Thời gian ngủ hè thường niên của giáo viên cung cấp 1, 2, 3 là 08 tuần

Đây là nội dung trông rất nổi bật tại Nghị định 84/2020/NĐ-CP của chính phủ nước nhà quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục năm 2019.

Bạn đang xem: Nghị định hướng dẫn luật giáo dục


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

CHÍNH PHỦ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 84/2020/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 17 mon 7 năm 2020

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH đưa ra TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC

Căn cứ hiện tượng Tổ chức cơ quan chính phủ ngày19 mon 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giáo dục và đào tạo ngày 14tháng 6 năm 2019;

Theo kiến nghị của bộ trưởng liên nghành Bộ
Giáo dục cùng Đào tạo;

Chính phủ phát hành Nghị địnhquy định chi tiết một số điều của hình thức Giáo dục.

Chương I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định nàyquy định, chi tiết một số điều của pháp luật Giáo dục, bao gồm: thời gian nghỉ hè củanhà giáo; phong tặng danh hiệu ts danh dự, gs danh dự; chuyển đổi nhàtrẻ, trường chủng loại giáo, ngôi trường mầm non, cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông bốn thục thanh lịch nhàtrẻ, trường chủng loại giáo, trường mầm non, cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông bốn thục hoạt độngkhông vị lợi nhuận; học bổng khuyến khích học tập; học tập bổng chính sách và miễn,giảm giá vé thương mại & dịch vụ công cộng cho học sinh, sinh viên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này ápdụng đối với:

1. đơn vị trẻ, đội trẻ độc lập; trường mẫu giáo, lớp mẫugiáo độc lập; ngôi trường mầm non, lớp mầm non tự do (sau phía trên gọi phổ biến là cơ sởgiáo dục mầm non).

2. Trường tiểu học, trường trung học tập cơ sở, trườngtrung học phổ thông, trường phổ thông có không ít cấp học tập (sau trên đây gọi bình thường là cơsở giáo dục đào tạo phổ thông).

3. Trường trung cấp, trường cđ (sau đây gọichung là cơ sở giáo dục và đào tạo nghề nghiệp).

4. Đại học, ngôi trường đại học, học viện (sau phía trên gọichung là cơ sở giáo dục và đào tạo đại học).

5. Ngôi trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú, trường phổ thôngdân tộc chào bán trú, ngôi trường dự bị đại học, ngôi trường chuyên, trường năng khiếu sở trường (sauđây gọi phổ biến là trường chăm biệt).

6. Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung trọng tâm giáo dụcnghề nghiệp - giáo dục đào tạo thường xuyên, trung tâm giáo dục đào tạo nghề nghiệp.

7. Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Thời hạn nghỉ hè của phòng giáo

1. Thời hạn nghỉ hè của nhà giáo:

a) thời hạn nghỉ hè từng năm của giáo viên đại lý giáodục mầm non, cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông, trường siêng biệt là 08 tuần, bao gồm cảnghỉ phép hằng năm;

b) thời hạn nghỉ hè thường niên của cô giáo trườngtrung cấp cho và giảng viên trường cao đẳng là 06 tuần, bao hàm cả nghỉ phép hằngnăm;

c) thời hạn nghỉ hè thường niên của giảng viên đại lý giáodục đh được tiến hành theo quy chế tổ chức và buổi giao lưu của cơ sở giáo dụcđại học;

d) vào trường hợp bỗng nhiên xuất, cấp bách để chống chốngthiên tai, bệnh dịch lây lan hoặc ngôi trường hợp cấp bách, thời hạn nghỉ hè của nhà giáocơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông, trường siêng biệt, trườngtrung cung cấp và trường cđ do bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, bộ trưởng Bộ
Lao rượu cồn - thương binh và Xã hội đưa ra quyết định theo thẩm quyền.

2. Ngoài thời hạn nghỉ hè theo hình thức tại khoản 1Điều này, giáo viên, giảng viên được ngủ lễ, đầu năm mới và những ngày nghỉ không giống theoquy định của cục luật Lao động.

3. Căn cứ kế hoạch thời gian năm học vày Bộ giáo dục và đào tạo và
Đào tạo phát hành và điều kiện ví dụ của địa phương, chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh,thành phố trực thuộc tw (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh) quyếtđịnh thời khắc nghỉ hè của giáo viên ở cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non, phổ thông, trườngchuyên biệt bên trên địa bàn.

Căn cứ quy địnhtại điểm b khoản 1 Điều này, hiệu trưởng trường trung cấp, trường cđ quyếtđịnh thời khắc nghỉ hè của giáo viên, giảng viên cân xứng với chiến lược đào tạovà điều kiện rõ ràng của từng trường.

4. Việc nghỉ hè ở trong nhà giáo vào cơ sở giáo dục thuộc
Bộ Công an, cỗ Quốc phòng thực hiện theo qui định riêng của chính phủ.

Chương II

PHONGTẶNG DANH HIỆU TIẾN SĨ DANH DỰ, GIÁO SƯ DANH DỰ

Điều 4. Phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự

1. Đối tượng được phong tặng:

a) bên giáo, công ty khoa học;

b) Nhà chuyển động chính trị, xóm hội.

2. Điều khiếu nại được phong tặng:

a) Là người nước ta định cư ở nước ngoài hoặc ngườinước ngoài có tương đối nhiều thành tích đóng góp góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và công nghệ của
Việt Nam, được một cơ sở giáo dục đại học đào tạo trình độ chuyên môn tiến sĩ của Việt Namđồng ý phong tặng ngay đối với đối tượng người dùng quy định trên điểm a khoản 1 Điều này;

b) Là người nước ta định cư ở nước ngoài hoặc ngườinước ngoài có nhiều thành tích đóng góp góp cho sự nghiệp giáo dục và kỹ thuật của
Việt Nam, bao gồm uy tín quốc tế, có không ít thành tích, công lao góp phần cho tình hữunghị, cho sự phát triển kinh tế tài chính - xóm hội của vn và được một đại lý giáo dụcđại học đào tạo chuyên môn tiến sĩ của Việt Nam gật đầu phong tặng đối với đối tượngquy định trên điểm b khoản 1 Điều này.

3. Các bước phong tặng:

a) các đại lý giáo dục đại học tổ chức họp hội đồng khoa họcvà đào tạo để coi xét vấn đề phong tặng bảo đảm an toàn đúng đối tượng, điều kiện theoquy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này;

b) địa thế căn cứ quyết nghị của hội đồng khoa học và đào tạo,hiệu trưởng, giám đốc cửa hàng giáo dục đại học trình hội đồng trường xem xét,thông qua. Trên các đại lý nghị quyết của hội đồng trường, hiệu trưởng, người đứng đầu raquyết định phong tặng ngay và tổ chức lễ trao tặng kèm danh hiệu;

c) vào trường hợp đề xuất thiết, hiệu trưởng, giám đốccơ sở giáo dục đại học có văn phiên bản đề nghị bộ Ngoại giao, bộ Công an hoặc Cơquan thay mặt của nước có người được ý kiến đề nghị phong khuyến mãi ngay có chủ ý việc ko viphạm lao lý của Việt Nam, quy định của nước thường trực và những điều ước quốc tếmà việt nam là thành viên.

