp lệ,năng lực và tay nghề thì bên thầu được phép giữ hộ tài liệu đến bên mời thầu đểlàm rõ về tư phương pháp hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời thầu cótrách nhiệm đón nhận những tài liệu làm cho rõ ở trong phòng thầu giúp xem xét, tiến công giá;các tài liệu té sung, nắm rõ về tư cách hợplệ, năng lượng và kinh nghiệm được nhìn nhận như một trong những phần của làm hồ sơ dự thầu.

3. Việc nắm rõ hồ sơ dự thầu chỉ đượcthực hiện tại giữa bên mời thầu và nhà thầu bao gồm hồ sơ dự thầu đề nghị phải làm rõ và phảibảo đảm cơ chế không làm ráng đổi bản chất của bên thầu tham dự thầu. Nộidung làm rõ hồ sơ dự thầu cần thể hiện bằng văn bạn dạng và được bên mời thầu bảoquản như một trong những phần của hồ sơ dự thầu.

Xem thêm: Hướng dẫn cách trang điểm đơn giản đẹp tự nhiên như gái hàn, cách make up đơn giản đẹp tự nhiên như gái hàn

Điều 17. Sửa lỗivà hiệu chỉnh không đúng lệch

1. Sửa lỗi là câu hỏi sửa lại hầu như saisót trong làm hồ sơ dự thầu bao gồm lỗi số học và những lỗi không giống được triển khai theonguyên tắc sau đây:

a) Lỗi số học bao hàm những lỗi vì chưng thựchiện những phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách không đúng đắn khi thống kê giám sát giá dự thầu.Trường vừa lòng hồ sơ mời thầu gồm yêu ước phảiphân tích đối chọi giá chi tiết thì phải lấy số liệu vào bảng phân tích solo giá dựthầu chi tiết làm cơ sở cho câu hỏi sửa lỗi số học. Trường phù hợp không nhất quán giữađơn giá và thành chi phí thì lấy 1-1 giá làm cơ sởcho việc sửa lỗi; ví như phát hiện solo giá gồm sự không nên khác bất thường do lỗi hệ thậpphân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là các đại lý cho việc sửa lỗi;

b) những lỗi khác:

- trên cột thành tiền đã có được điền đầyđủ giá trị nhưng không tồn tại đơn giá tương xứng thi đối kháng giá được xác định bổ sung bằngcách phân thành tiền mang lại số lượng; lúc có đơn giá cơ mà cột thành tiền vứt trốngthì quý hiếm cột thành tiền sẽ được xác định bổ sung bằng cách nhân số lượng với 1-1 giá; giả dụ một câu chữ nào đó tất cả điềnđơn giá chỉ và cực hiếm tại cột thành tiền nhưng bỏ trống con số thì số lượng bỏtrống được xác minh bổ sung bằng cách chia cực hiếm tại cột thành tiền đến đơngiá của văn bản đó. Trường hợp con số được xác định bổ sung nêu trên khác với con số nêu trong làm hồ sơ mời thầu thì giá trị sai khác đó là sai lệch về phạmvi hỗ trợ và được hiệu chỉnh theo vẻ ngoài tại Khoản 2 Điều này;

- Lỗi nhầm đơn vị tính: Sửa lại chophù phù hợp với yêu cầu của làm hồ sơ mời thầu;

- Trường hợp có khác biệt giữa nhữngnội dung thuộc lời khuyên kỹ thuật và ngôn từ thuộc đề xuất tài chủ yếu thì nộidung thuộc khuyến nghị kỹ thuật đang là cơ sở cho bài toán sửa lỗi.

2. Hiệu chỉnh không đúng lệch:

a) Trường phù hợp có xô lệch về phạm vicung cung cấp thì quý giá phần kính chào thiếu sẽ được cộng thêm vào, quý giá phần chàothừa sẽ được trừ theo mức đối chọi giá tương xứng trong làm hồ sơ dự thầu ở trong phòng thầucó không đúng lệch;

Trường đúng theo trong hồ sơ dự thầu củanhà thầu gồm sai lệch không tồn tại đơn giá bán thì đem mức solo giá chào cao nhất đối vớinội dung này trong những các làm hồ sơ dự thầu không giống vượt qua bước đánh giá về kỹ thuậtđể làm cửa hàng hiệu chỉnh sai lệch; trường vừa lòng tronghồ sơ dự thầu của các nhà thầu vượt qua bước nhận xét về kỹ thuật không tồn tại đơngiá thì lấy đối chọi giá trong dự toán làm cửa hàng hiệu chỉnh không nên lệch; trường hợpkhông có dự toán gói thầu thì địa thế căn cứ vào 1-1 giá ra đời giá gói thầu làm cơsở hiệu chỉnh không đúng lệch;

Trường thích hợp chỉ gồm một đơn vị thầu duy nhấtvượt qua bước nhận xét về kỹ thuật thì thực hiện hiệu chỉnh sai lệch trên cơ sởlấy mức đơn giá khớp ứng trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu này; trường hòa hợp hồsơ dự thầu trong phòng thầu không tồn tại đơn giá chỉ thì mang mức 1-1 giá trong dự trù củagói thầu; ngôi trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đối kháng giá hìnhthành giá chỉ gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh không nên lệch;

b) ngôi trường hợp nhà thầu xin chào thiếu thuế,phí, lệ phí đề xuất nộp theo yêu mong nêu trong làm hồ sơ mời thầu thì mặt mời thầu phảicộng các giá thành đó vào giá bán dự thầu. Phần ngân sách chi tiêu này không được tính vào sai lệchthiếu theo biện pháp tại Điểm d Khoản 1 Điều 43 của điều khoản Đấu thầu;

c) trường hợp bên thầu gồm thư giảmgiá, việc sửa lỗi và