4. đại lý giáo dục đại học đào tạo trình độ chuyên môn tiến sĩ thiếtkế, in phôi, cấp phát và quản lý bằng ts danh dự. Bằng tiến sỹ danh dự phảighi rõ danh hiệu “Tiến sĩ danh dự”, không ghi “học vị Tiến sĩ” cùng không ghingành đào tạo; công khai minh bạch thông tin của fan được phong bộ quà tặng kèm theo trên trang thôngtin điện tử của đại lý giáo dục đh và gửi ra quyết định phong khuyến mãi ngay về bộ Giáodục với Đào tạo ra sau các lần phong tặng.

Điều 5. Phong tặng danh hiệu giáo sư danh dự

1. Đối tượng được phong tặng:

a) công ty giáo, đơn vị khoa học;

b) Nhà hoạt động chính trị, buôn bản hội.

2. Điều kiện được phong tặng:

a) Đáp ứng những điều kiện chế độ tại khoản 2 Điều 4Nghị định này;

b) Gó bằng tiến sĩ.

3. Quy trình phong tặng kèm thực hiện tại theo giải pháp tạikhoản 3 Điều 4 Nghị định này.

4. Quyết định phong tặng ngay danh hiệu gs danh dự phảighi rõ danh hiệu “Giáo sư danh dự”. Cơ sở giáo dục và đào tạo đại học công khai minh bạch thông tincủa người được phong tặng ngay trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đào tạo đại họcvà gửi quyết định phong tặng ngay về Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo nên sau các lần phong tặng.

Chương III

CHUYỂNĐỔI NHÀ TRẺ, TRƯỜNG MẪU GIÁO, TRƯỜNG MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TƯ THỤCSANG NHÀ TRẺ, TRƯỜNG MẪU GIÁO, TRƯỜNG MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TƯ THỤCHOẠT ĐỘNG KHÔNG VÌ LỢI NHUẬN

Điều 6. đổi khác nhà trẻ, trường chủng loại giáo, trường mầm nontư thục sang nhà trẻ, trường mẫu mã giáo, trường mần nin thiếu nhi tư thục vận động khôngvì lợi nhuận

1. Hồ sơ biến đổi bao gồm:

a) Tờ trình đề nghị thay đổi nhà trẻ, trường mẫugiáo, trường mần nin thiếu nhi tư thục sang bên trẻ, trường mẫu giáo, trường mần nin thiếu nhi tưthục chuyển động không vị lợi nhuận, trong số đó nêu rõ sự cần thiết phải chuyển đổi;tôn chỉ, mục đích chuyển động không bởi vì lợi nhuận; phần vốn góp, phần gia tài thuộcsở hữu phổ biến hợp nhất không phân chia trong phòng trẻ, trường mẫu giáo, ngôi trường mầmnon tư thục (nếu có);

b) Văn phiên bản cam kết của những nhà đầu tư chi tiêu đại diện không nhiều nhất75% tổng khoản vốn góp so với nhà trẻ, trường chủng loại giáo, trường mần nin thiếu nhi tư thụcchuyển sang bên trẻ, trường mẫu giáo, trường thiếu nhi tư thục chuyển động không vìlợi nhuận, đảm bảo thực hiện vận động không bởi lợi nhuận, không rút vốn, khônghưởng lợi tức; phần lợi tức đầu tư tích lũy hằng năm thuộc sở hữu chung hợp nhấtkhông phân chia để tiếp tục đầu tư chi tiêu phát triển bên trẻ, trường chủng loại giáo, trườngmầm non tứ thục;

c) Dự thảo quy chế tổ chức triển khai và hoạt động; dự thảo quy chếtài chủ yếu nội bộ của nhà trẻ, trường mẫu mã giáo, trường mần nin thiếu nhi tư thục hoạt độngkhông bởi vì lợi nhuận;

d) phiên bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được hội chứng thựctừ bản chính hoặc phiên bản sao kèm theo bạn dạng chính nhằm đối chiếu report kết trái kiểmtoán; thỏa thuận xử lý phần vốn góp cho nhà đầu tư không gật đầu chuyển đổisang nhà trẻ, trường chủng loại giáo, trường mần nin thiếu nhi tư thục hoạt động không vì lợinhuận (nếu có); các giấy tờ, tài liệu về khu đất đai, tài sản, tài chính, tổ chứcvà nhân sự ở trong phòng trẻ, trường mẫu mã giáo, trường mầm non tư thục thay đổi sangnhà trẻ, trường mẫu mã giáo, trường thiếu nhi tư thục vận động không bởi vì lợi nhuận;

đ) Báo cáođánh giá ảnh hưởng của việc chuyển đổi về nhân sự, tài chính, tài sản và phươngán xử lý;

e) Quyết định thành lập nhà trẻ, trường chủng loại giáo, trườngmầm non tứ thục, ra quyết định công dấn hội đồng ngôi trường đương nhiệm, quyết địnhcông dấn hiệu trưởng đương nhiệm trong phòng trẻ, trường chủng loại giáo, trường mầm nontư thục và những tài liệu tương quan khác (nếu có).

2. Quá trình xử lý hồ sơ đổi khác như sau:

a) bên trẻ, trường chủng loại giáo, trường thiếu nhi tư thục gửi01 cỗ hồ sơ theo luật pháp tại khoản 1 Điều này trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặcnộp trực đường kèm theo phiên bản mềm cho Ủy ban quần chúng. # quận, huyện, thành phố, thịxã nằm trong tỉnh (sau đây gọi bình thường là Ủy ban nhân dân cấp cho huyện) so với nhà trẻ,trường chủng loại giáo, trường thiếu nhi tư thục bởi vì nhà đầu tư chi tiêu trong nước chi tiêu và bảođảm điều kiện hoạt động; Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh đối với nhà trẻ, trường mẫugiáo, trường mầm non tư thục bởi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư chi tiêu và đảm bảo điều kiệnhoạt động; Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo đối với cơ sở giáo dục đào tạo mầm non bốn thục vị cơquan thay mặt đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức triển khai quốc tế liên chính phủ nước nhà đề nghị;

b) vào thời hạn 20 ngày thao tác tính từ thời điểm ngày nhận đủhồ sơ theo cơ chế tại khoản 1 Điều này, Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo so với nhàtrẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục bởi nhà chi tiêu trong nước chi tiêu vàbảo đảm đk hoạt động; Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo đối với nhà trẻ, trường mẫugiáo, trường thiếu nhi tư thục vì chưng nhà đầu tư chi tiêu nước ngoài chi tiêu và đảm bảo an toàn điều kiệnhoạt đụng tổ chức đánh giá hồ sơ, trình Ủy ban nhân cung cấp huyện hoặc Ủy ban nhândân cung cấp tỉnh theo thẩm quyền đưa ra quyết định chuyển đổi.

Trong thời hạn20 ngày thao tác làm việc tính từ thời điểm ngày nhận đủ hồ sơ theo luật tại khoản 1 Điều này,Bộ giáo dục và Đào chế tạo ra tổ chức thẩm định hồ sơ và quyết định biến đổi đối vớicơ sở giáo dục đào tạo mầm non bốn thục bởi cơ quan thay mặt ngoại giao nước ngoài, tổ chứcquốc tế liên cơ quan chỉ đạo của chính phủ đề nghị.

Quyết địnhchuyển thay đổi được chào làng công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thôngtin năng lượng điện tử của cơ quan đưa ra quyết định chuyển đổi.

c) Trường đúng theo hồ sơ không bảo đảm an toàn theo quy định, trongthời hạn 05 ngày thao tác làm việc tính từ ngày nhận hồ nước sơ, Ủy ban nhân cung cấp huyện, Ủy bannhân dân cung cấp tỉnh hoặc Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ra gửi văn bạn dạng thông báo cho nhà trẻ,trường mẫu mã giáo, trường thiếu nhi tư thục và nêu rõ lý do.

Điều 7. đổi khác cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông bốn thục thanh lịch cơsở giáo dục đào tạo phổ thông tư thục hoạt động không bởi lợi nhuận

1. Hồ nước sơ biến đổi bao gồm:

a) Tờ trình đề nghị biến đổi cơ sở giáo dục và đào tạo phổthông bốn thục sang cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông bốn thục vận động không vị lợi nhuận,trong kia nêu rõ sự cần thiết phải đưa đổi; tôn chỉ, mục đích hoạt động khôngvì lợi nhuận; phân vốn góp, phần tài sản thuộc về chung hợp tốt nhất không phânchia ở trong nhà trường (nếu có);

b) Văn bạn dạng cam kết của các nhà đầu tư đại diện không nhiều nhất75% tổng khoản vốn góp so với cơ sở giáo dục phổ thông tư thục gửi sang cơ sởgiáo dục phổ thông bốn thục chuyển động không vì chưng lợi nhuận, bảo đảm an toàn thực hiện tại hoạtđộng không do lợi nhuận, ko rút vốn, không thụ hưởng tức; phần lợi nhuậntích lũy hằng năm thuộc sở hữu chung hợp tuyệt nhất không phân chia để thường xuyên đầutư cải cách và phát triển cơ sở giáo dục phổ thông tứ thục;

c) Dự thảo quy chế tổ chức triển khai và hoạt động; dự thảo quychế tài chủ yếu nội bộ của cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông tư thục vận động không bởi lợinhuận;

d) bản sao được cấp từ sổ gốc, phiên bản sao được bệnh thựctừ bản chính hoặc phiên bản sao kèm theo bản chính nhằm đối chiếu báo cáo kết quả kiểmtoán; thỏa thuận xử lý phần vốn góp cho nhà đầu tư không gật đầu chuyển đổisang cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông tứ thục chuyển động không vì chưng lợi nhuận (nếu có);các giấy tờ, tư liệu về khu đất đai, tài sản, tài chính, tổ chức và nhân sự của cơsở giáo dục đào tạo phổ thông tư thục thay đổi sang cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông tư thụchoạt cồn không vày lợi nhuận;

đ) Báo cáođánh giá ảnh hưởng tác động của việc đổi khác về nhân sự, tài chính, tài sản và phươngán xử lý;

e) Quyết định ra đời cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông tứ thục,quyết định công nhận hội đồng trường đương nhiệm, ra quyết định công thừa nhận hiệu trưởngđương nhiệm của cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông tứ thục và các tài liệu liên quan khác(nếu có).

2. Quy trình chuyển đổi:

a) Cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông bốn thục nhờ cất hộ 01 bộ hồ sơtheo nguyên tắc tại khoản 1 Điều này trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc nộp trựctuyến kèm theo bản mềm đến Ủy ban nhân dân cung cấp huyện đối với trường tiểu học tập tưthục, ngôi trường trung học tập cơ sở tứ thục với trường phổ thông bốn thục có nhiều cấp họccó cấp cho học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư chi tiêu trong nước chi tiêu và bảo đảmđiều kiện hoạt động; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường trung học tập phổthông tứ thục, ngôi trường phổ thông tư thục có rất nhiều cấp học có cấp học cao nhất làtrung học phổ thông do nhà đầu tư chi tiêu trong nước đầu tư chi tiêu và đảm bảo an toàn điều kiện hoạt độngvà cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông tứ thục vày nhà chi tiêu nước ngoài đầu tư chi tiêu và bảo đảmđiều khiếu nại hoạt động; Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo so với cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông tưthục bởi vì cơ quan thay mặt đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức triển khai quốc tế liên thiết yếu phủđề nghị;

b) vào thời hạn trăng tròn ngày thao tác làm việc tính từ ngày nhận đủhồ sơ theo nguyên tắc tại khoản 1 Điều này, Phòng giáo dục và Đào tạo đối với trườngtiểu học tư thục, ngôi trường trung học cơ sở bốn thục cùng trường phổ thông bốn thục cónhiều cấp học gồm cấp học tối đa là trung học cơ sở vì chưng nhà đầu tư trong nước đầutư và bảo đảm điều khiếu nại hoạt động; Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo đối với trường trunghọc phổ thông tứ thục, trường phổ thông tứ thục có không ít cấp học bao gồm cấp học caonhất là trung học phổ thông vì chưng nhà đầu tư chi tiêu trong nước đầu tư chi tiêu và bảo đảm điều kiệnhoạt động và cơ sở giáo dục phổ thông tứ thục bởi nhà chi tiêu nước bên cạnh đầu tưvà đảm bảo điều kiện hoạt động tổ chức đánh giá hồ sơ, trình Ủy ban quần chúng. # cấphuyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo thẩm quyền đưa ra quyết định chuyển đổi.

Trong thời hạn20 ngày thao tác làm việc tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo chính sách tại khoản 1 Điều này,Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ra tổ chức đánh giá và thẩm định hồ sơ cùng quyết định chuyển đổi đối vớicơ sở giáo dục phổ thông tứ thục do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổchức nước ngoài liên cơ quan chính phủ đề nghị.

Quyết địnhchuyển thay đổi được chào làng công khai trên cổng tin tức điện tử hoặc trang thôngtin điện tử của cơ quan quyết định chuyển đổi.

c) Trường phù hợp hồ sơ không đảm bảo theo quy định, trongthời hạn 05 ngày thao tác làm việc tính từ thời điểm ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân cấp cho huyện, Ủyban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ giáo dục và Đào tạo ra gửi văn bản thông báo mang lại cơsở giáo dục phổ thông bốn thục và nêu rõ lý do.

Chương IV

HỌC BỔNGKHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP, HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH VÀ MIỄN, GIẢM GIÁ VÉ DỊCH VỤ CÔNG CỘNGCHO HỌC SINH, SINH VIÊN

Điều 8. Học bổng khuyến khích học tập

1. Đối tượng xét, cấp học bổng khuyến khích học tập:

a) học sinh khối trung học ít nhiều chuyên trong cơ sởgiáo dục đại học, học viên trường chuyên bao gồm hạnh kiểm tốt, học lực xuất sắc trong kỳxét, cấp học bổng bao gồm điểm môn chuyên của học tập kỳ xét cấp cho từ 8,5 trở lên trên hoặc đạtmột trong các giải từ khuyến khích trở lên vào kỳ thi học sinh tốt cấp quốcgia, quanh vùng hoặc thế giới của năm đó;

b) học sinh các trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục,thể thao gồm hạnh kiểm từ loại khá trở lên, học tập lực đạt từ vừa phải trong kỳxét, cấp học bổng và đạt giải hoặc huy chương trong hội thi cấp quốc gia, khuvực hoặc thế giới của năm học tập đó;

c) học sinh, sinh viên vẫn học trong các cơ sở giáo dụcnghề nghiệp, cơ sở giáo dục đh có hiệu quả học tập, rèn luyện từ các loại khátrở lên, không trở nên kỷ cách thức từ nấc khiển trách trở lên trên trong kỳ xét cấp học bổng.

2. Mức học bổng đối với đối tượng người dùng quy định tại điểm avà điểm b khoản 1 Điều này:

a) Đối với ngôi trường chuyên, trường năng khiếu sở trường nghệ thuật,thể dục, thể thao: Mức học tập bổng cung cấp cho một học sinh một tháng tối thiểu bằngba lần mức học phí hiện hành của trường trung học càng nhiều chuyên tại địaphương;

b) Đối với 1 khối trung học ít nhiều chuyên vào cơ sởgiáo dục đại học: Mức học tập bổng cung cấp cho một học viên do hiệu trưởng cơ sở giáo dụcđại học điều khoản nhưng ko thấp hơn mức trần học phí hiện hành mà học viên đóphải đóng góp tại trường;

c) Đối với phần đa trường ko thu học tập phí: Mức học tập bổngtối thiểu bằng cha lần nút trần chi phí khóa học của ngôi trường trung học nhiều tại địaphương.

3. Mức học tập bổng đối với đối tượng quy định tại điểm ckhoản 1 Điều này:

a) học bổng nhiều loại khá: Mức học bổng bằng hoặc cao hơn mứctrần khoản học phí hiện hành của ngành, chuyên ngành, nghề mà học sinh, sinh viên đóphải đóng góp tại trường vì hiệu trưởng hoặc giám đốc dụng cụ (sau đây gọi chunglà hiệu trưởng) so với học sinh, sinh viên bao gồm điểm trung bình phổ biến học tập vàđiểm rèn luyện phần nhiều đạt các loại khá trở lên. Đối với các trường tứ thục mức học tập bổngtối thiểu bởi hiệu trưởng quy định.

Đối với nhữngngành nghề đào tạo không thu ngân sách học phí thì vận dụng theo 1-1 giá được công ty nước đặthàng, giao trách nhiệm hoặc đấu thầu đến nhóm ngành huấn luyện của trường;

b) học tập bổng loại giỏi: Mức học tập bổng cao hơn nữa loại khádo hiệu trưởng quy định đối với học sinh, sinh viên có điểm trung bình phổ biến họctập đạt loại giỏi trở lên với điểm tập luyện đạt loại xuất sắc trở lên;

c) học bổng các loại xuất sắc: Mức học tập bổng cao hơn nữa loạigiỏi vày hiệu trưởng quy định đối với học sinh, sinh viên tất cả điểm trung bìnhchung học tập cùng điểm rèn luyện mọi đạt các loại xuất sắc;

d) Điểm trung bình phổ biến học tập cùng điểm tập luyện quyđịnh tại các điểm a, b và c khoản này được khẳng định theo hiện tượng hiện hành của
Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, bộ Lao hễ - mến binh cùng Xã hội; trong những số ấy điểmtrung bình thông thường học tập để xét học tập bổng theo biện pháp tại Nghị định này đượctính tự điểm thi, bình chọn hết môn học lần đồ vật nhất.

4. Nguồn học tập bổng:

a) Đối với trường chuyên, trường năng khiếu sở trường nghệ thuật,thể dục, thể thao: học tập bổng khuyến khích tiếp thu kiến thức được sắp xếp trong dự toán chingân sách địa phương để cấp cho về tối thiểu 30% số học viên chuyên của trường. Đốivới khối trung học đa dạng chuyên trong cơ sở giáo dục đại học, học bổng khuyếnkhích tiếp thu kiến thức được bố trí từ thu nhập hợp pháp của các đại lý giáo dục đại học và từnguồn thu đúng theo pháp của ngôi trường trung học nhiều chuyên;

b) Đối với những cơ sở giáo dục và đào tạo nghề nghiệp, cơ sở giáodục đại học: học tập bổng khuyến khích học tập được bố trí tối thiểu 8% nguồn thu họcphí so với trường công lập và tối thiểu 2% nguồn thu học phí đối với trường tưthục.

5. Trình tự xét, cung cấp học bổng đối với đối tượng người tiêu dùng quy địnhtại điểm a cùng điểm b khoản 1 Điều này:

a) Đối cùng với trường chăm và trường năng khiếu: Hiệutrưởng khẳng định số suất học bổng đến từng lớp học tập và căn cứ vào học bổng củanăm để cấp cho học viên theo thứ tự ưu tiên từ giải quốc tế, khoanh vùng quốc tế,quốc gia đến điểm môn siêng (đối với những trường chuyên) hoặc công dụng học tập(đối với các trường năng khiếu);

b) Đối với khối trung học ít nhiều chuyên trong cơ sởgiáo dục đại học: Hiệu trưởng khẳng định số suất học bổng với mức học tập bổng mang đến từngkhối, lớp học căn cứ vào học tập bổng của năm để xét, cấp cho học viên theo vật dụng tựưu tiên từ giải quốc tế, quanh vùng quốc tế, giang sơn đến điểm môn chuyên;

c) học tập bổng được cấp cho theo từng học kỳ và cấp 09 thángtrong năm học.

Ngoài học tập bổngkhuyến khích tiếp thu kiến thức theo chính sách tại Nghị định này, quản trị Ủy ban quần chúng. # cấptỉnh có thể có các chế độ, chế độ khác so với học sinh trường chuyên, trườngnăng năng khiếu thuộc địa phương hoặc bởi địa phương quản ngại lý.

6. Trình trường đoản cú xét, cấp học bổng đối với đối tượng người sử dụng quy địnhtại điểm c khoản 1 Điều này:

a) Hiệu trưởng căn cứ vào nguồn học bổng khuyến khíchhọc tập khẳng định số lượng suất học bổng mang đến từng khóa học, ngành học. Trong trườnghợp con số học sinh, sinh viên ở trong diện được xét, cấp học bổng nhiều hơn sốsuất học bổng thì bài toán xét, cung cấp học bổng bởi hiệu trưởng quyết định;

b) Hiệu trưởng địa thế căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyệncủa học tập sinh, sinh viên thực hiện xét, cấp học bổng theo thứ tự từ một số loại xuất sắctrở xuống cho đến khi kết thúc số suất học bổng đã làm được xác định;

c) học tập bổng được cấp cho theo từng học kỳ và cấp 10 thángtrong năm học. Đối với học tập sinh, sinh viên giảng dạy theo cách thức tích lũy môđun hoặc tín chỉ thì được xét, cấp cho học bổng theo con số mô đun hoặc tín chỉ,trong kia 15 tế bào đun hoặc tín chỉ được tính tương đương với một học tập kỳ.

Học sinh, sinhviên thuộc diện hưởng học tập bổng chủ yếu sách, trợ cấp cho xã hội, cơ chế ưu đãithì vẫn được xét, cấp cho học bổng khuyến khích học hành theo phương tiện tại Nghị địnhnày.

Điều 9. Học tập bổng chủ yếu sách

1. Đối tượng: sv theo chế độ cử tuyển; học tập sinhtrường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú; học viên các đại lý giáo dụcnghề nghiệp giành riêng cho thương binh, tín đồ khuyết tật.

2. Nút hưởng:

a) Đối với sinh viên theo cơ chế cử tuyển; học tập sinhtrường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú; học viên đại lý giáo dụcnghề nghiệp giành cho thương binh, bạn khuyết tật: Mức học tập bổng bởi 80% mứclương cơ sở/tháng;

b) Đối với học tập viên là mến binh ở trong hộ nghèo họctrong những cơ sở giáo dục và đào tạo nghề nghiệp dành riêng cho thương binh, người khuyết tật: Mứchọc bổng bằng 100% nút lương cơ sở/tháng.

3. Hiệ tượng hưởng:

a) Đối tượng chế độ tại khoản 1 Điều này chỉ được hưởngchế độ học bổng cơ chế một lần trong cả quá trình học;

b) Trường vừa lòng học sinh, sinh viên, học tập viên thuộc đối tượng được hưởngnhiều cơ chế cùng thời gian thì chỉ được thừa hưởng 1 chính sách cao nhất hoặchọc đồng thời nhiều ngành, những cơ sở giáo dục thì chỉ được hưởng cơ chế ởmột ngành trên một đại lý giáo dục;

c) học tập sinh, sinh viên, học viên là đối tượng được hưởngchính sách theo phương tiện tại Điều này nhưng lại thuộc đối tượng được tận hưởng chínhsách trợ cấp cho ưu đãi, trợ cấp cho xã hội, học tập bổng khuyến khích học hành thì vẫn đượchưởng các chế độ này theo quy định;

d) học tập sinh, sinh viên, học tập viên bị kỷ dụng cụ buộc thôihọc hoặc bị đình chỉ tiếp thu kiến thức thì không thừa hưởng các chính sách quy định tại
Điều này kể từ thời điểm đưa ra quyết định kỷ nguyên lý có hiệu lực hoặc trong thời hạn bịđình chỉ;

đ) học bổngchính sách được cấp đủ 12 tháng/năm, số năm học tập được hưởng chính sách không đượcvượt quá số năm hoặc số học tập kỳ tối đa để xong chương trình đào tạo và huấn luyện tương ứngvới các ngành học theo quy định. Riêng so với năm học cuối thừa hưởng theo sốtháng thực học.

Đối với họcsinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học nếu bị lưu ban thìnăm học lưu thuở đầu tiên vẫn thừa kế học bổng cơ chế theo quy định.

e) Đối với những chương trình huấn luyện và giảng dạy theo phương thứctích lũy mô đun hoặc tín chỉ thì học bổng chính sách được cung cấp theo thời hạn đàotạo quy đổi tuy vậy không vượt quá thời gian đào tạo thành của ngành, nghề cùng trình độđào tạo nên tương đương đối với chương trình giảng dạy theo niên chế, được xem bằngcông thức bên dưới đây:

Học bổng cơ chế theo mô đun, tín chỉ trong vòng thời gian khẳng định để tính học tập bổng bao gồm sách

=

Tổng số học bổng chế độ của chương trình đào tạo và huấn luyện theo niên chế

x

Số tế bào đun, tín chỉ học trong khoảng thời gian khẳng định để tính học tập bổng thiết yếu sách

Tổng số mô đun, tín chỉ

Trong đó:

Tổng số học bổng cơ chế của chương trình huấn luyện theo niên chế

=

Mức học bổng cơ chế 01 tháng của 01 học tập sinh, sinh viên của chương trình huấn luyện theo niên chế

x

Số tháng học của cả khóa đào tạo và huấn luyện của chương trình huấn luyện và đào tạo theo niên chế

g) không áp dụnghọc bổng cơ chế đối với học tập sinh, sinh viên học tập văn bằng hai, huấn luyện theođịa chỉ, hiệ tượng đào sinh sản từ xa, liên kết huấn luyện và giảng dạy và vừa có tác dụng vừa học.

4. Làm hồ sơ hưởng bao gồm sách:

a) Đối với sv theo chế độ cử tuyển: bản cam kếtcủa sinh viên, có xác nhận của nhà trường vị trí đang theo học (Mẫu số 01 trên Phụ lục ban hành kèm theo Nghị địnhnày);

b) Đối với học viên trường dự bị đại học, trường phổthông dân tộc nội trú: phiên bản sao được cung cấp từ sổ gốc, bạn dạng sao được xác thực từ bảnchính hoặc bản sao kèm theo bạn dạng chính để so sánh giấy khai sinh; giấy báotrúng tuyển;

c) Đối với học tập viên cửa hàng giáo dục nghề nghiệp dànhcho yêu quý binh, fan khuyết tật: Đơn ý kiến đề nghị (Mẫu số02 và mẫu mã số 03 trên Phụ lục phát hành kèm theo
Nghị định này); phiên bản sao được cấp cho từ sổ gốc, bạn dạng sao được xác thực từ bảnchính hoặc phiên bản sao kèm theo phiên bản chính để đối chiếu giấy khai sinh; bạn dạng sao đượccấp trường đoản cú sổ gốc, phiên bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bạn dạng sao tất nhiên bảnchính để đối chiếu giấy chứng thực khuyết tật vì Ủy ban dân chúng xã, phường, thịtrấn cấp đối với học viên là fan khuyết tật; trường thích hợp học viên chưa xuất hiện giấyxác dấn khuyết tật thì bửa sung bạn dạng sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứngthực từ phiên bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính nhằm đối chiếu quyết định của Ủyban nhân dân cấp huyện về vấn đề trợ cung cấp xã hội đối với người khuyết tật; phiên bản saođược cấp từ sổ gốc, bạn dạng sao được xác thực từ bản chính hoặc phiên bản sao kèm theobản chủ yếu để so sánh thẻ yêu quý binh so với học viên là yêu quý binh.

5. Trình tự xét, cấp cho học bổng:

a) Đối vớisinh viên theo chính sách cử tuyển:

- trong thời hạn15 ngày kể từ ngày nhập học, sinh viên nộp làm hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưuđiện hoặc nộp trực đường theo vẻ ngoài về Sở Nội vụ nơi đk hộ khẩu thườngtrú so với sinh viên ngôi trường đại học, trường cao đẳng sư phạm hoặc Sở lao động- yêu mến binh với Xã hội nơi đk hộ khẩu thường xuyên trú so với sinh viên trườngcao đẳng trừ sinh viên trường cao đẳng sư phạm. Từng sinh viên chỉ nộp một cỗ hồsơ một lượt để kiến nghị cấp học tập bổng trong cả thời gian học tại đại lý giáo dục;

- Sở Nội vụ, Sở Lao động - yêu đương binh với Xã hội tiếpnhận hồ nước sơ, thẩm định, lập danh sách, dự toán nhu cầu kinh giá thành (Mẫu số 04 trên Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này)và triển khai việc bỏ ra trả học tập bổng cơ chế cho sv theo quy định. Trườnghợp hồ sơ không đảm bảo đúng quy định, Sở Nội vụ, Sở Lao cồn - mến binh và
Xã hội có trách nhiệm thông báo cho những người học trong thời hạn 07 ngày thao tác làm việc kểtừ ngày nhận thấy hồ sơ;

- Sinh viên nhận học bổng chính sách trực tiếp trên Sở
Nội vụ, Sở Lao động - thương binh và Xã hội hoặc thông qua tài khoản ngân hàngcủa sv theo thời hạn xét, cung cấp học bổng.

b) Đối với học viên trường dự bị đại học, ngôi trường phổthông dân tộc nội trú:

- trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhập học, họcsinh nộp hồ sơ theo điều khoản cho nhà trường nơi học viên đang theo học để xét,cấp học tập bổng chính sách. Mỗi học viên chỉ nộp một bộ hồ sơ một đợt để đề xuất cấphọc bổng vào cả thời hạn học tại cơ sở giáo dục;

- cơ sở giáo dục chào đón hồ sơ, thẩm định, lập danhsách, dự toán nhu cầu kinh phí tổn (Mẫu số 04 tại Phụlục ban hành kèm theo Nghị định này) gởi về cơ quan cai quản trực tiếp. Trường hợphồ sơ không bảo vệ đúng quy định, cơ sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm thông báo chongười học tập trong thời hạn 05 ngày có tác dụng việc kể từ ngày nhận thấy hồ sơ;

- học viên nhận học tập bổng chính sách tại các đại lý giáo dụcđang theo học theo chu trình xét, cấp học bổng chính sách theo quy định.

c) Đối với học tập viên các đại lý giáo dục công việc và nghề nghiệp dànhcho yêu thương binh, fan khuyết tật:

- trong thời hạn 15 ngày tính từ lúc ngày nhập học, cơ sởgiáo dục nghề nghiệp thông báo cho học tập viên về cơ chế học bổng bao gồm sách, thờigian nộp hồ sơ và hướng dẫn học viên nộp hồ sơ theo quy định. Mỗi học tập viên chỉphải nộp một cỗ hồ sơ một lần để ý kiến đề xuất cấp học bổng vào cả thời hạn học tạicơ sở giáo dục đào tạo nghề nghiệp;

- Đối với học viên cơ sở giáo dục công việc và nghề nghiệp công lập:Hiệu trưởng các đại lý giáo dục công việc và nghề nghiệp công lập tổ chức đánh giá hồ sơ, tổng hợp,lập danh sách và dự toán ngân sách đầu tư thực hiện cơ chế hỗ trợ chi phí học tập chosinh viên (Mẫu số 04 trên Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này) trìnhcơ quan quản lý trực tiếp phê duyệt, tổng vừa lòng gửi cơ cỗ áo chính trình cấpcó thẩm quyền phê duyệt. Trường hòa hợp hồ sơ không đảm bảo an toàn đúng quy định, cơ sởgiáo dục nghề nghiệp và công việc công lập có nhiệm vụ thông báo cho người học vào thờihạn 05 ngày có tác dụng việc kể từ ngày nhận được hồ sơ;

- Đối với học viên các đại lý giáo dục công việc và nghề nghiệp tư thục:Học viên làm cho đơn đề nghị (Mẫu số 03 tại Phụ lụcban hành cố nhiên Nghị định này) gửi cơ sở giáo dục công việc và nghề nghiệp nơi theo học tập đểxác nhấn vào solo trong thời hạn 10 ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày thừa nhận được đơn và hướngdẫn học viên giữ hộ hồ sơ về chống Lao rượu cồn - yêu thương binh cùng Xã hội vị trí học viêncó hộ khẩu thường xuyên trú. Chống Lao động - mến binh với Xã hội tổ chức triển khai thẩm định,phê để mắt tới danh sách đối tượng người dùng được hưởng cơ chế và xây dựng dự trù kinhphí thực hiện gửi cơ thùng chính cùng cấp, trình cấp gồm thẩm quyền phê duyệt.Trường phù hợp hồ sơ không đảm bảo an toàn theo quy định, chống Lao hễ - yêu đương binh và
Xã hội có trách nhiệm thông báo cho tất cả những người học trong thời hạn 07 ngày thao tác làm việc kểtừ ngày nhận ra hồ sơ;

- Trường vừa lòng học viên ko nộp đủ hồ sơ theo quy địnhthì chỉ được chi trả học tập bổng cơ chế tính từ thời điểm ngày cơ sở giáo dục đào tạo nghề nghiệp,Phòng Lao cồn - yêu mến binh và Xã hội dìm đủ làm hồ sơ theo cơ chế và ko đượctruy lĩnh học bổng chính sách đối với thời hạn đã học từ trước thời điểm họcviên nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định.

6. Khiếp phí tiến hành học bổng chủ yếu sách:

a) tởm phí thực hiện học bổng chính sách quy định tại
Nghị định này được bằng phẳng trong dự trù chi túi tiền nhà nước của lĩnh vựcgiáo dục, huấn luyện và đào tạo và giáo dục nghề nghiệp và công việc hằng năm theo phân cấp quản lý ngânsách công ty nước;

b) ngân sách trung ương bảo đảm an toàn kinh phí thực hiện chếđộ học tập bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên vẫn theo học tại các trườngdự bị đại học, ngôi trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú thuộc các bộ, ngành trung ươngquản lý;

c) túi tiền địa phương bảo vệ kinh phí thực hiện chếđộ học bổng cơ chế đối với học tập sinh, sinh viên theo cơ chế cử tuyển khôngphân biệt cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại lý giáo dục đại học nơi học sinh, sinhviên vẫn theo học thuộc các bộ, ngành tw hoặc vị địa phương quản ngại lý;kinh giá tiền thực hiện chính sách học bổng chế độ đối với học tập viên là thương binh,người tàn tật trong cơ sở giáo dục và đào tạo nghề nghiệp dành riêng cho thương binh, ngườikhuyết tật trực thuộc địa phương quản lí lý, học sinh các trường dự bị đại học thuộc địaphương quản ngại lý;

d) kinh phí đầu tư thực hiện chế độ học bổng cơ chế đối vớihọc sinh trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc địa phương quản lý do ngân sáchđịa phương bảo đảm. Chi phí trung ương cung ứng theo nguyên tắc cung cấp có mụctiêu từ giá cả trung ương cho giá thành địa phương tiến hành các thiết yếu sáchan sinh xã hội vì chưng Thủ tướng chính phủ quyết định.

7. Phương thức bỏ ra trả học tập bổng thiết yếu sách:

a) Đối với sinh viên theo chính sách cử tuyển: căn cứ vàodự toán kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã được thông báo, Sở Nội vụ, Sở Lao đụng -Thương binh cùng Xã hội theo thẩm quyền triển khai việc làm chủ kinh phí, tổ chứccấp học tập bổng chính sách đối cùng với sinh viên thuộc diện thừa kế học bổng chínhsách theo quy định.

Căn cứ điều kiệncụ thể của từng địa phương và điều kiện của cơ sở giáo dục đào tạo có sv thuộcdiện thừa hưởng học bổng chính sách, Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh hoặc ban ngành đượcỦy ban nhân dân cấp cho tỉnh ủy quyền dữ thế chủ động lựa chọn hình thức chuyển tiền theomột trong những phương thức: Trực tiếp đưa kinh phí cho những cơ sở giáo dục đào tạo theohợp đồng, cấp cho tiền mặt trực tiếp cho mái ấm gia đình người học hoặc cho tất cả những người học,chuyển qua tài khoản hoặc các bề ngoài chuyển tiền thích hợp pháp không giống (nếu có) chongười học.

b) Đối với học viên trường dự bị đại học, ngôi trường phổthông dân tộc bản địa nội trú: căn cứ vào dự toán kinh phí đầu tư sự nghiệp giáo dục đào tạo đã đượcthông báo, các cơ sở giáo dục tiến hành việc quản lý kinh phí, tổ chức triển khai cấp họcbổng so với học sinh nằm trong diện thừa hưởng học bổng chế độ theo quy định;

c) Đối với học tập viên cơ sở giáo dục công việc và nghề nghiệp dành chothương binh, tín đồ khuyết tật:

- Đối với học viên các đại lý giáo dục nghề nghiệp công lập:Cơ sở giáo dục và đào tạo nơi học tập viên đang theo học chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thựchiện đưa ra trả học bổng chính sách trực tiếp bằng tiền mặt mang lại học viên;

- Đối với học viên đại lý giáo dục nghề nghiệp và công việc tư thục:Phòng Lao hễ - thương binh và Xã hội nơi học viên gồm hộ khẩu thường trú chịutrách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chi trả học tập bổng chế độ cho học tập viêntheo một trong những phương thức: cấp tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển hẳn qua tài khoảnhoặc các vẻ ngoài chuyển tiền đúng theo pháp không giống (nếu có).

8. Thời gian cấp học tập bổng chủ yếu sách: học bổng chínhsách được cấp hai lần trong những năm học, những lần cấp 06 tháng, lần trước tiên cấp vàotháng 10, lần vật dụng hai cấp trong tháng 3. Trường hợp học sinh, sinh viên, học tập viênchưa nhận được học bổng chế độ theo thời hạn chế độ thì được truy lĩnhtrong kỳ cấp học bổng tiếp theo.

9. Sv theo cơ chế cử tuyển từ thôi học hoặc bịkỷ cơ chế buộc thôi học thì phải bồi hoàn tổng thể số tiền học tập bổng đã nhận được cho cơquan cung cấp học bổng, trừ các trường vừa lòng tự thôi học bởi vì bất khả kháng.

10. Câu hỏi lập dự toán, phân bổ kinh phí, triển khai theoquy định của Luật chi tiêu nhà nước và các văn phiên bản có liên quan.

11. Quản lí lý, áp dụng và quyết toán kinh phí:

a) câu hỏi quản lý, thực hiện và quyết toán kinh phí thựchiện theo cơ chế của Luật giá cả nhà nước, những văn bạn dạng hướng dẫn thực hiệnvà mục lục chi tiêu nhà nước hiện tại hành;

b) Hằng năm, các bộ, ngành, cơ sở trung ương, Ủy bannhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổng thích hợp và báo cáo Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, Bộ
Lao hễ - yêu đương binh và Xã hội, cỗ Tài chính kết quả thực hiện việc cấp kinhphí đến học sinh, sv vào thời điểm ngừng năm học.

Điều 10. Miễn, giảm ngay vé thương mại & dịch vụ công cộng mang lại học sinh,sinh viên

1. Đối với dịch vụ công cộng về giao thông:

a) học sinh, sinh viên được tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá vé tàu hỏa, xe ôtô buýt;

b) Đơn vị tham gia vận tải đường bộ công cộng xuất bản vé giảmgiá mang lại học sinh, sinh viên lúc học sinh, sinh viên xuất trình thẻ học sinh, sinhviên.

2. Đối với thương mại & dịch vụ công cộng về giải trí, tham quan du lịch việnbảo tàng, di tích lịch sử lịch sử, dự án công trình văn hóa:

a) học sinh, sv được giảm giá vé thương mại & dịch vụ khi trựctiếp sử dụng các dịch vụ gồm: Bảo tàng, di tích lịch sử, thư viện, triển lãm;

b) các đại lý văn hóa, vui chơi giải trí phát hành vé giảm giá cho họcsinh, sinh viên khi tham gia học sinh, sv xuất trình thẻ học tập sinh, sinh viên.

3. Căn cứ điều kiện cụ thể, quản trị Ủy ban dân chúng cấptỉnh đưa ra quyết định mức miễn, giảm ngay vé dịch vụ thương mại công cộng cho học sinh, sinh viênthuộc thẩm quyền quản ngại lý.

4. Học tập sinh, sv là fan khuyết tật được miễn,giảm giá chỉ vé thương mại & dịch vụ công cộng về giao thông, giải trí, tham quan viện bảo tàng,di tích định kỳ sử, công trình văn hóa truyền thống theo cơ chế tại Nghị định số28/2012/NĐ-CP ngày 10 mon 4 năm 2012 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một vài điều của Luật fan khuyết tật.

Học sinh, sinhviên là đối tượng chính sách xã hội được miễn, áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá vé tàu theo chế độ tại
Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chitiết thi hành một vài điều của giải pháp Đường sắt.

Chương V

ĐIỀUKHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ thời điểm ngày 01 tháng9 năm 2020.

2. Nghị định này sửa chữa Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày thứ 2 tháng 8 năm 2006 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thi hànhmột số điều của hình thức Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm2011 của chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết và giải đáp thi hànhmột số điều của phương tiện Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 mon 01 năm2013 của chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị địnhsố 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của
Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của cơ quan chính phủ quy định chitiết và lí giải thi hành một số trong những điều của khí cụ Giáo dục.

3.Bãi bỏ đưa ra quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng
Chính lấp về học tập bổng chế độ đối với học sinh, sinh viên học tập tại những cơ sởgiáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Bãi bỏ các quyđịnh về học bổng khuyến khích học tập và học bổng chính sách tại: đưa ra quyết định số1121/1997/QĐ-TTg ngày 23 mon 12 năm 1997 của Thủ tướng chính phủ nước nhà về học tập bổngvà trợ cung cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo và huấn luyện công lập; Quyếtđịnh số 239/1999/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng cơ quan chính phủ bổsung, sửa thay đổi khoản a Điều 1 của ra quyết định số 1121/1997/QĐ-TTgngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng chính phủ về học tập bổng và trợ cấp cho xã hộiđối với học sinh, sinh viên những trường huấn luyện và giảng dạy công lập; ra quyết định số194/2001/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng chính phủ về điều chỉnhmức học bổng chính sách và trợ cấp cho xã hội đối với học sinh, sv là ngườidân tộc thiểu số học tại những trường huấn luyện công lập vẻ ngoài tại đưa ra quyết định số1121/1997/QĐ-TTg ngày 23 mon 12 năm 1997 của Thủ tướng thiết yếu phủ; Quyết địnhsố 82/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng bốn năm 2006 của Thủ tướng chính phủ nước nhà về vấn đề điềuchỉnh mức học tập bổng chế độ đối với học sinh, sv là người dân tộc bản địa thiểusố học tại những trường phổ thông dân tộc nội trú với trường dự bị đh quy địnhtại quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21 mon 12 năm 2001 của Thủ tướng tá Chínhphủ.

Điều 12. Trọng trách thi hành

Các bộ trưởng,Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ sở thuộc thiết yếu phủ, quản trị Ủyban nhân dân những tỉnh, tp trực thuộc trung ương và các cơ quan liêu liên quanchịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận: - Ban túng thiếu thư tw Đảng; - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng thiết yếu phủ; - những bộ, phòng ban ngang bộ, ban ngành thuộc thiết yếu phủ; - HĐND, UBND những tỉnh, tp trực trực thuộc trung ương; - Văn phòng tw và các Ban của Đảng; - văn phòng công sở Tổng túng bấn thư; - Văn phòng chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội; - văn phòng Quốc hội; - tand nhân dân tối cao; - Viện kiểm gần kề nhân dân về tối cao; - Ủy ban tính toán tài chính Quốc gia; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - Ngân hàng chế độ xã hội; - Ngân hàng cải cách và phát triển Việt Nam; - Ủy ban trung ương Mặt trận nước non Việt Nam; - cơ quan trung ương của những đoàn thể; - VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, KGVX (2b)

TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc

Phụ lục

(Kèm theo Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 mon 7 năm2020 của chính phủ)

Mẫu số 01

Bản cam kết

Mẫu số 02

Đơn đề nghị cấp học bổng thiết yếu sách

Mẫu số 03

Đơn ý kiến đề xuất cấp học tập bổng bao gồm sách

Mẫu số 04

Dự toán tởm phí thực hiện học bổng chế độ đối với học sinh, sinh viên

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc---------------

BẢN CAM KẾT

Tôi là.............................................................................................................................

Sinh viên lớp:...........................................Khóa:.......................... Khoa:........................

Trường:.........................................................................................................................

Địa chỉ thườngtrú..........................................................................................................

Số bệnh minhnhân dân (Thẻ căn cước công dân): ........................... Ngày cấp:............... Chỗ cấp: ................................

Tôi đang nghiêncứu kỹ và xin cam kết thực hiện những nội dung về học bổng cơ chế đối vớisinh viên theo chế độ cử tuyển chọn được cách thức tại Nghị định số..../2020/NĐ-CPngày... Tháng.... Năm 2020 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết một số điều của Luật
Giáo dục.

Nếu vào trườnghợp đề nghị bồi hoàn, tôi xin cam đoan hoàn trả số tiền học bổng được trao theođúng với những quy định của pháp luật.

……....., ngày.... Tháng.... Năm.... NGƯỜI VIẾT CAM KẾT (Ký với ghi rõ bọn họ tên)

GIẤY XÁC NHẬNCỦA NHÀ TRƯỜNG

Trường..........................................................................................................................

Số điện thoại:................................................................................................................

Xác nhậnanh/chị (Chữ in hoa, tất cả dấu) .......................... Là sv năm thứ:.... Khoá: ...... Khoa: .................

Giấy xác nhậnnày để gia công căn cứ xét, cung cấp học bổng cơ chế theo biện pháp hiện hành.

Trong trường hợpsinh viên bị kỷ luật, đình chỉ tiếp thu kiến thức hoặc buộc thôi học, công ty trường vẫn gửithông báo kịp lúc về địa phương.

…………, ngày.... Tháng.... Năm.... TM. NHÀ TRƯỜNG (Ký tên, đóng góp dấu)

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP HỌCBỔNG CHÍNH SÁCH

Kính gửi: .....................

Họ cùng tên:............................................................................Dân tộc:...........................

Ngày, tháng,năm sinh:...................................................................................................

Nơisinh:........................................................................................................................

Lớp:..................................................................Khóa:..................................................

Mã số học tập viên (nếucó):................................................................................................

Thuộc đối tượng:...........................................................................................................

(ghi rõ đối tượngđược hưởng học tập bổng chủ yếu sách)

Căn cứ Nghị địnhsố.... /2020/NĐ-CP ngày.... Tháng... Năm 2020 của chính phủ nước nhà quy định cụ thể mộtsố điều của nguyên tắc Giáo dục, tôi làm 1-1 này đề nghị được công ty trường để ý để cấphọc bổng cơ chế theo quy định.

XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC (Quản lý học tập sinh, sinh viên)

………, ngày.... Tháng.... Năm.... NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký và ghi rõ chúng ta tên)

Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP HỌCBỔNG CHÍNH SÁCH

Kính gửi: chống Lao đụng - yêu mến binh cùng Xã hội

Họ với tên: ...............................................................Dân tộc: .......................................

Ngày, tháng,nămsinh:...................................................................................................

Nơisinh:........................................................................................................................

Lớp:......................................................................Khóa:...............................................

Họ tên cha/mẹhọcviên:.................................................................................................

Hộ khẩu thườngtrú:.......................................................................................................

Mã số học tập viên(nếu có):................................................................................................

Thuộc đối tượng:...........................................................................................................

(ghi rõ đối tượngđược hưởng chủ yếu sách)

Căn cứ Nghị địnhsố..../2020/NĐ-CP ngày.... Tháng... Năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết mộtsố điềucủa dụng cụ Giáo dục, tôi làm solo này ý kiến đề nghị được bên trường cẩn thận để cung cấp học bổngchính sách theo quy định.

…..…, ngày.... Tháng.... Năm… NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký với ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦACƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHỆP TƯ THỤC

Cơ sở giáo dụcnghề nghiệp:........................................................................................

Xem thêm: Hướng Dẫn Tập Thái Cực Quyền Với 13 Tư Thế Cơ Bản Cực Đơn Giản

Xác nhậnanh/chị: ..........................................................................................................

Hiện là họcviên lớp: ........ Khóa: .... Thời hạn khóa học: …….. (năm)

Hệ đào tạo:................ Trong phòng trư